Osztatlan biológia tanár záróvizsga tételsor 2018/19. tanév

1. A biológiai rendszerek makromolekulái: szénhidrátok, lipidek és fehérjék. Felépítésük, szerkezetük, funkciójuk az élő szervezetekben. A fehérjeszintézis.

2. Az örökítőanyag felépítése, szerkezete. A genetikai információ kifejeződése. Az örökítőanyag változása, a változás következményei.

3. A pro- és eukarióta sejt felépítése (A valódi és az ősbaktériumok sejtjeinek jellegzetességei. Az állati, növényi és gombasejt jellemzői, sejtalkotók.)

4. Lebontó folyamatok (makromolekulák aerob és anaerob lebontása). A légzés. (Sejtszintű folyamatoktól a légzőrendszer működéséig)

5. Felépítő folyamatok (A makromolekulák szintézise és tárolása az állat- és növényvilágban)

6. Mozgás az élővilágban (mikrobák, növények és állatok hely- és helyzetváltoztató mozgástípusai)

7. Homeosztázis fenntartása (Az állatok kiválasztása, keringése). A növények só- és vízháztartása, anyagtranszportja.

8. Szabályozó rendszerek (neuroendokrin rendszer, idegrendszer, növényi hormonok)

9. Szaporodás, szaporító szervrendszerek az állatvilágban, növények szaporodása, humán egyedfejlődés, hormonális vonatkozások

10. Az információ átadás az élővilágban (sejt-sejt közötti és egyedek közti kommunikáció)

11. Populációk és közösségek: elemi kölcsönhatások, a közösségek szerveződése

12. A biodiverzitást veszélyeztető tényezők: antropogén fragmentáció, klímaváltozás, biológiai invázió

13. Az élőlények és a vírusok rendszerezésének alapjai. Faj és fajképződés.

14. Az élőlények elterjedése, az elterjedésre ható tényezők. A Homo sapiens kialakulása.

15. Az ember egészsége (az egészséges életmód, az egészséget befolyásoló külső és belső tényezők)