Önéletrajz

Dr. VARGA CSABA

Személyes adatok

Név: Dr. Varga Csaba
Születési idő, hely: 1966 március 12. Budapest
Édesanya lánykori neve: Kurcz Irén Foglalkozása: nyugdíjas tanárnő
Állandó lakcím: 6726 Szeged Bíbic. u. 5.
Családi állapot: nős

Feleségem neve: Vargáné Baglyas Irén Berta
végzettsége: Biológia-kémia szakos tanárnő
Munkahelye: HR-PHARMA KFt.
Gyermekem: Varga Csaba Márk
Születési idő: 1994 augusztus 24.

Általános iskola: 1972-1980 Mártírok u. 47-es Általános Iskola, Budapest.
Középiskola: 1980-1984 Szinyei Merse Pál Gimn., Budapest
Egyetem: 1985-1990 JATE TTK Biológus szak
Katonaság: 1984-1985

SZTE, TTIK, Élettani Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

Telefon:

+36-62-544-884; (Szoba)
+36-62-544-159 (labor)
+36-62-544-416 (Dékáni hivatal)

Fax:

+36-62-544-291 (Tanszék)
+36-62-426-221 (Dékáni hivatal)

Angol középfokú nyelvvizsga C
Orosz alapfok

1988-1990 Szakdolgozó, JATE, TTK, Összehasonlító Élettani Tanszék, Szeged
Endokrin Kutató Labor (Szakvezető: Dr. László Ferenc).
1990 Diploma, Kutató biológus Oklevél: 119/90
Diplomadolgozat címe: Új, nem természetes aminosavakat tartalmazó szintetikus vazopresszin analógok fő biológiai aktivitásának vizsgálata. Tesztoszteron jelentősége a vazopresszin presszor hatásának potenciálásában.
1990-1993 Tudományos segédmunkatárs, JATE, TTK, Összehasonlító Élettani Tanszék, Szeged
1991 Alapfokú Atomtechnikai tanfolyam Oklevél: 368-43/91
1993-1996
1996-1999 Tanársegéd, JATE, TTK, Összehasonlító Élettani Tanszék, Szeged
Ph.D. Oklevél: TTK-98/1998. R.Sz.
Ph.D. Értekezés címe: Vazopresszin pathogenetikai jelentőségének vizsgálata kísérletes agyödéma kialakulásában
1999- Tanszékvezető helyettes, JATE, TTK, Összehasonlító Élettani Tanszék, Szeged
1999-2003 egyetemi adjunktus, *JATE, TTK, Összehasonlító Élettani Tanszék, Szeged
(*Az intézmény neve 2000. 01. 01-től: Szegedi Tudományegyetem)
2003.07.01. egyetemi docens, SZTE, TTK, Összehasonlító Élettani Tanszék
2003-2008 Biológus tanszékcsoport-vezető pénzügyi helyettese
2003.10.- SZTE, TTK, Gazdasági Bizottsági tag
2004-2006 Az SZTE, TTK, Biológiai épületének akadálymentesítési projekt menedzsere
2005. EU források és programmenedzsment 2004-2006. Okl.: EU-152/2005
2005-2007 Az SZTE, TTK, Új Biológiai épület építésének műszaki koordinátora
2006 Az SZTE, TTIK, Biológiai épületének igazgatója
2007.07.01.- Az SZTE, TTIK, gazdasági dékánhelyettese
1990 TDK háziverseny, I. helyezés.
1991.01.1.-1992.01.1. Magyar Hitel Bank „Magyar Tudományért Alapítvány” ösztöndíja
1991. Ápr. OTDK verseny TTK szekciójában II. helyezés
1992.11.1-1993.11.1. Magyar Hitel Bank „Magyar Tudományért Alapítvány” ösztöndíja.
1993. 05. 23-27. Soros Alapítvány konferencia támogatás: IV. Nemzetközi Vazopresszin Konferencia, Berlin.
1993.10.01.-1996. 12.31. Ph.D. ösztöndíj a JATE TTK neurobiológia szakán.
1994.04.01.-1994.07.01. Tempus ösztöndíj: Lund Univ. Dept. of Pharmacology, Lund; és Ferring Research Laboratory, Malmö, Svédország
1996.07. 24-27. Soros Alapítvány konferencia támogatás „6th European Workshop on Pituitary Adenomas, Berlin.
1998.09.-1998.11. Soros Alapítványi ösztöndíj, 3 hónap , INSERM U99, CHU Henry Mondor, Paris, Creteil, Franciaország
1999.05-1999.10. Astra gyógyszergyári ösztöndíj, 6 hónap, INSERM U99, CHU Henry Mondor, Paris, Creteil, Franciaország.
1999.11-2000.04. Astra gyógyszergyári ösztöndíj, 6 hónap, INSERM U99, CHU Henry Mondor, Paris, Creteil, Franciaország.
2000.05.-2000.10. Magyar Állami Eötvös ösztöndíj, 5 hónap, INSERM U99, CHU Henry Mondor, Paris, Creteil, Franciaország.
2000.10.-2001.05. Pharmacia gyógyszergyári ösztöndíj, 8 hónap, INSERM U99, CHU Henry Mondor, Paris, Creteil, Franciaország.
2002.09-2005. 09. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2006-2007 Öveges J. ösztöndíj

Magyar Biológiai Társaság (MBT)
Magyar Idegtudományi Társaság (MIT)
Magyar Gastroenterológiai Társaság (MGT)
Magyar Élettani Társaság (MÉT)
Magyar Endokrin és Anyagcsere Társaság (MEAT)
The Federation of European Neuroscience Societies (FENS)
International Society of Endocrinology
European Federation of Endocrine Societies
European Neuroendocrine Association (ENEA)

Publikációk száma: 42 Absztrakt: 31
KUMULATÍV IMPAKT FAKTOR (2007): 72,108 CIKK
kumulatív impakt faktor (2007): 75,561 absztrakt
ÖSSZES IMPAKT FAKTOR: 147,669
Citációk száma: 265

Előadások száma: 92

Ph.D.: 4 fő folyamatban: Ph.D. hallgatók: 0 fő
Diploma dolgozat: 9 fő folyamatban: diploma dolgozat: 6 fő
Belső konzulens: 5 fő folyamatban: belső konzulens: 10 fő
Ph.D. bizottsági tag: 4 Ph.D. opponens: 3

Life Science
Acta Biologica Szegediensis

2009-2011 TÁMOP (elbírálás alatt) résztvevő
2008-2011 TIOP résztvevő
2008-2009 DAOP (elbírálás alatt) témavezető
2006-2008 ETT témavezető
2007-2008 Eli Lilly Regional Operations GmbH témavezető
2007-2008 William Harvey Research Institute témavezető
2006-2007 Öveges J. ösztöndíj
2005-2007 HEFOP résztvevő
2005-2006 Eli Lilly Regional Operations GmbH témavezető
2004-2006 OTKA résztvevő
2004-2006 Phare témavezető
2003-2006 OTKA résztvevő
2005 szakképzési pályázatok (folyamatos) témavezető
2005 GVOP témavezető
2005-2006 William Harvey Research Institute témavezető
2004-2005 William Harvey Research Institute témavezető
2002-2005 Bolyai J. ösztöndíj
2002 Informatikai eszközpályázat témavezető
2001-2003 ETT témavezető
2001-2003 ETT résztvevő
2000-2001 Pharmacia Gyógyszergyári ösztöndíj
2000 Magyar Állami Eötvös ösztöndíj
1999-2002 OTKA résztvevő
1999-2000 Astra Gyógyszergyári ösztöndíj
1998 Soros ösztöndíj
1996-1999 OTKA résztvevő
1994 Tempus ösztöndíj
1993-1996 Ph.D. ösztöndíj
1992-1995 OTKA résztvevő
1991-1994 OTKA résztvevő
1991-1992 MHB ösztöndíj
1986-1990 OTKA résztvevő

Neuroendokrinológia, a vazopresszin és oxytocin analógok biológiai hatásainak vizsgálata. Különös tekintettel az agyödéma, vérnyomás, gyomor nyálkahártya eróziók és receptor kötés vizsgálatok kivitelezésére. A neurohypophysis működésének tanulmányozása. Új vazopresszin és oxytocin analógok tervezése és tesztelése. Sexuál szteroidok hatásának vizsgálata. Helicobacter pylori lipopolysaccharide indukálta nyálkahártya károsodás vizsgálata; NO szintetáz , HO-1 aktivitás mérése. Az antioxidáns molekulák terápiás szerepe a gyulladásos bélfertőzésekben.