Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
Utolsó változat Következő változat mindkét oldalon
hu:bint:oktatas:szakdolgozatk [2018/05/02 20:45]
admin
hu:bint:oktatas:szakdolgozatk [2019/03/25 19:15]
admin
Sor 1: Sor 1:
-Az alapszakon a záróvizsgára bocsátás feltétele ​szakdolgozat ​készítése. ​  +{{ :​hu:​bint:​oktatas:​szakdolgozat:​biologia_bsc_szakdolgozat_koevetelmenyek.pdf |Biológia BSc_szakdolgozat követelmények}}
-A szakdolgozat kreditértéke10 kredit +
-====== A szakdolgozat elkészítésének keretei ======+
  
-  - A  szakdolgozati ​ kurzus felvétele ​ előtt ​ szakdolgozati ​ témát ​ és  témavezetőt ​ kell választani. \\ 
-  - Szakdolgozatot a témavezetővel egyeztetett témában lehet készíteni. Amennyiben a témavezető nem a tanszékcsoport oktatója vagy kutatója, akkor belső konzulenst kell választani az Intézet oktatói közül. ​ 
-  - A szakdolgozat védéséig a hallgatónak rendszeresen konzultálnia kell a témavezetővel (belső konzulenssel),​ a szakdolgozat csak a „Szakdolgozat” kurzus sikeres teljesítése esetén adható be, az illetékes tanszékre. 
-  - A beadott szakdolgozatot a témavezető értékeli, és érdemjegy javaslattal látja el.  ​ 
-  - A szakdolgozat a záróvizsga előtt, a témavezető (vagy belső konzulens) tanszékének oktatói előtt szóbeli védésre kerül, amelyre a hallgató érdemjegyet kap. A védési bizottságban legalább 1 olyan oktatónak is jelen kell lennie, akik a záróvizsga bizottság tagjai. 
  
-====== A dolgozat tartalmi követelményei====== +{{ :hu:bint:oktatas:szakdolgozat:biologia_tanar_szak_szakdolgozat_koevetelmenyek.pdf |Biológia ​tanár szak_szakdolgozat követelmények}}
-  +
-  - A  szakdolgozat ​ világos probléma felvetéssel ​ kezdődjön, ​ amely  tartalmazza ​ a témaválasztás rövid indoklását és a munka fő célját is.  +
-  - Dolgozatában a hallgató bizonyítsa,​ hogy az érintett témakör korábbi eredményeit ismeri, a rendelkezésre álló szakirodalmat képes elemezni, s megfelelően hivatkozni.  +
-  - A szakdolgozat elemző részében a hallgató bizonyítsa,​ hogy képes a dolgozat szűkebb témáján ​  ​belül ​  ​adatokat ​  ​és ​  ​egyéb ​  ​információkat ​  ​értelmezni, ​  ​elemezni, ​  ill. mondanivalóját ​  ​a ​  ​szükséges ​  ​mértékben ​  ​ábrákkal, ​  ​táblázatokkal alátámasztani,​ illusztrálni. +
-\\ +
-A szakdolgozat végén képes legyen a hallgató önálló következtetések levonására.  +
- +
-====== A dolgozat formai követelményei ====== +
- +
-  - A  szakdolgozatnak ábrákkal, táblázatokkal ​ együtt ​ legalább ​ 20,  legfeljebb ​ 50  oldal  terjedelműnek ​ kell  lennie, ​ a következő ​ beállításokkalTimes  New  Roman  betűtípussal, ​ 12-es  betűmérettel,​ másfeles sorközzel, 2,5 cm-es margókkal, 1 cm kötési margóval, sorkizártan. Nyomtatásminden lap egyoldalasan a jobb oldalra nyomtatva +
-  - A  szakdolgozatot ​ 1  nyomtatott, kötött ​ példányban kell a tanszéken az előre megszabott határidőig leadni és a MODULO-ba feltölteni (a feltöltés pdf formátumban történik). +
-   - A dolgozat részei +
- +
-      1)   első kötéstábla  +
-      2)   ​címoldal  +
-      3)   ​tartalmi összefoglaló,​ kulcsszavak +
-      4)   ​tartalomjegyzék  +
-      5)   ​érdemi rész  +
-      6)   ​irodalomjegyzék  +
-      7)   ​köszönetnyilvánítás (nem kötelező)  +
-      8)   ​mellékletek (nem kötelező)  +
-      9)   ​nyilatkozat  +
-      10)  hátsó kötéstábla  +
- +
-===== A dolgozat részeire vonatkozó követelmények===== +
-<​accordion>​ +
- +
-<panel title="​Az első kötéstábla"> ​  +
-külső oldala csak a következőket tartalmazza:​\\  +
-\\  +
-<text size="​large">​ +
-Szegedi Tudományegyetem,​\\  +
-Szakdolgozat,​ \\ +
-</​text>​ +
-<text type="​success"​ size="​large">//​a hallgató neve,//</​text>​\\  +
-<text size="​large">​ +
-Szeged, \\ +
-</​text>​ +
-<text type="​success"​ size="​large">//​a végzés éve.//\\ +
-</​text>​  +
-\\ +
- +
-Belső oldala üres.  +
-</​panel>​ +
- +
-<panel title="​címoldal">​ +
-<text size="​large">​ +
-Szegedi Tudományegyetem,​ \\ +
-Természettudományi és Informatikai Kar\\ +
-Tanszék, ahol a dolgozat készült\\ +
-Szakdolgozat,​\\ +
-</​text>​ +
-<text type="​success"​ size="​large">​ +
-A dolgozat címe\\ +
-a hallgató neve, +
-Témavezető/​konzulens neve, beosztása\\ +
-Szeged, \\ +
-a végzés éve.\\  +
-</​text>​ +
-</​panel>​ +
-<panel title="​tartalmi összefoglaló">​ +
-önálló oldalon tartalmaznia kell kulcs szavakat (4-6 db) +
-</​panel>​ +
-<panel title="​érdemi rész">​ +
-javasolt tagolása: ​ bevezetés, ​ irodalmi ​ áttekintés, ​ anyagok, ​ módszerek, ​ eredmények,​ összefoglalás. +
-</​panel>​ +
-<panel title="​Ábrák,​ táblázatok">​ +
-középre rendezve, számozva, címmel ellátva; kisebb ​ ábrák, ​ táblázatok, ​ fényképek ​ lehetőleg ​ kerüljenek ​ a  szövegben ​ a megfelelő helyre, nagyobb ábrák, táblázatok a dolgozat végére (Melléklet),​\\  +
-az irodalomból átvett ábrák esetében a forrást meg kell adni,​\\ ​  +
-minden ábrára és mellékletre legyen hivatkozás a szövegben.\\  +
-\\ +
-Nyelvi ajánlás\\  +
-A dolgozat magyar nyelven készül, elkészítése során a Magyar Helyesírási Szabályzat ill. a  megfelelő szakmai nyelviszabályzat előírásait kell alkalmazni. \\ +
-Indokolt esetben a Biológia ​Intézet vezetője engedélyezheti a dolgozat idegen nyelven történő elkészítését. </​panel>​ +
-<panel title="​Rövidítések">​ +
-, szimbólumok magyarázatát a dolgozatnak tartalmaznia kell. +
-</​panel>​ +
-<panel title="​Irodalomjegyzék">​ +
-Legyen pontos és visszakereshető +
-</​panel>​ +
-<panel title="​Köszönetnyilvánítás">​ +
-Nem kötelező, de amennyiben a hallgató köszönetet akar nyilvánítani az őt segítőknek,​ ebben  +
-a részben ezt megteheti. +
-</​panel>​ +
-<panel title="​Melléklet">​ +
-Nem kötelező, de itt helyezhetők el a dolgozathoz tartozó nagyobb dokumentumok. +
-</​panel>​ +
-<panel title="​Nyilatkozat szövege:">​ +
-\\  +
-A nyilatkozat szövege:​\\ +
-\\ +
-Attól függően, hogy  saját kísérleti eredményeket (1) vagy irodalomban közölt adatokat feldolgozó (2) szakdolgozatról van szó:\\ +
- +
-  - Alulírott, (hallgató neve) biológia BSc szakos hallgató, kijelentem, hogy a szakdolgozatban ismertetettek saját munkám eredményei,​ és minden felhasznált nem saját munkából származó eredmény esetén hivatkozással jelöltem annak forrását. +
-  - Alulírott, (hallgató neve) biológia BSc szakos hallgató, kijelentem, hogy a szakdolgozatban anyagát képező irodalmi áttekintés saját munkám eredménye, és az elkészítéséhez felhasznált minden adat forrását hivatkozással jelöltem. +
-Dátum (Szeged, év, hó, nap.\\ +
-\\ +
-aláírás +
-</​panel>​ +
-</​accordion>​+
  
 +{{ :​hu:​bint:​oktatas:​szakdolgozat:​biologus_msc_diplomamunka_koevetelmenyek.pdf |Biológus MSc_diplomamunka követelmények}}