Biológiatanár képzés

A biológiatanári diploma nappali tagozaton jelenleg osztatlan, kétszakos képzésben szerezhető meg.
  Választható szakirányok:

  • a 4+1 éves általános iskolai tanárképzés
  • az 5+1 éves középiskolai tanárképzés


A biológia szak mellé többféle szakpár is választható. Az elmúlt években földrajz, kémia, matematika, angol, orosz, testnevelés, rajz, természetismeret szakpárok indultak, de a jelentkezés függvényében más párosítások is elképzelhetőek (pl. biológia-fizika). Az általános iskolai és középiskolai tanárszak adott szakterületen közös hároméves képzési szakaszra épül. A szakpárban történő előrehaladás érdekében mindkét szakon kreditet kell összegyűjteni a képzés első három évében. Amennyiben az adott tanári szakképzettségből van általános iskolai és középiskolai tanárképzés is, akkor a közös három éves alapozó szakasz végén kell a hallgatónak eldönteni, hogy a két tanári szakképzettség mindegyikét általános iskolai tanárszakként, vagy középiskolai tanárszakként, vagy egyet általános iskolai és egyet középiskolai tanárszakként szeretne elvégezni.

Az oktatott törzsanyag a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörökre épül. Egyrészt általános természettudományi alapismereteket, mint matematika, kémia, informatika, fizika, továbbá szakmai ismereteket, mint biokémia, sejtbiológia, növényszervezet- és rendszertan, állatszervezet- és rendszertan, összehasonlító élettan, növényélettan, humánbiológia, genetika, mikrobiológia, molekuláris biológia és biotechnológia, ökológia, etológia. A szakmai törzsanyagon kívül tanulnak még szép számmal pedagógia, pszichológiai és szakmódszertani tárgyakat is.
A képzés utolsó szakaszában csoportos, majd egy év egyéni tanítási gyakorlatot végeznek általános vagy középiskolában, a választott szakirányuknak megfelelően.

A képzés befejezése után lehetőség van PhD fokozat szerzésére bármelyik szakjának megfelelő tudományterületen, illetve a neveléstudomány területén.