Archeogenetikai Csoport

Ásatag DNS vizsgálata

(Az SZTE Genetikai és Embertani Tanszékek közötti együttműködés keretében zajló munka.)

Az ásatag DNS (archaic vagy aDNS) laboratóriumban régészetileg feltárt csontokból vagy egyéb maradványokból kivont DNS szekvenciáinak meghatározásával próbálunk következtetni egykori hordozóik tulajdonságaira, rokonsági viszonyaira. Mivel a szerves maradványok csak nyomnyi mennyiségű, erősen degradált és szennyezett DNS-t tartalmaznak, ezért az ásatag DNS munka speciális módszereket igényel.
Emberi maradványok vizsgálatakor különösen nagy a veszélye annak, hogy a minta modern DNS-sel szennyeződik. A módszertani alapelvek egyik nélkülözhetetlen eleme a steril aDNS laboratórium, melyben elkerülhető, hogy a minta a feldolgozás során szennyeződjön.

A csontfelszíni szennyeződések eltávolítása után a tömör csont belsejéből apró darabot vágunk ki, porrá őröljük, és kivonjuk, majd jellemezzük a benne lévő DNS-t.

Az ásatag csontokból azonosított DNS szekvenciák segítségével többek között meghatározhatók az egyének és populációk rokonsági viszonyai és a populációk mozgására, keveredésük mértékére is következtethetünk. Laboratóriumunk emellett alkalmas humán patogén kórokozók örökítő anyagának kimutatására is az elhalt maradványokból. Ily módon a fertőző megbetegedések járványtanával és a kórokozók evolúciójával kapcsolatos kérdések is megválaszolhatók.