Untitled_design

Pacsirta vagy bagoly?

Szervezetünk egészséges működése rendszeres alvást igényel. Az ébrenlét/alvás ciklusok időzítésének egyik kulcseleme a cirkadián óra, amely a napi ritmusok szabályozásáért felelős. A cirkadián óra működése jelentős eltéréseket mutathat egyének között, ezért az ébrenlét/alvás ciklusok időzítésében is nagy variabilitás tapasztalható a humán populációkban. A kronotípus olyan, a cirkadián óra által meghatározott viselkedési sablon, ami a napi rutinszerű tevékenységeinknek, de főképpen az alvási fázisnak a napszakokhoz történő igazodását írja le. Az átlagostól eltérő kronotípusokként megkülönböztetjük a korán kelő pacsirtákat, akiknek szokásos ébredési ideje reménytelenül korai lehet az éjjeli baglyok számára, akik viszont sokkal később térnek nyugovóra. Egyes vélemények szerint a kronotípusok tükröződnek egyes személyiségjegyekben is: a pacsirták inkább természettudományos, vagy műszaki érdeklődésűek, míg a baglyok inkább a humán tudományok irányába orientálódnak. Munkánk célja ennek a kérdéskörnek a vizsgálata nappali tagozatos egyetemi hallgatók körében. Első lépésben egy kérdőív segítségével meghatározzuk a válaszadó egyetemi hallgatók kronotípusát, majd statisztikai módszerekkel elemezzük az összefüggést a kronotípus és az alapvető tudományos érdeklődési terület (természettudomány /bölcsészettudomány) között, három vidéki tudományegyetem vonatkozásában.


A kérdőív kitöltése néhány percet vesz igénybe, ugyanakkor nagyban segítené a projekt eredményességét és hozzájárulna a felmérés reprezentatív jellegéhez. A kitöltésért „cserébe” minden, ezt igénylő válaszadóval ismertetjük a megadott adatokból számolt kronotípusát egy későbbi időpontban.

Köszönjük türelmét és a kitöltésre fordított idejét!

Varjú Orsolya és dr. Kozma-Bognár László

SZTE TTIK Genetikai Tanszék, kronotipus21@gmail.com

Link a kérdőívhez: https://docs.google.com/


Friss Hírek

Real_es_human_olvasatok_az_SZTE_kutatoival_a_sci-fi_vilagaban

Egyedülálló szabadon választható kurzust hirdetett az SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék és az SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék. A sci-fi: Reál és humán olvasatok (XA0021-Sci-fi_ReHuO-sci-fi) nevű kurzus bármely nappali képzésben résztvevő hallgató számára felvehető. A két tanszék összefogása azt a célt tűzte ki, hogy a science fiction művek segítségével fejlessze a hallgatók interdiszciplináris gondolkodását.