Rövidciklusú biológia tanár záróvizsga tételsor 2019

1. A nukleinsavak felépítése, szerkezete, a sejtekben előforduló nukleinsavak típusai. A genomszerveződés jellegzetességei és a DNS replikációja pro- és eukariótákban.

2. A genetikai információ kifejeződése és a fehérjeszintézis folyamata: transzkripció, transzláció. A fehérjék, mint makromolekulák általános jellemzése (felépítés, szerkezeti szintek, funkció).

3. A mendeli öröklődésmenet magyarázata, a Mendel szabályok és meiózis kapcsolata, rekombináció és géntérképezés.

4. Genotípus és fenotípus kapcsolata. Egy gén több fenotípus, több gén egy fenotípus. Genotípus és környezeti hatások érvényesülése a fenotípus szintjén.

5. A filogenetikai rekonstrukció alapjai, a törzsfa értelmezése

6. A táplálkozás élettani folyamatai, szabályozása, az anyag és energiaforgalom

7. A kiválasztás élettani folyamatai. Az endokrin rendszer működése

8. Az orvosi mikrobiológia alapfogalmai: humánpatogén mikroorganizmusok, patogenitás, virulencia faktorok, a fertőzés lefolyása, járványok kialakulása, védőoltások, nyájimmunitás, antibiotikumok és antimikrobiális szerek.

9. Mikroorganizmusok kölcsönhatásai: kommenszalizmus, szinergizmus, mutualizmus, amenszalizmus, kompetíció, predáció és parazitizmus. A kölcsönhatások gyakorlati jelentősége. A mikorrhiza és típusai. Quorum sensing.

10. A növények vízháztartása. Növényi transzportfolyamatok. A növények ásványos táplálkozása. Fotoszintézis.

11. A növényi egyedfejlődés szabályozása. Megtermékenyítés. embriógenezis. A növények vegetatív és reproduktív fejlődése. A növényi növekedés és fejlődés hormonális szabályozása.

12. Fermentációs eljárások anaerob mikroorganizmusokkal