Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

hu:bint:oktatas:hallgatoknak:2019okologia [2019/03/09 13:44] (aktuális)
admin létrehozva
Sor 1: Sor 1:
 +=== Ökológia, evolúció és konzervációbiológia MSc Tételek ===
 +
 +1. Herbivória
 +
 +2. A tájváltozás biológiai hatásai és következményei
 +
 +3. Metapopuláció,​ metaközösség és szigetbiogeográfia
 +
 +4. Jelleg- (trait) alapú megközelítések az ökológiában
 +
 +5. A klímaváltozás biológiai hatásai és következményei
 +
 +6. A természetvédelem aktuális kérdései
 +
 +7. A gazda-parazita és gazda-parazitoid kapcsolat viselkedésökológiája
 +
 +8. Magyarország vizes és gyepes élőhelyei (hínárnövényzet,​ nádasok és mocsarak, nedves gyepek, domb- és hegyvidéki üde gyepek, szikesek, ​
 +száraz gyepek)
 +
 +9. Magyarország fás élőhelyei (láp- és ligeterdők,​ üde lomboserdők,​ sziklás erdők, tölgyesek, fenyvesek)
 +
 +10. A kísérlettervezés alapjai, terepi mintavételi módszerek, adatelemzés
 +
 +11. Populáción belüli és populációk közötti kölcsönhatások növénypopulációkban. Hozam és denzitás összefüggései,​ az öngyérítés törvénye. Kompetíció vizsgálati lehetőségei. Interspecifikus kölcsönhatások mechanizmusai.
 +
 +12. Magbankok szerveződése,​ magbank-dinamika optimalizációja. Magbankok típusai. Propagulumkészlet horizontális és vertikális mintázata. Növénypopulációk terjedési típusai: falanx és gerilla típusú térfoglalás
 +
 +13. Növényi terjedési stratégiák:​ széllel terjedő magvak, propagulum-morfológia és diszperziós mintázatok. Terjedés állatok közreműködésével,​ speciális állat-növény kapcsolatok a diszperzióban. Másodlagos diszperzió.
 +
 +14. Szünmorfológia. A vegetáció kontinuitás-diszkontinuitás elméletei. Közösségi attribútumok,​ fajszám, diverzitás,​ fiziognómiai szerkezet, mintázatelemzés.
 +
 +15. Leszármazási kapcsolatok becslésének alapjai, karakterek és csoportok, a filogenetikai fa.
 +
 +16. Fenotípus evolúció.
 +
 +17. Koevolúció.
 +
 +18. Evolúciós biogeográfia.
 +
 +19. A humánevolúció kutatásának általános kereti és módszerei. A mai főemlősök rendszere. A Praeanthropus-fázis legfontosabb fajai.
 +
 +20. A humánevolúció Archantropus-fázisának legfontosabb fajai, új hominin típusok megjelenésének okai Kelet-Afrikában. A Palaeanthropus és a Neanthropus-fázis fajai, a közös ős és a keveredés kérdései. A Homo sapiens elterjedése,​ ma tapasztalható változatossága.