Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

en:btcs:altalanos:ugyrend [2015/10/28 10:35] (aktuális)
Sor 1: Sor 1:
 +{{indexmenu_n>​4}}
 +====== Ügyrend ======
 +**A Biológus Taszékcsoport Ügyrendje:​**
  
 +A **Biológus Tanszékcsoport (BTCS)** nyolc TTK-hoz tartozó Tanszék (Biokémiai és Molekuláris Biológiai, Biotechnológiai,​ Embertani, Élettani, Anatómiai és Idegtudományi,​ Genetikai, Mikrobiológiai,​ Növénybiológiai,​ Ökológiai) egy ÁOK és TTK közös tanszék (Sejtbiológiai és Molekuláris Medicina), egy Tanszéki Csoport (Biológia Szakmódszertan),​ valamint egy Akadémiai Kutatócsoport (MTA-SZTE Kromatinszerkezet és Génműködés Kutatócsoport) oktatási és kutatási tevékenységét fogja össze. A BTCS Tanszékei felelősek a Biológia BSc, MSc, valamint PhD képzésekért. Emellett Tanszékeink jelentős részt vállalnak a Környezettudományi BSc, MSc, illetve a 2007. őszén beinduló Biomérnök képzésben is.
 +
 +A BTCS a Kari Tanács által meghatározott költségvetési kerettel gazdálkodik. A gazdálkodásért felelős személy a **BTCS vezetőjének pénzügyekkel megbízott helyettese**.
 +
 +A BTCS legfőbb döntéshozó,​ javaslattételi,​ véleményezési és ellenőrzési jogkörrel felruházott testülete a **BTCS Tanácsa**. A BTCS Tanácsa összetételében és tevékenységében a** Kari Ügyrend 7.§, 40-44 pontjában** megfogalmazottak szerint áll fel és működik. Tagjai: a BTCS vezetője, mint a BTCS Tanácsának elnöke, a BTCS vezetőjének helyettesei,​ a tanszékvezetők és professzorok,​ minden Tanszékről egy választott oktató, vagy kutató, valamint a HÖK által delegált képviselő. A BTCS Tanácsát a Tanács elnöke hívja össze, szemeszterenként legalább egyszer, de szükség esetén többször is. A Tanácsülést úgy kell szervezni, hogy a Tanácsülésre szóló meghívót, amely tartalmazza a megtárgyalásra kerülő napirendi pontokat a Tanács tagjai az ülés előtt legalább egy héttel megkapják.
 +
 +A BTCS operatív testülete a **Tanszékvezetők Tanácsa**, melynek tagjai a BTCS vezetője, annak helyettesei,​ valamint a tanszékvezetők. A Tanszékvezetők Tanácsa havi rendszerességgel ülésezik, de szükség szerint a BTCS vezetője akár ad hoc is összehívhatja azt. A Tanszékvezetők Tanácsa elé kerülő ügyek előkészítése a BTCS vezetőjének a feladata, s ebben szükség szerint igénybe veheti a **BTCS Elnökségének** segítségét. A BTCS Elnöksége a BTCS vezetőjének helyetteseiből áll össze.
 +
 +A BTCS vezetőjének megválasztásáról,​ illetve annak feladatairól a **Kari Ügyrend 7. § 45-51 pontja** részleteiben rendelkezik. ​