Az Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék (korábbi nevén, Összehasonlító Élettani Tanszék, még korábban Állatélettani Tanszék) Fehér Ottó professzor vezetésével jött létre 1967-ben. Fehér professzor munkásságának eredményeképpen kezdte el munkáját az a neurofiziológiai iskola, melynek fõ érdeklodési területe az idegi plaszticitás kísérletes vizsgálata, az epilepsziakutatás és az idegi működés molekuláris aspektusainak vizsgálata volt. Az utóbbi években a tanszék kutatási területe a kérgi gátló neuronhálózat működésének elektrofiziológiai és morfológiai vizsgálatával, a neurodegeneráció, neuroprotekció témakörének vizsgálatával valamint a bélidegrendszer kutatásával bővült. A tanszék által oktatott tárgyak spektruma széles; Összehasonlító Élettan, Psychofiziológia, Neurofiziológia, Neurofarmakológia, Bioetika, Toxikológia, Etológia (az Ökológiai tanszékkel közösen), Állatszervezettan, Fejlődésbiológia.

Diplomamunka témajavaslatok
Dr. Fekete Éva, Sótiné Dr. Bagyánszki Mária
A bélidegrendszer embrionális fejlődésének vizsgálata
A bélidegrendszer patológiás elváltozásainak vizsgálata
Dr. Farkas Tamás„
Posztkondícionálás mint lehetséges neuroprotektív beavatkozás
Dr. Kis Zsolt
Agyi ischemias állapotok és modellezésük (project téma)
Dr. Lőrincz Magor
Agykérgi interneuronok szerepe az alvás-ébrenléti ciklus oszcillációinak keletkezésében és terjedésében in vivo.
Dr. Toldi József
Neuroprotekcós vizsgálatok triptofán metabolitokkal Neuroprotekciós vizsgálatok glutamat scavengerekkel Kúszó depresszó és a neuroprotektív beavatkozások
Dr. Tamás Gábor
GABAerg neuronok szerepe azonosított agykérgi hálózatokban
Dr. Varga Csaba
Antioxidáns rendszerek hatása indomethacin indukálta gyulladási folyamatokra
Antioxidáns rendszerek hatása TNBS indukálta gyulladási folyamatokra
Krónikus diabetes hatása a TNBS indukálta gyulladási folyamatokra
Akut diabetes hatása a TNBS indukálta gyulladási folyamatokra