Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

hu:tansz:elettan:magunkrol:kozlemenyek:gop2z [2017/03/12 08:14] (aktuális)
Sor 1: Sor 1:
 +14 | 09 | 30.\\
 +<typo fc:green; fs:300%; ff:'​Comic Sans';>​Sajtóközlemény</​typo>​
 +{{ :​hu:​tansz:​elettan:​magunkrol:​kozlemenyek:​szech_uj.png?​300|}}
 +<WRAP justify>
 +**Sikeresen zárult az Avidin Kft és a Szegedi Tudományegyetem Modern metabolizmus és szöveti eloszlás vizsgálati módszerek beállítására irányuló projektje.**\\
 +\\
 +**Az Avidin Kutató, Fejlesztő és Kereskedelmi Kft, valamint a Szegedi Tudományegyetem konzorciumot hozott létre a „Modern metabolizmus és szöveti eloszlás vizsgálati módszerek beállítása,​ alkalmazása gyógyszerhatóanyagok preklinikai kutatás-fejlesztésében” című projekt megvalósítására. Az összesen 175,35 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesülő projekt befejezésére 2014. szeptember 3-án került sor. A projekt összköltsége közel 219,3 millió forint volt.**\\
 +\\
 +A kismolekulán alapuló originális gyógyszerkutatás klinika előtti fázisai a molekula felfedezésén át, a vezérmolekula optimalizációján keresztül a preklinikai vizsgálatokig tart. A preklinikai módszerek a hatásosság vizsgálatán túl elsősorban a fejlesztés alatt álló molekula biztonságossági tanulmányozását öleli fel. A molekulák hatásosságát,​ de toxicitását is nagyban befolyásolja azok felszívódása,​ metabolizmusa,​ szöveti eloszlása és kiürülése.\\
 +\\
 +A jelen projekt fő célja a gyógyszeriparban alkalmazható új technológiák és módszerek kidolgozása és szolgáltatások kiépítése volt, mely a gyógyszeriparban hasznosítható hatóanyagok fejlesztése során azok metabolizmusát vizsgálja. További célunk volt hagyományos vizsgálatok beállítása,​ optimalizálása és ezáltal szolgáltatások kiépítése. Ezek a metabolizmus vizsgálatok különböző elemeit tartalmazzák,​ úgymint gyógyszert metabolizáló enzimek gátlását,​ és a metabolizmus fenotípusának meghatározását. Amíg a korábbi a káros gyógyszerkölcsönhatások kimutatását célozza, addig a fenotípusvizsgálat az adott gyógyszerhatóanyag lebontásáért felelős enzimeket mutatja ki, valamint a metabolizmus során kapott metabolitokat azonosítja. Ez utóbbi azért is fontos, mert az egyes metabolitoknak eltérő mellékhatásai lehetnek, amelyet még a gyógyszerfejlesztés korai fázisában ki kell szűrni.\\
 +\\
 +A jelen pályázatban kidolgozott technológiák (metabolizmus profil és gyógyszerkölcsönhatások vizsgálata analitikai, fluoreszcens,​ lumineszcens és genomikai eszközökkel) és szolgáltatások egyedi lehetőséget biztosítanak a pályázó vállalkozás számára. Az első három évben elsősorban hazai bevételekre számítunk,​ majd a fokozatos nemzetközi marketing tevékenységünknek köszönhetően a negyedik évtől növekvő exportbevételt tervezünk. Mivel ezeknek a szolgáltatásoknak a költségei arányosan a fejlesztésre fordítódnak,​ és a kivitelezéshez a bevétel arányához képest kismértékű dologi költséggel járnak (állattartás,​ fluoreszcens és lumineszcens reagensek), ezért a nettó árbevétel viszonylag nagyarányú.\\
 +A pályázat keretein belül megvalósítottuk a lumineszcens reagensek szintézisét,​ melyek metabolikus vizsgálatokban saját gyógyszerkutatási projektjeinkben és szolgáltatásokban fogunk alkalmazni.
 +</​WRAP>​
  
 +A projektről bővebb információt a www.avidinbiotech.com oldalon olvashatnak.
 +