Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
hu:bint:oktatas:szakdolgozatk [2018/05/02 20:47]
admin
hu:bint:oktatas:szakdolgozatk [2019/04/07 17:03] (aktuális)
admin
Sor 1: Sor 1:
-Az alapszakon a záróvizsgára bocsátás feltétele ​szakdolgozat ​készítése. ​  +{{ :​hu:​bint:​oktatas:​szakdolgozat:​biologia_bsc_szakdolgozat_koevetelmenyek.pdf |Biológia BSc_szakdolgozat követelmények}}
-A szakdolgozat kreditértéke10 kredit +
-====== A szakdolgozat elkészítésének keretei ======+
  
-  - A  szakdolgozati ​ kurzus felvétele ​ előtt ​ szakdolgozati ​ témát ​ és  témavezetőt ​ kell választani. \\ +{{ :​hu:​bint:​oktatas:​szakdolgozat:​biomernoeki_bsc_szakdolgozat_koevetelmenyek.pdf |Biomérnöki BSc_szakdolgozat követelmények}}
-  - Szakdolgozatot a témavezetővel egyeztetett témában lehet készíteni. Amennyiben a témavezető nem a tanszékcsoport oktatója vagy kutatója, akkor belső konzulenst kell választani az Intézet oktatói közül.  +
-  - A szakdolgozat ​védéséig a hallgatónak rendszeresen konzultálnia kell a témavezetővel (belső konzulenssel),​ a szakdolgozat csak a „Szakdolgozat” kurzus sikeres teljesítése esetén adható be, az illetékes tanszékre. +
-  - A beadott szakdolgozatot a témavezető értékeli, és érdemjegy javaslattal látja el.   +
-  - A szakdolgozat a záróvizsga előtt, a témavezető (vagy belső konzulens) tanszékének oktatói előtt szóbeli védésre kerül, amelyre a hallgató érdemjegyet kap. A védési bizottságban legalább 1 olyan oktatónak is jelen kell lennie, akik a záróvizsga bizottság tagjai.+
  
-====== A dolgozat tartalmi követelményei====== +{{ :​hu:​bint:​oktatas:​szakdolgozat:​biologia_tanar_szak_szakdolgozat_koevetelmenyek.pdf |Biológia tanár szak_szakdolgozat követelmények}}
-  +
-  - A  ​szakdolgozat ​ ​világos probléma felvetéssel ​ kezdődjön, ​ amely  tartalmazza ​ a témaválasztás rövid indoklását és a munka fő célját is.  +
-  - Dolgozatában a hallgató bizonyítsa,​ hogy az érintett témakör korábbi eredményeit ismeri, a rendelkezésre álló szakirodalmat képes elemezni, s megfelelően hivatkozni.  +
-  - A szakdolgozat elemző részében a hallgató bizonyítsa,​ hogy képes a dolgozat szűkebb témáján ​  ​belül ​  ​adatokat ​  ​és ​  ​egyéb ​  ​információkat ​  ​értelmezni, ​  ​elemezni, ​  ill. mondanivalóját ​  ​a ​  ​szükséges ​  ​mértékben ​  ​ábrákkal, ​  ​táblázatokkal alátámasztani,​ illusztrálni. +
-\\ +
-A szakdolgozat végén képes legyen a hallgató önálló következtetések levonására+
  
-====== A dolgozat formai követelményei ======+{{ :​hu:​bint:​oktatas:​szakdolgozat:​biologus_msc_diplomamunka_koevetelmenyek.pdf |Biológus MSc_diplomamunka követelmények}}
  
-  - A  szakdolgozatnak ábrákkal, táblázatokkal ​ együtt ​ legalább ​ 20,  legfeljebb ​ 50  oldal  terjedelműnek ​ kell  lennie, ​ a következő ​ beállításokkal:​ Times  New  Roman  betűtípussal, ​ 12-es  betűmérettel,​ másfeles sorközzel, 2,5 cm-es margókkal, 1 cm kötési margóval, sorkizártan. Nyomtatás: minden lap egyoldalasan a jobb oldalra nyomtatva 
-  - A  szakdolgozatot ​ 1  nyomtatott, kötött ​ példányban kell a tanszéken az előre megszabott határidőig leadni és a MODULO-ba feltölteni (a feltöltés pdf formátumban történik). 
-   - A dolgozat részei: ​ 
- 
-      1)   első kötéstábla ​ 
-      2)   ​címoldal ​ 
-      3)   ​tartalmi összefoglaló,​ kulcsszavak 
-      4)   ​tartalomjegyzék ​ 
-      5)   ​érdemi rész  
-      6)   ​irodalomjegyzék ​ 
-      7)   ​köszönetnyilvánítás (nem kötelező) ​ 
-      8)   ​mellékletek (nem kötelező) ​ 
-      9)   ​nyilatkozat ​ 
-      10)  hátsó kötéstábla ​ 
- 
-===== A dolgozat részeire vonatkozó követelmények:​ ===== 
-<​accordion>​ 
- 
-<panel title="​Az első kötéstábla">  ​ 
-külső oldala csak a következőket tartalmazza:​\\ ​ 
-\\  
-<text size="​large">​ 
-Szegedi Tudományegyetem,​\\ ​ 
-Szakdolgozat,​ \\ 
-</​text>​ 
-<text type="​success"​ size="​large">//​a hallgató neve,//</​text>​\\ ​ 
-<text size="​large">​ 
-Szeged, \\ 
-</​text>​ 
-<text type="​success"​ size="​large">//​a végzés éve.//\\ 
-</​text> ​ 
-\\ 
- 
-Belső oldala üres. ​ 
-</​panel>​ 
- 
-<panel title="​címoldal">​ 
-<text size="​large">​ 
-Szegedi Tudományegyetem,​ \\ 
-Természettudományi és Informatikai Kar\\ 
-Tanszék, ahol a dolgozat készült\\ 
-Szakdolgozat,​\\ 
-</​text>​ 
-<text type="​success"​ size="​large">​ 
-A dolgozat címe\\ 
-a hallgató neve, 
-Témavezető/​konzulens neve, beosztása\\ 
-Szeged, \\ 
-a végzés éve.\\ ​ 
-</​text>​ 
-</​panel>​ 
-<panel title="​tartalmi összefoglaló">​ 
-önálló oldalon tartalmaznia kell kulcs szavakat (4-6 db) 
-</​panel>​ 
-<panel title="​érdemi rész">​ 
-javasolt tagolása: ​ bevezetés, ​ irodalmi ​ áttekintés, ​ anyagok, ​ módszerek, ​ eredmények,​ összefoglalás. 
-</​panel>​ 
-<panel title="​Ábrák,​ táblázatok">​ 
-középre rendezve, számozva, címmel ellátva; kisebb ​ ábrák, ​ táblázatok, ​ fényképek ​ lehetőleg ​ kerüljenek ​ a  szövegben ​ a megfelelő helyre, nagyobb ábrák, táblázatok a dolgozat végére (Melléklet),​\\ ​ 
-az irodalomból átvett ábrák esetében a forrást meg kell adni,​\\  ​ 
-minden ábrára és mellékletre legyen hivatkozás a szövegben.\\ ​ 
-\\ 
-Nyelvi ajánlás\\ ​ 
-A dolgozat magyar nyelven készül, elkészítése során a Magyar Helyesírási Szabályzat ill. a  megfelelő szakmai nyelviszabályzat előírásait kell alkalmazni. \\ 
-Indokolt esetben a Biológia Intézet vezetője engedélyezheti a dolgozat idegen nyelven történő elkészítését. </​panel>​ 
-<panel title="​Rövidítések">​ 
-, szimbólumok magyarázatát a dolgozatnak tartalmaznia kell. 
-</​panel>​ 
-<panel title="​Irodalomjegyzék">​ 
-Legyen pontos és visszakereshető 
-</​panel>​ 
-<panel title="​Köszönetnyilvánítás">​ 
-Nem kötelező, de amennyiben a hallgató köszönetet akar nyilvánítani az őt segítőknek,​ ebben  
-a részben ezt megteheti. 
-</​panel>​ 
-<panel title="​Melléklet">​ 
-Nem kötelező, de itt helyezhetők el a dolgozathoz tartozó nagyobb dokumentumok. 
-</​panel>​ 
-<panel title="​Nyilatkozat szövege:">​ 
-\\ 
-Attól függően, hogy  saját kísérleti eredményeket (1) vagy irodalomban közölt adatokat feldolgozó (2) szakdolgozatról van szó:\\ 
- 
-  - Alulírott, (hallgató neve) biológia BSc szakos hallgató, kijelentem, hogy a szakdolgozatban ismertetettek saját munkám eredményei,​ és minden felhasznált nem saját munkából származó eredmény esetén hivatkozással jelöltem annak forrását. 
-  - Alulírott, (hallgató neve) biológia BSc szakos hallgató, kijelentem, hogy a szakdolgozatban anyagát képező irodalmi áttekintés saját munkám eredménye, és az elkészítéséhez felhasznált minden adat forrását hivatkozással jelöltem. 
-Dátum (Szeged, év, hó, nap.\\ 
-\\ 
-aláírás 
-</​panel>​ 
-</​accordion>​