Élettan gyakorlat Bsc. Diff 2011 tematika, vérnyomás görbe 1, 2,
Biológia alapjai gyakorlat handout 2011.09.14.
Digitális tananyag: Élettani gyakorlatok
Digitális tananyag: Az állati szövetek - gyakorlati praktikum

Az alapképzés során az Élettani Szervezettani és Idegtudományi tanszék a következő tárgyakat oktatja:

Összehasonlító élettan 1-2.

Biológia alapszakos hallgatók részére. Két-szemeszteres főtárgy (3 óra/hét), oktatása évi rendszerességgel.

Összehasonlító élettan DIFF gyakorlat

Biológia alapszakos hallgatók részére, Meghirdetve az őszi szemeszterben, évi rendszerességgel. (4 óra/hét)

A biológia alapjai

Biológia, biomérök, infobionika szakosok hallgatók részére, de felvehető más TTIK-s hallgató által is. Meghirdetve az őszi szemeszterekben (a Növénybiológiai valamint a Mikrobiológiai Tanszékekkel közösen).

Toxikológia

Biológus, környezettudományi és környezetmérnök hallgatók részére, meghirdetve a tavaszi szemeszterekben, évi rendszerességgel.

Testi és lelki egészség

Biológia alapszakos hallgatók számára, meghirdetve az őszi szemeszterekben, évi rendszerességgel (2 óra/hét).

Állatszervezettan előadás 1-2.

Biológia alapszakos hallgatók részére. Két-szemeszteres főtárgy, oktatása évi rendszerességgel. (2 óra/hét)

Állatszervezettan gyakorlat 1.

Biológia alapszakos hallgatók részére. Meghirdetve az őszi szemeszterben, évi rendszerességgel. (2 óra/hét)

Összehasonlító embriológia

Biológia alapszakos hallgatók részére. Meghirdetve az őszi szemeszterben, évi rendszerességgel. (2 óra/hét)

Állatszervezettan (differenciált) gyakorlat

Sejt és Molekuláris Biológus Szakirányt választó, biológia alapszakos hallgatók részére. Meghirdetve a tavaszi szemeszterben, évi rendszerességgel. (3 óra/hét)

Állatszervezettan (differenciált) gyakorlat ökológusoknak

Állatszervezettan (differenciált) gyakorlat ökológusoknak

Sejtbiológia és élettan

Környezetmérnök hallgatók részére, meghirdetve az őszi szemeszterben, évi rendszerességgel. (3 óra/hét)

Az állati szervezet felépítése és működése

Környezettudományi hallgatók részére, meghirdetve az őszi szemeszterben, évi rendszerességgel. (2 óra/hét)

Etológia

Biológia alapszakos hallgatók részére, Meghirdetve a tavaszi szemeszterben, évi rendszerességgel. (2 óra/hét)

Mesterképzés (M.Sc. diplomával végződik)

Az állatok felépítése és működése

Biológia tanárszakos hallgatók részére, meghirdetve az őszi szemeszterekben.

Az állatok felépítése és működése gyakorlat

Biológia tanárszakos hallgatók részére, meghirdetve az őszi szemeszterekben.

Bioetika

Meghirdetve biológus és más szakos hallgatók részére (2 óra/hét)

Szabályozásbiológia – fiziológia

Biológus hallgatók részére, meghirdetve az őszi szemeszterekben.

Neurofiziológia alapjai

Biológus hallgatók részére. Meghirdetve a tavaszi szemeszterekeben.

Neurofiziológia alapjai laborgyakorlat

Biológus hallgatók részére, meghirdetve a tavaszi szemeszterekben (4 óra/hét).

Idegrendszeri betegségek és biológiai alapjaik

Biológus hallgatók részére. Meghirdetve az őszi szemeszterekben.

Neuronális ás gliális plaszticitás

Biológus hallgatók részére, meghirdetve a tavaszi szemeszterekben Dr. Párducz Árpáddal –SZBK- közösen

Pszichofarmakológia

Biológus hallgatók számára. Meghirdetve egyedileg (2 óra/hét).

Endokrinológiai gyógyszerfejlesztés a gyakorlatban

Biológus hallgatók részére, meghirdetve egyedileg (2 óra/hét).

Modern módszerek a neurobiológiában

Biológus hallgatók részére, meghirdetve egyedileg (2 óra/hét)

Angol szakfordítói szak kurzusai

Biológus hallgatók számára, több tanszék oktatójával közösen tartva. Meghirdetve az őszi és a tavaszi szemeszterekben.

Állatkísérletek az orvostudományban

(magyarul – angolul, felsőéves orvostanhallgatók és biológus valamint PhD-s hallgatók számára, meghi

Az állatok felépítése és működése előadás

Biológia tanár mesterszakos hallgatók részére. Meghirdetve az őszi szemeszterben, évi rendszerességgel. (2 óra/hét)

Az állatok felépítése és működése gyakorlat

Biológia tanár mesterszakos hallgatók részére. Meghirdetve az őszi szemeszterben, évi rendszerességgel. (2 óra/hét)

A motoros működések neuroanatómiai alapjai gerinces állatokban szeminárium

A motoros működések neuroanatómiai alapjai gerinces állatokban szeminárium

A szenzoros működések neuroanatómiai alapjai a gerinces állatokban előadás

Idegtudomány és humánbiológia szakirányt választó, biológus mesterszakos hallgatók részére. Meghirdetve a tavaszi szemeszterben, évi rendszerességgel. (2 óra/hét)

Összehasonlító neurobiológia laborgyakorlat

Idegtudomány és humánbiológia szakirányt választó, biológus mesterszakos hallgatók részére. Meghirdetve az őszi szemeszterben, évi rendszerességgel. (4 óra/hét)

Az autonóm motoros rendszer szerveződése a gerincesek idegrendszerében előadás

Idegtudomány és humánbiológia szakirányt választó, biológus mesterszakos hallgatók részére. Meghirdetve az őszi szemeszterben, évi rendszerességgel. (2 óra/hét)

A környezetélettan alapjai

Környezettudományi nappali és levelező szakos hallgatók részére, meghirdetve az őszi szemeszterben, évi rendszerességgel (2 óra/hét)

Vazoaktiv gázok mikrocirkulációs hatásai

Biológus mesterszakos hallgatóknak. Egyedileg meghirdetve (2 óra/hét)

A nitrogén-monoxid mikrocirkulációs hatásai

Biológus mesterszakos hallgatóknak. Egyedileg meghirdetve (2 óra/hét)

Fejezetek neuroendokrinológiából

Biológus mesterszakos hallgatóknak. Egyedileg meghirdetve (2 óra/hét)

Doktori képzés (Ph.D.-val végződik

Biológiai Doktori Iskola: Neurobiológia.

A Neurobiológia doktori program széleskörű és modern ismereteket nyújt a tárgykörben. A programban számos akadémiai és egyetemi intézet, tanszék részt vesz, melyek programja lefedi az idegrendszerrel foglalkozó tudományok széles területét (gerincesek központi rendszerének kísérletes vizsgálata: kérgi neuronhálózatok tanulmányozása, kísérletes epilepszia, neuroendokrinológia, neurokémia, neurofarmakológia, neuronális sejtbiológia, neuronális plaszticitás, neurodegeneráció, neuroprotekció, enterális idegrendszer vizsgálata.