Az aktin sejtmagi funkciójának vizsgálata

Vilmos Péter (SZBK - Genetikai Intézet)

Az aktin minden eukarióta sejt citoplazmájának egyik legnagyobb mennyiségben előforduló, multifunkcionális fehérjéje, melyet az eukarióta evolúció egyik kulcsszereplőjének tartottak. Az elmúlt évtized fontos, új felfedezései, hogy az aktin még ennél is sokkal ősibb: kialakulása már a prokarióta-eukarióta közös ősben megtörtént, valamint az, hogy az eukarióta sejtekben az aktin és aktinkötő fehérjék a sejtmagban is jelen vannak, nem csak a citoplazmában. A sejtmag számos működése, így a transzkripciós aktiváció mindhárom RNS polimeráz esetében, az mRNS-ek szerkesztése és szállítása, a kromatin átrendezése mind aktin függő folyamatnak bizonyult. Az is kiderült, hogy a citoplazmás és sejtmagi aktin készletek között finoman hangolt egyensúly áll fenn, amelyet az aktinra specifikus sejtmagi export-import rendszer tart fenn. Az MTA SZBK Genetikai Intézetében, a Drosophila sejtmagi aktin kutatócsoportban ennek a meglepő sejtmagi lokalizációnak a biológiai jelentőségét és pontos molekuláris funkcióit vizsgáljuk az aktin és egy aktinkötő fehérje, a Moesin esetében. A kutatócsoportban folyó munkához csatlakozva a jelölt a sejtmagi aktin hiányának élettani jelentőségét vizsgálhatja egy általunk létrehozott speciális, transzgenikus Drosophila törzs segítségével.
Saját link Egész oldal
Besorolás: Sejtbiológiai_téma
Hallgatók: Biológia, biomérnök, vegyész - BSc, MSc
Maximális létszám: 2
Feltételek/elvárások:
Jó tanulmányi eredmények, a kutatói pálya iránti érdeklődés.

[n/a: No match]
Kapcsolat
86 +0 =