Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
hu:bint:hirek:20200213 [2020/03/23 11:25]
admin
hu:bint:hirek:20200213 [2020/03/23 11:26] (aktuális)
admin
Sor 68: Sor 68:
  
  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-==== 2020. április 23. (csütörtök) 13:00-tól ==== 
- 
-==== Határidők ==== 
- 
-**Jelentkezési határidő (absztrakt leadással és elektronikus elküldéssel):​ 2020. április 3-a (péntek) 12:00**\\ 
-\\ 
-**A TDK dolgozat leadási határideje:​ 2020. április 9. (csütörtök) 12:00**\\ 
-\\ 
-**A tavaszi forduló megrendezésének ideje: 2020. április 23. (csütörtök) (programfüzet csak elektronikusan lesz elérhető)**\\ 
-\\ 
- 
-==== Jelentkezés ==== 
- 
-Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy hallgató ugyanazzal a pályamunkával csak egyetlen szekcióba jelentkezhet!\\ ​ 
-Egy dolgozathoz max. 2 témavezető tartozhat!\\ 
-A jelentkezés egyoldalas Összefoglalóval {{ :​hu:​bint:​hirek:​absztrakt_sablon.pdf |(Absztrakt)}} történik és a letölthető {{ :​hu:​bint:​hirek:​tdk2020_regisztracio_adatlap.xlsx |excel adatlap }} elküldésével. Az excel adatlapot csak elektronikus formában, az Összefoglalót azonban nyomtatott formában (1 példányban) és elektronikus *.doc formátumban is el kell juttatni az alábbi címre: 
-\\ 
-Dr. Hamari Zsuzsanna, Mikrobiológiai Tanszék 341. dolgozószoba\\ 
-E-mail: hamari@bio.u-szeged.hu \\ 
-\\ 
-**Absztrakt leadási határidő: 2020. április 3. (péntek) 12 óra**\\ 
-\\ 
-==== Az Absztrakt formája ==== 
- 
-Terjedelme egy oldal, táblázat vagy ábra nem lehet benne és tartalmazza szigorúan az alábbi sorrendben a következőket (lásd példa):\\ 
-  * Pályázó/​k neve (max. 2), évfolyam, szak, 
-  * A pályázó/​k EHA kódja, 
-  * Aktív félévek száma (BSc vagy MSc),  
-  * Képzés típusa (szak, nappali vagy levelező), 
-  * A pályázó(k) e-mail címe, 
-  * Dolgozat címe, 
-  * Témavezető/​k neve (max. 2), beosztása, munkahelye, 
-  * Belső konzulens neve, beosztása, munkahelye (csak azoknál, akik kutatóintézetben vagy nem a TTIK-n készítették el a dolgozatukat) ​ 
-  * diákigazolvány száma 
-\\ 
- 
-A dolgozat **rövid ismertetése** 
-**__A dolgozatok (3 nyomtatott példány spirálozva vagy lefűzve) beadásának határideje és helye: 2020. április 9. (csütörtök),​ 12 óra, Mikrobiológiai Tanszék, Dr. Hamari Zsuzsanna részére.__**\\ 
-__**A dolgozatok elkészítésének módja és a formai követelmények megegyeznek a 2021. évben megrendezésre kerülő XXXV. OTDK biológia szekció felhívásában feltüntetettel (elérhető a www.otdt.hu oldalon)**__\\ 
- 
-==== Az OTDK követelmény,​ amit a helyi TDK-ra is vonatkozik röviden: ==== 
- 
-A dolgozat terjedelme nem haladhatja meg a 40 oldalt (a Tételes szerzői hozzájárulással és az esetleges Függelékkel együtt).\\ 
-\\ 
-//**A dolgozat javasolt felépítése:​**//​ Fedőlap, Tartalomjegyzék,​ Bevezető, Célkitűzés,​ Anyag és módszer, Eredmények és értékelésük,​ Összefoglalás,​ Köszönetnyilvánítás,​ Irodalom, + Függelék (ha van), valamint a Tételes szerzői hozzájárulás.\\ 
-\\ 
-//**A dolgozat fedőlapján szerepeljen:​**//​ A fedőlapon szerepeljen:​ „Biológia TDK 2020, tavaszi forduló”,​ a dolgozat címe, készítők neve (__max. 2 szerző__), szakja, évfolyama, az intézmény neve (pl. Szegedi Tudományegyetem);​ illetve ha nem egyetemi kutatóhelyen készült, akkor ezen intézmény neve is a nevező egyetem neve mellett, végül a témavezető(k) (__max. 2 témavezető__) neve.\\ 
-\\ 
-//​**További elvárások:​**//​ méret: A/4; sorköz: 1,5; betűtípus:​ Times New Roman; betűk nagysága: 12; margó: 2,5 cm.\\ 
-\\ 
-**A TDK-pályamunkának és a szakdolgozatnak minimálisan legalább a következőkben kell eltérnie:​** //A TDK-pályamunka és a szakdolgozat/​diplomamunka témája megegyezhet,​ de a címe nem. A TDK-pályamunka szövegének legalább 5 %-ban el kell térnie a szakdolgozat/​diplomamunka szövegétől.//​\\ 
-\\ 
-A dolgozatban szereplő ábrákat és táblázatokat számozni kell és a szövegben, ennek megfelelően kell hivatkozni rájuk. Az ábrák és a táblázatok megjelenítésekor az ábrák feliratozását és az ábraaláírást a tudományos folyóiratok által elfogadott formában kell végrehajtani. Az irodalmi hivatkozásokat a nemzetközi tudományos folyóiratokban alkalmazott bármely forma szerint, de egységesen kell a szövegbe beilleszteni és az Irodalomjegyzék részben felsorolni. A hivatkozások szövegközi számozása nem javasolt (de elfogadható,​ ha az adott tudományágban ez a szokásos forma).\\ 
-\\ 
-**A jelentkezések alapján készítjük el a Jegyzőkönyvet és Programfüzetet,​ amelyeket el kell küldenünk az OTDT-nek. Ezzel igazoljuk, hogy a dolgozat a helyi konferencián bemutatásra és elfogadásra került. Kérjük, hogy minden adat (Pályázó/​k neve, stb.) pontos legyen. Ha a későbbiekben,​ az OTDK-ra való jelentkezés adatai nem egyeznek meg a helyi konferenciára beadott adatokkal, a pályázó hallgatót kizárják az OTDK szereplésből.** \\ 
-\\ 
-**FONTOS**, hogy a dolgozat címe ne egyezzen meg a szak- vagy diplomadolgozat címével! \\ 
-\\ 
-==== Előadás: ==== 
-  - A bemutatott munka utolsó diája nem a korábban szokásos köszönetnyilvánítás,​ hanem a **__"​Tételes Szakmai Hozzájárulás"​__** kell hogy legyen (ez megegyezik a 2021-es OTDK követelményével). ​ 
-  - Kérem az előadókat,​ hogy a konferencia előtt 15 perccel legyenek a helyszínen,​ hogy legyen idő arra, hogy az előadásokat a számítógépre felvigyék. 
-  - Az előadás + vita időtartama 15 perc előadás + 5 perc vita. A megadott idők betartását rendkívül szigorúan vesszük, a rendelkezésre álló idő túllépése pontlevonással járhat! ​ 
-  - Az előadások sorrendje nem feltétlenül a program szerinti sorrend. 
-  
-\\ 
-**A 2020. Tavaszi helyi biológia TDK programfüzete elektronikus formában lesz elérhető a Biológia Intézet honlapján április 15 után.**\\ 
-\\ 
-Szeged, 2020. február 12.\\ 
-\\ 
-Dr. Hamari Zsuzsanna 
-Mikrobiológiai Tanszék