A Szegedi Biológiai Kutatóközpontban a 2019-2020-as tanévre meghirdetett szakdolgozati témák


Patológiai minták funkcionális genomikai és egysejt proteomikai vizsgálata
Puskás László és Szebeni Gábor (Funkcionális Genomikai Laboratórium)

Fehérjeanalízis tömegspektrometriával
Hunyadi-Gulyás Éva és Darula Zsuzsanna (Proteomikai Laboratórium)

Fehérje poszttranszlációs módosítások tömegspektrometriás elemzése
Darula Zsuzsanna, Klement Éva (Proteomikai Laboratorium)

Fehérje-komplexek tisztítása és tömegspektrometriás vizsgálata
Pettkó-Szandtner Aladár (Proteomikai Laboratorium)

Mintázatfelismerés biológiai makromolekulákban
Hegedűs Zoltán (Bioinformatikai Laboratórium)

NGS szekvenálási adatok bioinformatikai kiértékelése
Hegedűs Zoltán (Bioinformatikai Laboratórium)

Fototróf baktériumok kénmetabolizmusában résztvevő enzimek
Tóth András (Biofizikai Intézet és SzTE Biotechnológiai Tanszék)

Szulfid:kinon oxidoreduktázok struktúra-funkció összefüggései
Tóth András (Biofizikai Intézet és SzTE Biotechnológiai Tanszék)

Természetes és mesterséges metántermelő rendszerek
Rákhely Gábor (Biofizikai Intézet és SzTE Biotechnológiai Tanszék)

Fágterápia, bakteriofágok jellemzése és alkalmazása növényi, állati és humán patogén baktériumok ellen
Rákhely Gábor (Biofizikai Intézet és SzTE Biotechnológiai Tanszék)

Olajbontó mikróbák funkcionális genomikai vizsgálata, biotechnológiai alkalmazása
Rákhely Gábor (Biofizikai Intézet és SzTE Biotechnológiai Tanszék)

Élő, de nem tenyészthető (VBNC) mikróbák funkcionális és metagenomikai jellemzése, környezetvédelmi hasznosítása
Rákhely Gábor (Biofizikai Intézet és SzTE Biotechnológiai Tanszék)

Bioaktív peptidek térszerkezetének és folding folyamatainak tanulmányozása
Leitgeb Balázs (Biofizikai Intézet)

Antimikrobiális peptidek szerkezet-aktivitás összefüggéseinek és hatásmechanizmusának vizsgálata
Leitgeb Balázs (Biofizikai Intézet)

Peptaibolok térszerkezeti tulajdonságainak és dinamikus viselkedésének tanulmányozása
Leitgeb Balázs (Biofizikai Intézet)

Peptaibolok micellákkal és membránokkal való kölcsönhatásának vizsgálata
Leitgeb Balázs (Biofizikai Intézet)

Bioaktív peptaibol molekulák térszerkezete és biológiai hatása
Leitgeb Balázs (Biofizikai Intézet)

Ionmozgató rotációs membránfehérjék biofizikai vizsgálata
Páli Tibor (Biofizikai Intézet)

A vakuoláris proton-ATPáz szerkezet-funkció vizsgálata state-of-the-art spinjelző elektron paramágneses rezonancia spektroszkópiával
Sebőkné Nagy Krisztina (Biofizikai Intézet)

Fehérjék biomembránokban való gombolyodásának és szerveződésének biofizikai vizsgálata
Páli Tibor (Biofizikai Intézet)

Biológiai és modell membránok biofizikája: spektroszkópiai megközelítés
Páli Tibor (Biofizikai Intézet)

Membránfehérjék szerkezeti predikciója mesterséges intelligencia és molekulamechanika segítségével
Páli Tibor (Biofizikai Intézet)

Szabadgyökök és szabadgyökös reakciók viszgálata biológiai mintákban és élelmiszeripari termékekben
Páli Tibor (Biofizikai Intézet)

A hangok binaurális feldolgázásnak modellezése irányhallás és binaurális ütem során
Páli Tibor (Biofizikai Intézet)

Femtoszekundomos kinetikai vizsgálatok makromolekulákon
Groma Géza (Biofizikai Intézet)

3D mikroeszközök készítése lézeres polimerizációval
Kelemen Lóránd (Biofizikai Intézet)

Holografikus optikai csipesz fejlesztése és alkalmazása a biológiában
Kelemen Lóránd (Biofizikai Intézet)

Polimer mikroszerkezetek készítése sejtek mechanikai vizsgálatához
Kelemen Lóránd (Biofizikai Intézet)

3D polimer vázrendszer készítése endotél sejtek számára lézeres mikrofabrikációval
Kelemen Lóránd (Biofizikai Intézet)

Rugalmas mikroeszközök készítése mikrofluidikai alkalmazásokhoz
Kelemen Lóránd (Biofizikai Intézet)

Fluoreszcens mikroszkóp kiegészítése szelektív sík megvilágítással optikai mikromanipulációhoz
Kelemen Lóránd (Biofizikai Intézet)

Integrált optikai eszközök a biológiában: biológiai detektorok, fehérjékkel működő optoelektronikai eszközök
Valkai Sándor, Dér András (Biofizikai Intézet)

Mikrofluidikai eszközök építése és biofizikai alkalmazásaik
Valkai Sándor (Biofizikai Intézet)

Élő sejtek mechanobiológiája
Végh A. Gergely, Fazekas Csilla (Biofizikai Intézet)

A metasztázis képződés nanomechanikája
Végh A. Gergely, Fazekas Csilla (Biofizikai Intézet)

Erő- és vibrációs spektroszkópia: egyedi molekuláktól élő sejtekig
Végh A. Gergely (Biofizikai Intézet)

Biológiai membránok vizsgálata erő- és vibrációs spektroszkópiával
Végh A. Gergely (Biofizikai Intézet)

Membránvezikulák strukturális jellemzése
Végh A. Gergely (Biofizikai Intézet)

Biofotonika porózus szilícium és fehérjék kölcsönhatásából
Zimányi László (Biofizikai Intézet)

Differenciál-polarizációs lézerpáztázó mikroszkópia biológiai alkalmazásai rendezett szerkezetek feltérképezésében
Steinbach Gábor, Biofizikai Intezet

Baktériumok úszómozgásának vizsgálata mikrofluidikai eszközökkel
Galajda Péter és Nagy Krisztina (Biofizikai Intézet)

Baktériumsejtek közti kommunikáció vizsgálata mikrofluidikai eszközökkel
Galajda Péter (Biofizikai Intézet)

A bakteriális kemotaxis vizsgálata mikrofluidikai eszközökkel
Galajda Péter és Nagy Krisztina (Biofizikai Intézet)

Baktériumközösségek szerveződése és fejlődése mikrofluidikai csipekben
Galajda Péter (Biofizikai Intézet)

Baktériumok vizsgálata optikai csipesszel
Galajda Péter (Biofizikai Intézet)

Az intercelluláris kapcsolatok szerepe az idegrendszer fiziológiás és patológiás működésében
Krizbai István és Wilhelm Imola (Biofizikai Intézet)

A neurovaszkuláris egység működésének molekuláris alapjai
Krizbai István és Wilhelm Imola (Biofizikai Intézet)

A vér-agy gát szerepe a központi idegrendszeri metasztázisok kialakulásában
Krizbai István és Wilhelm Imola (Biofizikai Intézet)

A mintázatfelismerő receptorok szerepe az agyi endotélsejtek és periciták kóros folyamataiban
Krizbai István és Wilhelm Imola (Biofizikai Intézet)

A neurovaszkuláris egység in vivo vizsgálata kétfoton mikroszkópiával
Farkas Elek Attila (Biofizikai Intézet)

A vér-agy gát permeabilitásának és transzportfolyamatainak vizsgálata fiziológiás és pathológiás körülmények között
Deli Mária és Walter Fruzsina (Biofizikai Intézet)

Gyógyszerek átjuttatása a szervezet gátrendszerein: nanohordozók
Veszelka Szilvia és Mészáros Mária (Biofizikai Intézet)

Sejttenyészetes vizsgálatok a gyógyszerkutatásban
Deli Mária (Biofizikai Intézet)

A mozgató idegsejtek ultrastrukturális károsodásának morfometriai vizsgálata amiotrófiás laterálszklerózisban szenvedő betegek vérszérumával kezelt egerekben.
Siklós László, Patai Roland (Biofizikai Intézet)

Immun/gyulladásos folyamatok vizsgálata különböző sérülékenységű neurodegeneratív modellekben
Siklós László, Patai Roland (Biofizikai Intézet)

Az ultrastrukturális elváltozások morfológiai karakterizálása az amiotrófiás laterálszklerózis SOD1 transzgenikus egérmodell mozgató idegsejtjeiben
Patai Roland, Siklós László (Biofizikai Intézet)

Háromdimenziós morfomikai képalkotás a szerkezetkutató alkalmazásokban
Patai Roland (Biofizikai Intézet)

A zöldalgák H2-termelésének élettani korlátai
Tóth Szilvia Zita és Nagy Valéria (Növénybiológiai Intézet)

Foszfát-transzporterek azonosítása és jellemzése zöldalgákban
Tóth Szilvia Zita (Növénybiológiai Intézet)

Vízi növények földrajzi elterjedésének vizsgálata molekuláris markerek összehasonlító elemzésével
Kós Péter (Növénybiológiai Intézet)

Természetes és kezelt vizek mikroflórájának vizsgálata metagenomikai módszerekkel
Kós Péter (Növénybiológiai Intézet)

Stresszindukált génexpresszió vizsgálata cianobaktériumokban
Kós Péter és Vass Imre (Növénybiológiai Intézet)

Géncsendesítési módszer kifejlesztése és alkalmazása jelátviteli útvonalak vizsgálatára cianobaktériumokban
Kós Péter és Vass Imre (Növénybiológiai Intézet)

Cianobaktériumok biotechnológiai hasznosítása
Kós Péter (Növénybiológiai Intézet)

Cianobakteriális bioszenzorok kifejlesztése és alkalmazása nehézfémek és más abiotikus környezeti stressztényezők kimutatására
Vass Imre és Kós Péter (Növénybiológiai Intézet)


Növényfenomika: Növények növekedésének és fiziológiai állapotának követése modern képalkotási eljárások (digitális fotográfia, fluoreszcencia- és termikus képalkotás) és MATLAB alapú képfeldolgozási módszerek alkalmazásával
Sass László és Vass Imre (Növénybiológiai Intézet)

Rendszerbiológia: Fotoszintetikus elektrontranszport modellezése MATLAB programcsomaggal
Sass László és Vass Imre (Növénybiológiai Intézet)

Symbiodinium ostoros algák növekedésének és morfológiájának vizsgálata mikrofluidikai módszerekkel.
Szabó Milán és Vass Imre (Növénybiológiai Intézet)

Mikroalgák és cianobaktériumok fenotipizálása nem invazív biofizikai és élettani módszerekkel
Szabó Milán és Vass Imre (Növénybiológiai Intézet)

Mikroalgák stresszadaptációs folyamatainak vizsgálata
Ughy Bettina (Növénybiológiai Intézet)

Növényi citoszkeletális fehérjék vizsgálata
Ughy Bettina (Növénybiológiai Intézet)

Cianobaktériális sejtosztódás tanulmányozása
Ughy Bettina (Növénybiológiai Intézet)

Ultragyors fényenergia-befogó mechanizmusok a fotoszintézisben
Lambrev Petar (Növénybiológiai Intézet)

In vitro modellek és rendszerek hatékony és robusztus napenergia-hasznosításhoz
Lambrev Petar (Növénybiológiai Intézet)

A növényi egyedfejlődést szabályozó LOB-domén transzkripciós faktorok szerepe a sejtciklusban
Györgyey János (Növénybiológiai Intézet)

„In planta” génbeviteli módszer kidolgozása szálkaperjében (Brachypodium distachyon), mint az egyszikűek új molekuláris genetikai modellnövényében
Györgyey János (Növénybiológiai Intézet)

A szálkaperje (Brachypodium distachyon), mint egyszikű modellnövény gyökerében zajló cirkadián génszabályozás
Gombos Magdolna (Növénybiológiai Intézet)

Különböző genomszerkesztési technológiák (CRISPR/Cas9 és ODM) összehasonlítása kukoricában (Zea mays L.) és rizsben (Oryza sativa L.)
Zomboriné Nagy Bettina és Dudits Dénes (Növénybiológiai Intézet)

Alacsony lignintartalmú energiafüzek szelekciója biogáz termelés céljából
Zomboriné Nagy Bettina és Dudits Dénes (Növénybiológiai Intézet)

A rugalmas növényi egyedfejlődés jelátviteli szabályozása
Fehér Attila (Növénybiológiai Intézet)

A Rho GTPáz-mediált jelátvitel növényspecifikus vonásai
Fehér Attila (Növénybiológiai Intézet)

Receptor-szerű citoplazmatikus kinázok funkcionális vizsgálata növényekben
Fehér Attila (Növénybiológiai Intézet)

Cirkadián óra elemek azonosítása és jellemzése Arabidopsisban
Kozma-Bognár László és Hajdu Anita (Növénybiológiai Intézet)

Sejtek közötti jelátvitel vizsgálata Arabidopsisban
Kozma-Bognár László és Hajdu Anita (Növénybiológiai Intézet)

A HY5 transzkripciós faktor szerepe a cirkadián óra szabályozásában etiolált növényekben
Kozma-Bognár László és Hajdu Anita (Növénybiológiai Intézet)

Fényindukált sejtmagi fehérje-komplexek kromatin-asszociációjának vizsgálata
Kozma-Bognár László és Hajdu Anita (Növénybiológiai Intézet)

Növényi fotoreceptorok poszttranszlációs módosításai
Viczián András (Növénybiológiai Intézet)

A fitokróm fotoreceptorok foszforilációjának vizsgálata
Viczián András (Növénybiológiai Intézet)

A prolin metabolizmus genetikai szabályozása és szerepe a stresszválaszokban
Szabados László (Növénybiológiai Intézet)

Szárazság és sótűrést szabályozó gének jellemzése Arabidopsisban
Zsigmond Laura (Növénybiológiai Intézet)

Alga-baktérium interakciók molekuláris mechanizmusának genomikai szintű vizsgálata és az interakciók hasznosítási lehetőségeinek kutatása
Maróti Gergely (Növénybiológiai Intézet)

Édesvízi eukarióta zöldalgák sótűrésének fejlesztése
Maróti Gergely (Növénybiológiai Intézet)

Az E2F transzkripciós faktorok alternatív RBR-kötése; a konzervált Marked-box szerepe a növényi E2F-RBR komplexek kialakulásában
Magyar Zoltán és Molnár Eszter (Növénybiológiai Intézet)

Miért nagyobb a tripla E2F mutáns Arabidopsis? Fenotipikus és molekuláris jelemzés.
Magyar Zoltán (Növénybiológiai Intézet)

Bevezetés az automatikus növényi fenotipizálásba
Rigó Gábor (Növénybiológiai Intézet)

Só vagy szárazságtűrő Arabidopsis növényvonalak jellemzése automatikus növényi fenotipizáló rendszer segítségével
Rigó Gábor (Növénybiológiai Intézet)

Szimbiózisban hibás mutáns növények vizsgálata
Endre Gabriella (Növénybiológiai Intézet)

Szimbiotikus gének és fehérjék funkcionális vizsgálata
Endre Gabriella (Növénybiológiai Intézet)

Új növényi antimikrobiális peptidek hatásának vizsgálata különböző baktériumokon.
Endre Gabriella (Növénybiológiai Intézet)

Jelenetek egy (rossz) házasságból: miért romlik el néha a pillangósvirágú növények és bakteriális partnereik közötti szimbiózis?
Kereszt Attila (Növénybiológiai Intézet)

Növényi antimikrobiális peptidek szerepe a baktérium partnerek kiválasztásában és fejlődésük irányításában a nitrogénkötő szimbiózis kialakulása során
Kereszt Attila (Növénybiológiai Intézet)

A szimbiotikus nitrogénkötés genetikai vizsgálata
Kaló Péter (Növénybiológiai Intézet)

AutoPatcher: automatikus gépi tanulás által vezérelt patch clamping rendszer fejlesztése
Koós Krisztián, Horváth Péter (Biokémiai Intézet)

Automatikus egysejt-kiválasztó rendszerek fejlesztése mikroszkópos és molekuláris adatokból
Horváth Péter (Biokémiai Intézet)

Mélytanulási algoritmusok fejlesztése egysejt-szegmentálásra mikroszkópos képeken
Balassa Tamás, Nikita Moshkow, Horváth Péter (Biokémiai Intézet)

Biológiai membránok nanoszerveződésének vizsgálata ultraszenzitív fluoreszcencia mikroszkópiával
Török Zsolt (Biokémiai Intézet)

A lázszerű enyhe hősokk hatásának vizsgála a membránszerkezetre és a sejtek életképességére
Török Zsolt (Biokémiai Intézet)

A hormézis és xenohormézis vizsgálata emlős sejteken
Török Zsolt (Biokémiai Intézet)

Stressz elleni védekezés a membrán szemszögéből: Mire képes egy „mikroemlős” modell (Schizosaccharomyces pombe)?
Glatz Attila (Biokémiai Intézet)

Irányított genomszerkesztés a CRISPR/Cas9 rendszerrel Coprinopsis cinerea-ban
Nagy László (Biokémiai Intézet)

Biológiai kísérletek számítógépes kiértékelése R programozással
Nagy László (Biokémiai Intézet)

Evolúciógenomikai elemző eljárás optimalizálása nagyteljesítményű szuperszámítógépekre.
Nagy László (Biokémiai Intézet)

Evo-devo és összehasonlító genomikai vizsgálatok a valódi gombák körében
Nagy László (Biokémiai Intézet)

A patogenitás molekuláris genetikai háttere az erdőkárosító Armillaria nemzetségben
Nagy László (Biokémiai Intézet)

Harmadik generációs szekvenálási technikák használata fejlődési stádium specifikus transzkript izoformák meghatározására.
Nagy László (Biokémiai Intézet)

Nagygombák termőstestképzésében szerepet játszó gének funkcionális vizsgálata
Nagy László (Biokémiai Intézet)

A komplex soksejtűség evolúciójának vizsgálata nagy áteresztő képességű új-generációs szekvenálási módszerekkel.
Nagy László (Biokémiai Intézet)

A génexpresszió szabályozás és a komplex soksejtűség evolúciója közti kapcsolat vizsgálata teljes gomba genomok segítségével.
Nagy László (Biokémiai Intézet)

Tumor mikrokörnyezet és tumor őssejtek vizsgálata melanoma sejtvonalakon
Vizler Csaba (Biokémiai Intézet)

Természetes és szintetikus hatóanyagok immunmoduláló és tumorellenes hatásának vizsgálata in vitro- és állatmodellekben
Vizler Csaba (Biokémiai Intézet)

Fehérje foszfatázok szerepének vizsgálata a sejtosztódás szabályozásában
Lipinszki Zoltán (Biokémiai Intézet)

A mitózisban szerepet játszó fehérje foszfatázok rekonstruálása rekombináns DNS technológia alkalmazásával
Lipinszki Zoltán (Biokémiai Intézet)

Antibiotikum-rezisztencia baktériumokban
Pál Csaba (Biokémiai Intézet)

Kórokozó baktériumok és a humán immunrendszer evolúciója
Pál Csaba (Biokémiai Intézet)

Mikróbaellenes hatóanyag vizsgálatok
Farkas Zoltán (Biokémiai Intézet)

Evolúciós kísérletek a laboratóriumban
Farkas Zoltán (Biokémiai Intézet)

Humán mikrobiom vizsgálata a legmodernebb molekuláris technikák alkalmazásával
Kintses Bálint (Biokémiai Intézet)

Anyagcsere különbségek háziasított és vad élesztők között
Tengölics Roland (Biokémiai Intézet)

A metabolom evolúciója Papp Balázs (Biokémiai Intézet)

Nem természetes szerkezeti elemek beépítése fehérjékbe
Tömböly Csaba (Biokémiai Intézet)

Kismolekulák és makromolekulák fluoreszcens és radioizotópos jelölése
Tömböly Csaba (Biokémiai Intézet)

Peptid kannabinoidok szintézise és biokémiai jellemzése
Dvorácskó Szabolcs, Tömböly Csaba (Biokémiai Intézet)

Antifungalis fehérjék kísérleti és elméleti szerkezetvizsgálata
Borics Attila (Biokémiai Intézet)

Transzmembrán receptor fehérjék jelátviteli mechanizmusának modellezése
Borics Attila (Biokémiai Intézet)

A krónikus gyulladások Drosophila modellje, a tokképző reakció
Andó István (Genetikai Intézet)

Makrofágok transzdifferenciálódásának szabályozása Drosophila vérsejtekben
Andó István (Genetikai Intézet)

Horizontális géntranszfer szerepe a veleszületett immunitás szabályozásában és evolúciója során
Andó István (Genetikai Intézet)

Vérsejt-differenciálódás „ex vivo” vizsgálata Drosophilában
Kurucz Éva (Genetikai Intézet)

Egy új sejttípus, a sokmagvú óriás vérsejt differenciálódása és funkciói
Cinege Gyöngyi, (Genetikai Intézet)

Vérsejt differenciálódás vizsgálata Drosophila melanogasterben
Honti Viktor (Genetikai Intézet)

Egy új őssejtfaktor vizsgálata Drosophilában
Jankovics Ferenc (Genetikai Intézet)

Primordiális ivarsejtek létrehozása őssejtekből
Pirity Melinda (Genetikai Intézet)

Az őssejt pluripotenciáért felelős genetikai és fehérje kölcsönhatások vizsgálata
Pirity Melinda (Genetikai Intézet)

Humán indukált pluripotens őssejtek előállítása és jellemzése betegségmodellek létrehozása céljából
Pirity Melinda (Genetikai Intézet)

Az aktin sejtmagi tevékenységének vizsgálata
Vilmos Péter (Genetikai Intézet)

Egy aktinkötő, citoszkeletális fehérje sejtmagi tevékenységének felderítése
Vilmos Péter (Genetikai Intézet)

Egy aktinkötő, citoszkeletális fehérje sejtmagi transzportjának vizsgálata
Vilmos Péter (Genetikai Intézet)

A Drosophila DAAM gén szövetspecifikus enhanszereinek térképezése
Mihály József (Genetikai Intézet)

Az aktin és a mikrotubulus sejtváz kölcsönhatásának vizsgálata az axon növekedés során
Mihály József (Genetikai Intézet)

A szarkomer képződés tanulmányozása Drosophilában
Mihály József (Genetikai Intézet)

Az Frl formin funkcionális jellemzése
Mihály József (Genetikai Intézet)

A felnőtt szöveti őssejtek szerepe a daganatok fejlődésében
Fajka-Boja Roberta (Genetikai Intézet)

Autofágia az idegrendszerben
Szabó Áron (Genetikai Intézet)

A Vasa fehérje fejlődésbiológiai szerepének vizsgálata
Bence Melinda (Genetikai Intézet)

Az auxin-indukált fehérje degradációs rendszer továbbfejlesztése ecetmuslicában
Bence Melinda (Genetikai Intézet)

Lipidek szabályozó szerepe autofágia során
Laczkó-Dobos Hajnalka (Genetikai Intézet)

Kromatinszabályozás a DNS hibajavítása során
Timinszky Gyula (Genetikai Intézet)

PARP gátlószerekkel szembeni toleranciáért felelős gének jellemzése
Timinszky Gyula (Genetikai Intézet)

A kromatinszerkezet vizsgálata új mikroszkópos módszerrel
Juhász Szilvia (Genetikai Intézet)

A MacroD2 szerepe a DNA hibajavításban
Juhász Szilvia (Genetikai Intézet)

A sorting nexinek szerepének vizsgálata az ecetmuslica szövetek endoszómális rendszerében és az autofágiában
Maruzs Tamás (Genetikai Intézet)

A karcinogenezis és mutagenezis szabályozásában szerepet játszó emberi gének molekuláris analízise
(Haracska Lajos, Genetikai Intézet)

Új élesztő- (Saccharomyces cerevisiae) és humán DNS-reparációs gének azonosítása és jellemzése
(Haracska Lajos, Genetikai Intézet)

Irányított génmanipulációt befolyásoló genetikai faktorok térképezése emberi sejtekben
(Haracska Lajos, Genetikai Intézet)

Bioinformatikai fejlesztés újgenerációs szekvenálási adatok kiértékeléséhez
(Haracska Lajos, Genetikai Intézet)

DNS replikáció speciális eseteinek vizsgálata élesztő modellrendszerben
(Burkovics Péter, Genetikai Intézet)

DNS replikáció vizsgálata C. elegans modellrendszerben
(Burkovics Péter, Genetikai Intézet)

Replikációs fehérjék biokémiai jellemzése
(Burkovics Péter, Genetikai Intézet)

Posztreplikációs DNS-javítás
Unk Ildikó (Genetikai Intézet)

A mutagenezis szabályozása élesztőben
Unk Ildikó (Genetikai Intézet)

Poliubikvitáció szerepe a DNS hiba-toleranciában
Unk Ildikó (Genetikai Intézet)