Tavaszi helyi TDK:

A Tavaszi helyi TDK menetrendje megváltozott, az elektronikus jelentkezesi határidő 2020. április 30-a lett, a dolgozat leadási határideje pedig szeptemberben lesz, jelenleg még nem meghatározott napon. A konferenciát szintén szeptemberben tervezik lebonyolítani.

A tavaszi forduló időpontváltozásai nem érintik az őszi konferencia megrendezését. Az őszi helyi TDK forduló szokás szerint októberi jelentkezéssel és dolgozatleadással novemberben kerül megrendezésre. Akik a tavaszi félévben szereznek MSc abszolutóriumot, és elvileg MSc záróvizsgáznának, a “tavaszi” helyi TDK-n kell indulniuk, hogy jogosultságot szerezzenek az OTDK-ra. Ne zavarjon meg senkit az, hogy technikailag szeptemberben kerül megrendezésre a tavaszi forduló és szinte összecsúszik az őszi fordulóval!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy hallgató ugyanazzal a pályamunkával csak egyetlen szekcióba jelentkezhet!

Egy dolgozathoz max. 2 témavezető tartozhat!

A jelentkezés egyoldalas Összefoglaló (Absztrakt) és a letölthető excel adatlap elektronikus elküldésével történik, melyet 2020. április 30-ig kell Dr. Hamari Zsuzsanna számára elküldeni a hamari@bio.u-szeged.hu e-mail címre.\\

Terjedelme egy oldal, táblázat vagy ábra nem lehet benne és tartalmazza szigorúan az alábbi sorrendben a következőket (lásd példa):

 1. Pályázó/k neve (max. 2), évfolyam, szak,
 2. A pályázó/k EHA kódja,
 3. Aktív félévek száma (BSc vagy MSc),
 4. Képzés típusa (szak, nappali vagy levelező),
 5. A pályázó(k) e-mail címe,
 6. Dolgozat címe,
 7. Témavezető/k neve (max. 2), beosztása, munkahelye,
 8. Belső konzulens neve, beosztása, munkahelye (csak azoknál, akik kutatóintézetben vagy nem a TTIK-n készítették el a dolgozatukat)
 9. diákigazolvány száma

A dolgozat rövid ismertetése

A dolgozatok leadásának módja szeptemberben kerül kihirdetésre.

A dolgozatok elkészítésének módja és a formai követelmények megegyeznek a 2021. évben megrendezésre kerülő XXXV. OTDK biológia szekció felhívásában feltüntetettel (elérhető a www.otdt.hu oldalon)

A dolgozat terjedelme nem haladhatja meg a 40 oldalt (a Tételes szerzői hozzájárulással és az esetleges Függelékkel együtt).

A dolgozat javasolt felépítése: Fedőlap, Tartalomjegyzék, Bevezető, Célkitűzés, Anyag és módszer, Eredmények és értékelésük, Összefoglalás, Köszönetnyilvánítás, Irodalom, + Függelék (ha van), valamint a Tételes szerzői hozzájárulás.

A dolgozat fedőlapján szerepeljen: A fedőlapon szerepeljen: „Biológia TDK 2020, tavaszi forduló”, a dolgozat címe, készítők neve (max. 2 szerző), szakja, évfolyama, az intézmény neve (pl. Szegedi Tudományegyetem); illetve ha nem egyetemi kutatóhelyen készült, akkor ezen intézmény neve is a nevező egyetem neve mellett, végül a témavezető(k) (max. 2 témavezető) neve.

További elvárások: méret: A/4; sorköz: 1,5; betűtípus: Times New Roman; betűk nagysága: 12; margó: 2,5 cm.

A TDK-pályamunkának és a szakdolgozatnak minimálisan legalább a következőkben kell eltérnie: A TDK-pályamunka és a szakdolgozat/diplomamunka témája megegyezhet, de a címe nem. A TDK-pályamunka szövegének legalább 5 %-ban el kell térnie a szakdolgozat/diplomamunka szövegétől.

A dolgozatban szereplő ábrákat és táblázatokat számozni kell és a szövegben, ennek megfelelően kell hivatkozni rájuk. Az ábrák és a táblázatok megjelenítésekor az ábrák feliratozását és az ábraaláírást a tudományos folyóiratok által elfogadott formában kell végrehajtani. Az irodalmi hivatkozásokat a nemzetközi tudományos folyóiratokban alkalmazott bármely forma szerint, de egységesen kell a szövegbe beilleszteni és az Irodalomjegyzék részben felsorolni. A hivatkozások szövegközi számozása nem javasolt (de elfogadható, ha az adott tudományágban ez a szokásos forma).

A jelentkezések alapján készítjük el a Jegyzőkönyvet és Programfüzetet, amelyeket el kell küldenünk az OTDT-nek. Ezzel igazoljuk, hogy a dolgozat a helyi konferencián bemutatásra és elfogadásra került. Kérjük, hogy minden adat (Pályázó/k neve, stb.) pontos legyen. Ha a későbbiekben, az OTDK-ra való jelentkezés adatai nem egyeznek meg a helyi konferenciára beadott adatokkal, a pályázó hallgatót kizárják az OTDK szereplésből.

FONTOS, hogy a dolgozat címe ne egyezzen meg a szak- vagy diplomadolgozat címével!

 1. A bemutatott munka utolsó diája nem a korábban szokásos köszönetnyilvánítás, hanem a „Tételes Szakmai Hozzájárulás” kell hogy legyen (ez megegyezik a 2021-es OTDK követelményével).
 2. Kérem az előadókat, hogy a konferencia előtt 15 perccel legyenek a helyszínen, hogy legyen idő arra, hogy az előadásokat a számítógépre felvigyék.
 3. Az előadás + vita időtartama 15 perc előadás + 5 perc vita. A megadott idők betartását rendkívül szigorúan vesszük, a rendelkezésre álló idő túllépése pontlevonással járhat!
 4. Az előadások sorrendje nem feltétlenül a program szerinti sorrend.

A 2020. Tavaszi helyi biológia TDK programfüzete elektronikus formában lesz elérhető a Biológia Intézet honlapján szeptember folyamán.

Szeged, 2020. március 19.

Dr. Hamari Zsuzsanna
Mikrobiológiai Tanszék