Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

hu:ugyrend [2017/02/21 19:56] (aktuális)
admin létrehozva
Sor 1: Sor 1:
 +====== A Biológia Intézet Ügyrendje ======
  
 +A **Biológia Intézet** nyolc TTK-hoz tartozó Tanszék (Biokémiai és Molekuláris Biológiai, Biotechnológiai,​ Embertani, Élettani, Anatómiai és Idegtudományi,​ Genetikai, Mikrobiológiai,​ Növénybiológiai,​ Ökológiai) egy ÁOK és TTK közös tanszék (Sejtbiológiai és Molekuláris Medicina), egy Tanszéki Csoport (Biológia Szakmódszertan),​ valamint egy Akadémiai Kutatócsoport (MTA-SZTE Kromatinszerkezet és Génműködés Kutatócsoport) oktatási és kutatási tevékenységét fogja össze. A Biológia Intézet Tanszékei felelősek a Biológia BSc, MSc, valamint PhD képzésekért. Emellett Tanszékeink jelentős részt vállalnak a Környezettudományi BSc, MSc, illetve a 2007. őszén beinduló Biomérnök képzésben is.\\
 +\\
 +A Biológia Intézet a Kari Tanács által meghatározott költségvetési kerettel gazdálkodik. A gazdálkodásért felelős személy a **Biológia Intézet vezetőjének pénzügyekkel megbízott helyettese**.\\
 +\\
 +A Biológia Intézet legfőbb döntéshozó,​ javaslattételi,​ véleményezési és ellenőrzési jogkörrel felruházott testülete a **Biológia Intézet Tanácsa**. A Biológia Intézet Tanácsa összetételében és tevékenységében a **Kari Ügyrend 7.§, 40-44 pontjában** megfogalmazottak szerint áll fel és működik. Tagjai: a Biológia Intézet vezetője, mint a Biológia Intézet Tanácsának elnöke, a Biológia Intézet vezetőjének helyettesei,​ a tanszékvezetők és professzorok,​ minden Tanszékről egy választott oktató, vagy kutató, valamint a HÖK által delegált képviselő. A Biológia Intézet Tanácsát a Tanács elnöke hívja össze, szemeszterenként legalább egyszer, de szükség esetén többször is. A Tanácsülést úgy kell szervezni, hogy a Tanácsülésre szóló meghívót, amely tartalmazza a megtárgyalásra kerülő napirendi pontokat a Tanács tagjai az ülés előtt legalább egy héttel megkapják.\\
 +\\
 +A Biológia Intézet operatív testülete a **Tanszékvezetők Tanácsa**, melynek tagjai a Biológia Intézet vezetője, annak helyettesei,​ valamint a tanszékvezetők. A Tanszékvezetők Tanácsa havi rendszerességgel ülésezik, de szükség szerint a Biológia Intézet vezetője akár ad hoc is összehívhatja azt. A Tanszékvezetők Tanácsa elé kerülő ügyek előkészítése a Biológia Intézet vezetőjének a feladata, s ebben szükség szerint igénybe veheti a Biológia Intézet Elnökségének segítségét. A Biológia Intézet Elnöksége a Biológia Intézet vezetőjének helyetteseiből áll össze.\\
 +\\
 +A Biológia Intézet vezetőjének megválasztásáról,​ illetve annak feladatairól a **Kari Ügyrend 7. § 45-51 pontja** részleteiben rendelkezik. ​