Ökológia, evolúció és konzervációbiológia MSc Tételek

1. Herbivória

2. A tájváltozás biológiai hatásai és következményei

3. Metapopuláció, metaközösség és szigetbiogeográfia

4. Jelleg- (trait) alapú megközelítések az ökológiában

5. A klímaváltozás biológiai hatásai és következményei

6. A természetvédelem aktuális kérdései

7. A gazda-parazita és gazda-parazitoid kapcsolat viselkedésökológiája

8. Magyarország vizes és gyepes élőhelyei (hínárnövényzet, nádasok és mocsarak, nedves gyepek, domb- és hegyvidéki üde gyepek, szikesek, száraz gyepek)

9. Magyarország fás élőhelyei (láp- és ligeterdők, üde lomboserdők, sziklás erdők, tölgyesek, fenyvesek)

10. A kísérlettervezés alapjai, terepi mintavételi módszerek, adatelemzés

11. Populáción belüli és populációk közötti kölcsönhatások növénypopulációkban. Hozam és denzitás összefüggései, az öngyérítés törvénye. Kompetíció vizsgálati lehetőségei. Interspecifikus kölcsönhatások mechanizmusai.

12. Magbankok szerveződése, magbank-dinamika optimalizációja. Magbankok típusai. Propagulumkészlet horizontális és vertikális mintázata. Növénypopulációk terjedési típusai: falanx és gerilla típusú térfoglalás

13. Növényi terjedési stratégiák: széllel terjedő magvak, propagulum-morfológia és diszperziós mintázatok. Terjedés állatok közreműködésével, speciális állat-növény kapcsolatok a diszperzióban. Másodlagos diszperzió.

14. Szünmorfológia. A vegetáció kontinuitás-diszkontinuitás elméletei. Közösségi attribútumok, fajszám, diverzitás, fiziognómiai szerkezet, mintázatelemzés.

15. Leszármazási kapcsolatok becslésének alapjai, karakterek és csoportok, a filogenetikai fa.

16. Fenotípus evolúció.

17. Koevolúció.

18. Evolúciós biogeográfia.

19. A humánevolúció kutatásának általános kereti és módszerei. A mai főemlősök rendszere. A Praeanthropus-fázis legfontosabb fajai.

20. A humánevolúció Archantropus-fázisának legfontosabb fajai, új hominin típusok megjelenésének okai Kelet-Afrikában. A Palaeanthropus és a Neanthropus-fázis fajai, a közös ős és a keveredés kérdései. A Homo sapiens elterjedése, ma tapasztalható változatossága.