Őszi helyi TDK

2018. november 22. (csütörtök) 13:00-tól

Jelentkezési határidő (absztrakt leadással és elektronikus elküldéssel): 2018. november 05-e (hétfő) 12:00

A TDK dolgozat leadási határideje: 2018. november 12-e (hétfő) 12:00

Az őszi forduló megrendezésének ideje: 2018. november 22-e (csütörtök) (programfüzet csak november 14-től lesz elérhető, elektronikus formában)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy hallgató ugyanazzal a pályamunkával csak egyetlen szekcióba jelentkezhet! Egy dolgozathoz max. 2 témavezető tartozhat!

A jelentkezés egy egyoldalas Összefoglalóval (Absztrakt) (max. 2500 karakter) és a letölthető TDK_regisztracio_adatlap nevű űrlap elküldésével történik. Az excel adatlapot csak elektronikus formában, az Összefoglalót azonban nyomtatott formában (1 példányban) és elektronikus *.doc formátumban is el kell juttatni az alábbi címre:

Dr. Hamari Zsuzsanna, Mikrobiológiai Tanszék 341. dolgozószoba
E-mail: hamari@bio.u-szeged.hu

Absztrakt leadási határidő: 2018. november 05. (hétfő) 12 óra


Terjedelme egy oldal, táblázat vagy ábra nem lehet benne és tartalmazza szigorúan az alábbi sorrendben a következőket (lásd példa):

 • Pályázó/k
  • neve (max. 2 szerző lehet)
  • évfolyam,
  • szak.
 • A pályázó/k
  • EHA kódja,
  • Neptun kódja,
 • Aktív félévek száma (BSc vagy MSc),
 • Képzés típusa (szak, nappali vagy levelező),
 • A pályázó(k) e-mail címe,
 • Dolgozat címe,
 • Témavezető/k
  • neve (max. 2 témavezető lehet),
  • beosztása,
  • munkahelye,
 • Belső konzulens (csak azoknál, akik kutatóintézetben vagy nem a TTIK-n készítették el a dolgozatukat)
  • neve,
  • beosztása,
  • munkahelye

A dolgozat rövid ismertetése, max. 2500 karakter

A dolgozatok (3 nyomtatott példány spirálozva vagy lefűzve) beadásának határideje és helye: 2018. november 12. (hétfő), 12 óra, Mikrobiológiai Tanszék, Dr. Hamari Zsuzsanna részére.

A dolgozatok elkészítésének módja és a formai követelmények megegyeznek a 2019. évben megrendezésre kerülő XXXIV. OTDK biológia szekció felhívásában feltüntetettel (elérhető a http://www.otdt.hu oldalon)

ami a helyi TDK-ra is vonatkozik röviden:
A dolgozat terjedelme nem haladhatja meg a 40 oldalt (a Tételes szerzői hozzájárulással és az esetleges Függelékkel együtt).

A dolgozat javasolt felépítése: Fedőlap, Tartalomjegyzék, Bevezető, Célkitűzés, Anyag és módszer, Eredmények és értékelésük, Összefoglalás, Köszönetnyilvánítás, Irodalom, + Függelék (ha van), valamint a Tételes szerzői hozzájárulás.

A dolgozat fedőlapján szerepeljen: „Biológia TDK 2018, őszi forduló”, a dolgozat címe, készítők neve (max. 2 szerző), szakja, évfolyama, az intézmény neve (pl. Szegedi Tudományegyetem); illetve ha nem egyetemi kutatóhelyen készült, akkor ezen intézmény neve is a nevező egyetem neve mellett, végül a témavezető(k) (max. 2 témavezető) neve.

További elvárások: méret: A/4; sorköz: 1,5; betűtípus: Times New Roman; betűk nagysága: 12; margó: 2,5.

A TDK-pályamunkának és a szakdolgozatnak minimálisan legalább a következőkben kell eltérnie: A TDK-pályamunka és a szakdolgozat/diplomamunka témája megegyezhet, de a címe nem. A TDK-pályamunka szövegének legalább 5 %-ban el kell térnie a szakdolgozat/diplomamunka szövegétől.

A dolgozatban szereplő ábrákat és táblázatokat számozni kell és a szövegben, ennek megfelelően kell hivatkozni rájuk. Az ábrák és a táblázatok megjelenítésekor az ábrák feliratozását és az ábraaláírást a tudományos folyóiratok által elfogadott formában kell végrehajtani. Az irodalmi hivatkozásokat a nemzetközi tudományos folyóiratokban alkalmazott bármely forma szerint, de egységesen kell a szövegbe beilleszteni és az Irodalomjegyzék részben felsorolni. A hivatkozások szövegközi számozása nem javasolt (de elfogadható, ha az adott tudományágban ez a szokásos forma).

A jelentkezések alapján készítjük el a Jegyzőkönyvet és Programfüzetet, amelyeket el kell küldenünk az OTDT-nek. Ezzel igazoljuk, hogy a dolgozat a helyi konferencián bemutatásra és elfogadásra került. Kérjük, hogy minden adat (Pályázó/k neve, stb.) pontos legyen. Ha a későbbiekben, az OTDK-ra való jelentkezés adatai nem egyeznek meg a helyi konferenciára beadott adatokkal, a pályázó hallgatót kizárják az OTDK szereplésből.

FONTOS, hogy a dolgozat címe ne egyezzen meg a szak- vagy diplomadolgozat címével!

 1. A bemutatott munka utolsó diája nem a korábban szokásos köszönetnyilvánítás, hanem a „Tételes Szakmai Hozzájárulás” kell hogy legyen (ez megegyezik a 2019-es OTDK követelményével).
 2. Kérem az előadókat, hogy a konferencia előtt 15 perccel legyenek a helyszínen, hogy legyen idő arra, hogy az előadásokat a számítógépre felvigyék.
 3. Az előadás + vita időtartama 15 perc előadás + 5 perc vita. A megadott idők betartását rendkívül szigorúan vesszük, a rendelkezésre álló idő túllépése pontlevonással járhat!
 4. Az előadások sorrendje nem feltétlenül a program szerinti sorrend.

A 2018. Őszi helyi biológia TDK programfüzete elektronikus formában a Biológia Intézet honlapján november 14-től lesz elérhető. Szeged, 2018. szeptember 20.

						 Dr. Hamari Zsuzsanna
						  egyetemi docens
						Mikrobiológiai Tanszék