Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

hu:bint:oktatas:szakdolgozat:szbk2019 [2019/10/05 21:10] (aktuális)
Sor 1: Sor 1:
 +\\ 
 +A Szegedi Biológiai Kutatóközpontban a 2019-2020-as tanévre meghirdetett szakdolgozati témák \\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +Patológiai minták funkcionális genomikai és egysejt proteomikai vizsgálata\\ 
 +Puskás László és Szebeni Gábor (Funkcionális Genomikai Laboratórium)\\ 
 +\\ 
 +Fehérjeanalízis tömegspektrometriával\\ 
 +Hunyadi-Gulyás Éva és Darula Zsuzsanna (Proteomikai Laboratórium)\\ 
 +\\ 
 +Fehérje poszttranszlációs módosítások tömegspektrometriás elemzése\\ 
 +Darula Zsuzsanna, Klement Éva (Proteomikai Laboratorium)\\ 
 +\\ 
 +Fehérje-komplexek tisztítása és tömegspektrometriás vizsgálata\\ 
 +Pettkó-Szandtner Aladár (Proteomikai Laboratorium)\\ 
 +\\ 
 +Mintázatfelismerés biológiai makromolekulákban\\ 
 +Hegedűs Zoltán (Bioinformatikai Laboratórium)\\ 
 +\\ 
 +NGS szekvenálási adatok bioinformatikai kiértékelése\\ 
 +Hegedűs Zoltán (Bioinformatikai Laboratórium)\\ 
 +\\ 
 +Fototróf baktériumok kénmetabolizmusában résztvevő enzimek\\ 
 +Tóth András (Biofizikai Intézet és SzTE Biotechnológiai Tanszék)\\ 
 +\\ 
 +Szulfid:​kinon oxidoreduktázok struktúra funkció összefüggései\\ 
 +Tóth András (Biofizikai Intézet és SzTE Biotechnológiai Tanszék)\\ 
 +\\ 
 +Természetes és mesterséges metántermelő rendszerek\\ 
 +Rákhely Gábor (Biofizikai Intézet és SzTE Biotechnológiai Tanszék)\\ 
 +\\ 
 +Plazmidok inkompatibilitásának vizsgálata\\ 
 +Rákhely Gábor (Biofizikai Intézet és SzTE Biotechnológiai Tanszék)\\ 
 +\\ 
 +Fágterápia,​ bakteriofágok jellemzése és alkalmazása növényi, állati és humán patogén baktériumok ellen \\ 
 +Rákhely Gábor (Biofizikai Intézet és SzTE Biotechnológiai Tanszék)\\ 
 +\\ 
 +Olajbontó mikróbák funkcionális genomikai vizsgálata,​ biotechnológiai alkalmazása\\ 
 +Rákhely Gábor (Biofizikai Intézet és SzTE Biotechnológiai Tanszék)\\ 
 +\\ 
 +Élő, de nem tenyészthető (VBNC) mikróbák funkcionális és metagenomikai jellemzése,​ környezetvédelmi hasznosítása\\ 
 +Rákhely Gábor (Biofizikai Intézet és SzTE Biotechnológiai Tanszék)\\ 
 +\\ 
 +Bioaktív peptidek térszerkezetének és folding folyamatainak tanulmányozása\\ 
 +Leitgeb Balázs (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Antimikrobiális peptidek szerkezet-aktivitás összefüggéseinek és hatásmechanizmusának vizsgálata\\ 
 +Leitgeb Balázs (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Peptaibolok térszerkezeti tulajdonságainak és dinamikus viselkedésének tanulmányozása\\ 
 +Leitgeb Balázs (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Peptaibolok micellákkal és membránokkal való kölcsönhatásának vizsgálata\\ 
 +Leitgeb Balázs (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Bioaktív peptaibol molekulák térszerkezete és biológiai hatása\\ 
 +Leitgeb Balázs (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Ionmozgató rotációs membránfehérjék biofizikai vizsgálata \\ 
 +Páli Tibor (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A vakuoláris proton-ATPáz szerkezet-funkció vizsgálata spinjelző elektron paramágneses rezonancia spektroszkópiával\\ 
 +Sebőkné Nagy Krisztina (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Fehérjék biomembránokban való gombolyodásának és szerveződésének spektroszkópiai vizsgálata \\ 
 +Páli Tibor (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Membrán biofizikai spektroszkópiai adatok szimulációja és analízise \\ 
 +Páli Tibor (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\  
 +Fehérjék molekulamechanikai szerkezeti predikciója \\ 
 +Páli Tibor (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\  
 +Szabadgyökök és szabadgyökös reakciók viszgálata elektron paramágneses rezonancia spektroszkópiával\\ 
 +Páli Tibor (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A hangok binaurális processzálása az emberi hallórendszerben irányhallás és binaurális ütem során \\ 
 +Páli Tibor (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Femtoszekundomos kinetikai vizsgálatok makromolekulákon\\ 
 +Groma Géza (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Egyrészecske manipuláció lézercsipesszel\\ 
 +Ormos Pál (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +3D mikroeszközök készítése lézeres polimerizációval\\ 
 +Kelemen Lóránd (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Holografikus optikai csipesz fejlesztése és alkalmazása a biológiában\\ 
 +Kelemen Lóránd (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Polimer mikroszerkezetek készítése sejtek mechanikai vizsgálatához\\ 
 +Kelemen Lóránd (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Integrált optikai eszközök a biológiában:​ biológiai detektorok, fehérjékkel működő optoelektronikai eszközök\\ 
 +Valkai Sándor, Dér András (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Mikrofluidikai eszközök építése és biofizikai alkalmazásaik\\ 
 +Valkai Sándor (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Élő sejtek mechanobiológiája\\ 
 +Végh A. Gergely, Fazekas Csilla (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A metasztázis képződés nanomechanikája\\ 
 +Végh A. Gergely, Fazekas Csilla (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Erő- és vibrációs spektroszkópia:​ egyedi molekuláktól élő sejtekig\\ 
 +Végh A. Gergely (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Biológiai membránok vizsgálata erő- és vibrációs spektroszkópiával\\ 
 +Szegletes Zsolt (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Membránvezikulák strukturális jellemzése\\ 
 +Szegletes Zsolt (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Biofotonika porózus szilícium és fehérjék kölcsönhatásából\\ 
 +Zimányi László ​ (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Differenciál-polarizációs lézerpáztázó mikroszkópia biológiai alkalmazásai rendezett szerkezetek feltérképezésében\\ 
 +Steinbach Gábor, Biofizikai Intezet 
 +\\ 
 +Baktériumok úszómozgásának vizsgálata mikrofluidikai eszközökkel\\ 
 +Galajda Péter és Nagy Krisztina (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Baktériumsejtek közti kommunikáció vizsgálata mikrofluidikai eszközökkel\\ 
 +Galajda Péter (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A bakteriális kemotaxis vizsgálata mikrofluidikai eszközökkel\\ 
 +Galajda Péter és Nagy Krisztina (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Baktériumközösségek szerveződése és fejlődése mikrofluidikai csipekben\\ 
 +Galajda Péter (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Baktériumok vizsgálata optikai csipesszel\\ 
 +Galajda Péter (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Az intercelluláris kapcsolatok szerepe az idegrendszer fiziológiás és patológiás működésében\\ 
 +Krizbai István és Wilhelm Imola (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A neurovaszkuláris egység működésének molekuláris alapjai\\ 
 +Krizbai István és Wilhelm Imola (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A vér-agy gát szerepe a központi idegrendszeri metasztázisok kialakulásában\\ 
 +Krizbai István és Wilhelm Imola (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A mintázatfelismerő receptorok szerepe az agyi endotélsejtek és periciták kóros folyamataiban\\ 
 +Krizbai István és Wilhelm Imola (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A neurovaszkuláris egység in vivo vizsgálata kétfoton mikroszkópiával\\ 
 +Farkas Elek Attila (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A vér-agy gát permeabilitásának és transzportfolyamatainak vizsgálata fiziológiás és pathológiás körülmények között\\ 
 +Deli Mária és Walter Fruzsina (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Gyógyszerek átjuttatása a szervezet gátrendszerein:​ nanohordozók \\ 
 +Veszelka Szilvia és Mészáros Mária (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Sejttenyészetes vizsgálatok a gyógyszerkutatásban\\ 
 +Deli Mária és Harazin András (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Morfológiai változások vizsgálata humán ApoB-100 fehérjét és gyulladásos citokineket expresszáló transzgenikus egerekben\\ 
 +Hoyk Zsófia (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A mozgató idegsejtek ultrastrukturális károsodásának morfometriai vizsgálata amiotrófiás laterálszklerózisban szenvedő betegek vérszérumával kezelt egerekben. \\ 
 +Siklós László, Patai Roland (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Immun/​gyulladásos folyamatok vizsgálata különböző sérülékenységű neurodegeneratív modellekben \\ 
 +Siklós László, Patai Roland (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Disszektor alapú struktúrakereső rendszer kidolgozása konszekutív biológiai mintákhoz transzmissziós elektronmikroszkópra \\ 
 +Siklós László, Németh Gábor (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Az ultrastrukturális elváltozások morfológiai karakterizálása az amiotrófiás laterálszklerózis SOD1 transzgenikus egérmodell mozgató idegsejtjeiben\\ 
 +Patai Roland, Siklós László (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Háromdimenziós morfomikai képalkotás a szerkezetkutató alkalmazásokban\\ 
 +Patai Roland (Biofizikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Aszkorbát (C-vitamin) transzporterek azonosítása növényekben és algákban\\ 
 +Tóth Szilvia Zita (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Műszeres analitikai módszerek (LC/MS) alkalmazása növényi metabolomikában\\ 
 +Csorba Attila és Tóth Szilvia Zita (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Vízi növények földrajzi elterjedésének vizsgálata molekuláris markerek összehasonlító elemzésével\\ 
 +Kós Péter (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Természetes és kezelt vizek mikroflórájának vizsgálata metagenomikai módszerekkel\\ 
 +Kós Péter (Növénybiológiai Intézet)\\  
 +\\ 
 +Stresszindukált génexpresszió vizsgálata cianobaktériumokban \\ 
 +Kós Péter és Vass Imre (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Géncsendesítési módszer kifejlesztése és alkalmazása jelátviteli útvonalak vizsgálatára cianobaktériumokban \\ 
 +Kós Péter és Vass Imre (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Cianobaktériumok biotechnológiai hasznosítása\\ 
 +Kós Péter (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Cianobakteriális bioszenzorok kifejlesztése és alkalmazása nehézfémek és más abiotikus környezeti stressztényezők kimutatására \\ 
 +Vass Imre és Kós Péter (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Növényfenomika:​ Növények növekedésének és fiziológiai állapotának követése modern képalkotási eljárások (digitális fotográfia,​ fluoreszcencia- és termikus képalkotás) és MATLAB alapú képfeldolgozási módszerek alkalmazásával\\ 
 +Sass László és Vass Imre (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Rendszerbiológia:​ Fotoszintetikus elektrontranszport modellezése MATLAB programcsomaggal\\ 
 +Sass László és Vass Imre (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Symbiodinium ostoros algák növekedésének és morfológiájának vizsgálata mikrofluidikai módszerekkel.\\ 
 +Szabó Milán és Vass Imre (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Mikroalgák és cianobaktériumok fenotipizálása nem invazív biofizikai és élettani módszerekkel\\ 
 +Szabó Milán és Vass Imre (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Mikroalgák stresszadaptációs folyamatainak vizsgálata\\ 
 +Ughy Bettina (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Növényi citoszkeletális fehérjék vizsgálata\\ 
 +Ughy Bettina (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Cianobaktériális sejtosztódás tanulmányozása\\ 
 +Ughy Bettina (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A növényi egyedfejlődést szabályozó LOB-domén transzkripciós faktorok szerepe a sejtciklusban\\ 
 +Györgyey János (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Füvezzünk legálisan: "in planta"​ génbeviteli módszer kidolgozása szálkaperjében (Brachypodium distachyon),​ mint az egyszikűek új molekuláris genetikai modellnövényében\\ 
 +Györgyey János (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Füvezzünk legálisan: a szálkaperje (Brachypodium distachyon),​ mint egyszikű modellnövény gyökerében zajló cirkadián génszabályozás\\ 
 +Györgyey János (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Különböző genomszerkesztési technológiák (CRISPR/​Cas9 és ODM) összehasonlítása kukoricában (Zea mays L.) és rizsben (Oryza sativa L.)\\ 
 +Zomboriné Nagy Bettina és Dudits Dénes (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Alacsony lignintartalmú energiafüzek szelekciója biogáz termelés céljából\\ 
 +Zomboriné Nagy Bettina és Dudits Dénes (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Kémiailag módosított oligonukleotidok szintézise és összehasonlítása hatékony genomszerkesztés céljából\\ 
 +Ferenc Györgyi (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Módszerfejlesztés oligonukleotidok hatékony sejtbejuttatásának céljából\\ 
 +Ferenc Györgyi (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A rugalmas növényi egyedfejlődés jelátviteli szabályozása\\ 
 +Fehér Attila (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A Rho GTPáz-mediált jelátvitel növényspecifikus vonásai\\ 
 +Fehér Attila (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Receptor-szerű citoplazmatikus kinázok funkcionális vizsgálata növényekben\\ 
 +Fehér Attila (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Cirkadián óra elemek azonosítása és jellemzése Arabidopsisban\\ 
 +Kozma-Bognár László (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Biolumineszcencián alapuló fehérje-fehérje kölcsönhatás vizsgálati módszer kifejlesztése\\ 
 +Kozma-Bognár László (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A növényi cirkadián óra beállításának korlátai\\ 
 +Kozma-Bognár László (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A fitokróm E fotoreceptor szerepe a növényi cirkadián óra beállításában\\ 
 +Kozma-Bognár László (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Sejtek közötti jelátvitel vizsgálata Arabidopsisban\\ 
 +Kozma-Bognár László (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Fitokróm fotoreceptoroktól kiinduló jelátviteli lánc vizsgálata\\ 
 +Ádám Éva (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Növényi fotoreceptorok poszttranszlációs módosításai\\ 
 +Viczián András (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A prolin metabolizmus genetikai és epigenetikai szabályozása Arabidopsis modellnövényben\\ 
 +Szabados László (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A só és szárazságtűrést szabályozó gének jellemzése Arabidopsis-ban\\ 
 +Szabados László (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Alga-baktérium interakciók molekuláris mechanizmusának genomikai szintű vizsgálata és az interakciók hasznosítási lehetőségeinek kutatása\\ 
 +Maróti Gergely (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Édesvízi eukarióta zöldalgák sótűrésének fejlesztése\\ 
 +Maróti Gergely (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A H2O2 jelátvitelt befolyásoló Arabidopsis hsfa4a és a hsfa5 mutánsok genetikai kölcsönhatásának vizsgálata\\ 
 +Zsigmond Laura (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A prolin lebomlásának szerepe a mitokondriális elektron transzportban és a stresszválaszokban\\ 
 +Zsigmond Laura (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Az E2F transzkripciós faktorok alternatív RBR-kötése;​ a konzervált Marked-box szerepe a növényi E2F-RBR komplexek kialakulásában\\ 
 +Magyar Zoltán és Molnár Eszter (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Miért nagyobb a tripla E2F mutáns Arabidopsis?​ Fenotipikus és molekuláris jelemzés.\\ 
 +Magyar Zoltán (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A PIN1, PIN2 és a PIN3 auxin export fehérjék CRK5 fehérje kináz általi foszforilációjának vizsgálata\\ 
 +Rigó Gábor (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Szimbiózisban hibás mutáns növények vizsgálata \\ 
 +Endre Gabriella (Növénybiológiai Intézet)\\  
 +\\ 
 +Szimbiotikus gének és fehérjék funkcionális vizsgálata\\ 
 +Endre Gabriella (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Jelenetek egy (rossz) házasságból:​ miért romlik el néha a pillangósvirágú növények és bakteriális partnereik közötti szimbiózis?​\\ 
 +Kereszt Attila (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Növényi antimikrobiális peptidek szerepe a baktérium partnerek kiválasztásában és fejlődésük irányításában a nitrogénkötő szimbiózis kialakulása során\\ 
 +Kereszt Attila (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A szimbiotikus nitrogénkötés genetikai vizsgálata\\ 
 +Kaló Péter (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Célzottan módosított antifungális proteinek és peptidek alkalmazási lehetőségei a növény- és terményvédelemben\\ 
 +Galgóczi László (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Új gombaellenes terápiás célpontok azonosítása antifungális proteinek hatásmechanizmusának vizsgálatán keresztül\\ 
 +Galgóczi László (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A HYL1 microprocesszor komponens szerepe a miRNS független UVB indukálta fotomorfogenezisben\\ 
 +Lakatos Lóránt ​ (Növénybiológiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +AutoPatcher:​ automatikus gépi tanulás által vezérelt patch clamping rendszer fejlesztése\\ 
 +Koós Krisztián, Horváth Péter (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Automatikus egysejt-kiválasztó rendszerek fejlesztése mikroszkópos és molekuláris adatokból\\ 
 +Danka Tivadar, Horváth Péter (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Mélytanulási algoritmusok fejlesztése egysejt-szegmentálásra mikroszkópos képeken\\ 
 +Balassa Tamas, Nikita Moshkow, Horváth Péter (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Biológiai membránok nanoszerveződésének vizsgálata ultraszenzitív fluoreszcencia mikroszkópiával\\ 
 +Török Zsolt (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A lázszerű enyhe hősokk hatásának vizsgála a membránszerkezetre és a sejtek életképességére\\ 
 +Török Zsolt (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A hormézis és xenohormézis vizsgálata emlős sejteken\\ 
 +Török Zsolt (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Stressz elleni védekezés a membrán szemszögéből:​ Mire képes egy "​mikroemlős"​ modell (Schizosaccharomyces pombe)? \\ 
 +Glatz Attila (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Irányított genomszerkesztés a CRISPR/Cas9 rendszerrel Coprinopsis cinerea-ban\\ 
 +Nagy László (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Biológiai kísérletek számítógépes kiértékelése R programozással\\ 
 +Nagy László (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Evolúciógenomikai elemző eljárás optimalizálása nagyteljesítményű szuperszámítógépekre.\\ 
 +Nagy László (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Evo-devo és összehasonlító genomikai vizsgálatok a valódi gombák körében\\ 
 +Nagy László (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A patogenitás molekuláris genetikai háttere az erdőkárosító Armillaria nemzetségben\\ 
 +Nagy László (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Harmadik generációs szekvenálási technikák használata fejlődési stádium specifikus transzkript izoformák meghatározására.\\ 
 +Nagy László (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Nagygombák termőstestképzésében szerepet játszó gének funkcionális vizsgálata\\ 
 +Nagy László (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A komplex soksejtűség evolúciójának vizsgálata nagy áteresztő képességű új-generációs szekvenálási módszerekkel.\\ 
 +Nagy László (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A génexpresszió szabályozás és a komplex soksejtűség evolúciója közti kapcsolat vizsgálata teljes gomba genomok segítségével.\\ 
 +Nagy László (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A gyulladás és a szövetregeneráció közös jelátviteli útjainak vizsgálata\\ 
 +Vizler Csaba (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Fakultatív patogén gombák interakciója a gazda immunrendszerrel\\ 
 +Vizler Csaba (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Ubikvitin-függő fehérjelebontásban szerepet játszó gének genetikai és molekuláris biológiai vizsgálata\\ 
 +Deák Péter (SZBK Biokémiai Intézet és SZTE Genetikai Tanszék)\\ 
 +\\ 
 +Késői mitótikus eseményeket szabályozó gének azonosítása és genetikai jellemzése\\ 
 +Deák Péter (SZBK Biokémiai Intézet és SZTE Genetikai Tanszék)\\ 
 +\\ 
 +Dezubikvitináló enzimeket kódoló gének genetikai és molekuláris biológiai analízise Drosophilában.\\ 
 +Deák Péter (SZBK Biokémiai Intézet és SZTE Genetikai Tanszék)\\ 
 +\\ 
 +Fehérje foszfatázok szerepének vizsgálata a sejtosztódás szabályozásában\\ 
 +Lipinszki Zoltán (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A mitózisban szerepet játszó fehérje foszfatázok rekonstruálása rekombináns DNS technológia alkalmazásával\\ 
 +Lipinszki Zoltán (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Metabolikus szindróma tüneteinek vizsgálata transzgenikus egérmodellben\\ 
 +Tóth E. Melinda, Sántha Miklós (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Antibiotikum-rezisztencia baktériumokban \\ 
 +Pál Csaba (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Kórokozó baktériumok és a humán immunrendszer evolúciója \\ 
 +Pál Csaba (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Humán mikrobiom vizsgálata a legmodernebb molekuláris technikák alkalmazásával\\ 
 +Kintses Bálint ​ (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Anyagcsere különbségek háziasított és vad élesztők között\\ 
 +Tengölics Roland (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A metabolom evolúciója\\ 
 +Papp Balázs ​ (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A kompenzáló evolúció hatásai élesztőben\\ 
 +Papp Balázs és Sarkadi Zsuzsa ​ (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Receptor-ligandum és membrán-ligandum kölcsönhatások vizsgálata dokkolással és molekuladinamikai módszerekkel\\ 
 +Ötvös Ferenc (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Nem természetes szerkezeti elemek beépítése fehérjékbe\\ 
 +Tömböly Csaba (Biokémiai Intézet)\\  
 +\\ 
 +Antifungalis fehérjék kísérleti és elméleti szerkezetvizsgálata\\ 
 +Borics Attila (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Transzmembrán receptor fehérjék jelátviteli mechanizmusának modellezése\\ 
 +Borics Attila (Biokémiai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A krónikus gyulladások Drosophila modellje, a tokképző reakció\\ 
 +Andó István (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A krónikus gyulladás transzkriptóm analízise Drosophila-ban\\ 
 +Andó István (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A mézelő méh sejt-közvetítette immunitása\\ 
 +Kurucz Éva (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Vérsejt differenciálódás vizsgálata Drosophila melanogasterben\\ 
 +Honti Viktor (Genetikai Intézet)\\  
 +\\ 
 +Galektin-1 által közvetitett intracelluláris transzport vizsgálata\\ 
 +Czibula Ágnes, Szabó Enikő (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +MikroRNS-ek,​ mint biomarkerek az autoimmun betegségekben\\ 
 +Czibula Ágnes (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Immunsejtek glikozilációs mintázatának vizsgálata autoimmun betegségekben\\ 
 +Czibula Ágnes (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Egy új őssejtfaktor vizsgálata Drosophilában\\ 
 +Jankovics Ferenc (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Primordiális ivarsejtek létrehozása őssejtekből\\ 
 +Pirity Melinda (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Az őssejt pluripotenciáért felelős genetikai és fehérje kölcsönhatások vizsgálata\\ 
 +Pirity Melinda (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Egy aktinkötő,​ citoszkeletális fehérje sejtmagi funkciójának vizsgálata\\ 
 +Vilmos Péter (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A sejtmagi aktin vizsgálata\\ 
 +Vilmos Péter (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Aktin-polimerizáció és idegsejt nyúlványok növesztése a muslica központi idegrendszerében\\ 
 +Mihály József (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Az aktin és a mikrotubulus sejtváz kölcsönhatásának vizsgálata az axon növekedés során\\ 
 +Mihály József (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A szarkomer képződés tanulmányozása Drosophilában\\ 
 +Mihály József (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Az Frl formin funkcionális jellemzése\\ 
 +Mihály József (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Emlős mesterséges kromoszómák és felhasználási lehetőségeik\\ 
 +Katona Róbert (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A felnőtt szöveti őssejtek szerepe a daganatok fejlődésében\\ 
 +Fajka-Boja Roberta (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Az autofágia szerepe az idegsérülések során keletkező axontörmelék gliális fagocitózisában\\ 
 +Szabó Áron (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Az autofágia szerepe az axonok épségének fenntartásában öregedés során\\ 
 +Szabó Áron (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A Vasa fehérje fejlődésbiológiai szerepének vizsgálata\\ 
 +Bence Melinda (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Az auxin-indukált fehérje degradációs rendszer továbbfejlesztése ecetmuslicában\\ 
 +Bence Melinda (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Lipidek szabályozó szerepe autofágia során\\ 
 +Laczkó-Dobos Hajnalka (Genetika Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Kromatinszabályozás a DNS hibajavítása során\\ 
 +Timinszky Gyula (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +PARP gátlószerekkel szembeni toleranciáért felelős gének jellemzése\\ 
 +Timinszky Gyula (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A kromatinszerkezet vizsgálata új mikroszkópos módszerrel\\ 
 +Juhász Szilvia (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A MacroD2 szerepe a DNA hibajavításban\\ 
 +Juhász Szilvia (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A sorting nexinek szerepének vizsgálata az ecetmuslica szövetek endoszómális rendszerében és az autofágiában\\ 
 +Maruzs Tamás (Genetikai Intézet) \\ 
 +\\ 
 +A karcinogenezis és mutagenezis szabályozásában szerepet játszó emberi gének molekuláris \\ 
 +analízise\\ 
 +(Haracska Lajos, Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Új élesztő- (Saccharomyces cerevisiae) és humán DNS-reparációs gének azonosítása és  
 +jellemzése\\ 
 +(Haracska Lajos, Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Irányított génmanipulációt befolyásoló genetikai faktorok térképezése emberi sejtekben\\ 
 +(Haracska Lajos, Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Bioinformatikai fejlesztés újgenerációs szekvenálási adatok kiértékeléséhez\\ 
 +(Haracska Lajos, Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +DNS replikáció speciális eseteinek vizsgálata élesztő modellrendszerben\\ 
 +(Burkovics Péter, Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +DNS replikáció vizsgálata C. elegans modellrendszerben\\ 
 +(Burkovics Péter, Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Replikációs fehérjék biokémiai jellemzése\\ 
 +(Burkovics Péter, Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Posztreplikációs DNS-javítás \\ 
 +Unk Ildikó (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +A mutagenezis szabályozása élesztőben\\ 
 +Unk Ildikó (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\ 
 +Poliubikvitáció szerepe a DNS hiba-toleranciában\\ 
 +Unk Ildikó (Genetikai Intézet)\\ 
 +\\