NÖVÉNYBIOLÓGIA MSc (2020)

 1. A növényi sejtfal szerkezete. A sejtmegnyúlás szabályozása. A növényi hormonok szerepe a sejtmegnyúlásban. Tropizmusok. A sejtpolaritás és szabályozása növényekben.
 2. A növények embriogenezisének jellemzése, főbb lépései. Az apikális-bazális tengely és a radiális szöveti mintázat kialakulása. A merisztémák megjelenése. Az embrió nyugalmi állapota.
 3. A növényi sejtosztódás és sejtciklus sajátosságai és hormonális szabályozása. A merisztémák típusai, felépítése és funkciói, működésük molekuláris szabályozása.
 4. A növényi hormonok általános jellegzetességei. Az auxin metabolizmusa, érzékelése. Az auxin jelátvitel és a génexpresszió auxin általi szabályozása. Az auxin transzport molekuláris mechanizmusa és szerepe a növények testszerveződésének kialakításában.
 5. A növényi fotoreceptorok csoportosítása, jellemzése és fiziológiai szerepének ismertetése. A fotoreceptorok által indukált jelátviteli folyamatok, génexpressziós és fiziológia változások.
 6. Az abszcizinsav és gibberellinsav metabolizmusa, érzékelésének és jelátvitelének molekuláris mechanizmusa. Szerepük a növények egyedfejlődési programjában és stressz akklimatizációs folyamataiban.
 7. A szalicilsav és a jázmonátok metabolizmusa, érzékelésük és jelátvitelük molekuláris mechanizmusa. Szerepük a növényeknek az abiotikus és biotikus stresszorokhoz történő akklimatizációjában.
 8. Az etilén, mint növényi hormon metabolizmusa, érzékelésének molekuláris mechanizmusa, jelátvitel és szerepe a növények egyedfejlődési programjában és stressz akklimatizációs folyamataiban. A nitrogén monoxid képződése és jelátviteli szerepe növényekben.
 9. A növényi genom szerveződése. A gének funkciójának tanulmányozására szolgáló módszerek. A molekuláris biológiai vizsgálatok modellnövényei.
 10. A transzkripció sajátosságai növényekben. A miRNS-ek és siRNS-ek szabályozó funkciói. A kloroplasztisz és a mitokondriális DNS, transzkripciós és transzlációs sajátosságaik.
 11. A virágmerisztéma, a virágrészek kialakulásának és a virágzás időpontjának szabályozása. A virágfejlődés ABC modelje. A virágzás szabályozása egyedfejlődési és környezeti tényezők által: az életkor, a nappalhossz, illetve a hideg periódus (vernalizáció) általi szabályozás molekuláris mechanizmusai.
 12. „Nemzedékváltakozás”, ivarsejtképződés, pollináció és kettős megtermékenyítés a zárvatermőkben.
 13. Termésképzés, magképzés, csírázás és hormonális valamint genetikai szabályozásuk.
 14. A programozott sejthalál morfológiai és biokémiai jellemzői és jelentősége a növények egyedfejlődési programjában. A szerv és teljes növény szeneszcencia típusai és az ezzel együttjáró hormonális, génexpressziós, biokémiai és fiziológiai változások.
 15. A növények genetikai transzformációja Agrobacterium vektorokkal (a természetes génátvitel lépései, a mesterséges vektorok jellegzetességei, előnyök és hátrányok).
 16. Idegen gének beépítése közvetlen DNS bejuttatási módszerekkel. A génkifejeződés módosításának lehetőségei (promóter típusok, antiszensz technológia, géncsendesítés).
 17. Genetikai transzformáció és genomszerkesztés. A növények genetikai módosításának alkalmazási lehetőségei. A növények elsődleges, másodlagos anyagcseréjének módosítása, a stresszrezisztencia fokozásának lehetőségei, példákkal.
 18. A növényi membrántranszport alapjai. Elsődleges és másodlagos aktív transzport. Hordozók és ioncsatornák által közvetített transzportfolyamatok. Példák.
 19. A fotoszintetikus pigmentek fényabszorpiójának mechanizmusa. A reakciócentrum komplexek szerkezete, a nem ciklusos elektrontranszport mechanizmusa. A proton grádiens kialakulása a fotoszintetikus elektrontranszport során.
 20. A CO2 fixáció különböző útjai és azok ökofiziológiai jelentősége (C3, C4, CAM).