.

Genetikai tanszékA tanszékről

A genetika az öröklődés tudománya, művelői az élőlények közötti hasonlóságok és különbségek okait és következményeit vizsgálják. Mivel az élőlények legfőbb morfológiai és élettani jellemzői öröklődnek, ezért működésük titkainak megismerése nem lehetséges származásuk molekuláris, sejt, organizmus és populációs szintű feltárása nélkül.

Tanszékünkön végzett kutatások kiterjednek a sejtciklus, az egyedfejlődés, az ivarsejtképződés és membrántranszport folyamatok genetikai analízisére, valamint a cirkadián ritmus és a génexpresszió kapcsolatának, továbbá régészeti genetikai vizsgálatokra is. Vizsgálataink kísérleti alanyai között szerepel a genetika „szent állataként” emlegetett ecetmuslica (Drosophila melanogaster) és a lúdfű (Arabidopsis thaliana), amelyek páratlan módszertani gazdagságot tesznek lehetővé az életfolyamatok genetikai alapjainak vizsgálatában.

A genetika eredményei kihatottak olyan élettudományi területek fejlődésére, mint a mezőgazdaság, biotechnológia, orvostudomány, vagy evolúció. Ez, valamint a genetika lenyűgöző fejlődése folytatódni fog a jövőben is, és búsás jutalmat kínál azoknak a fiatal szakembereknek, akik elsajátítják a genetika tudásanyagát, módszereit és gondolkodásmódját. Ennek érdekében Tanszékünk oktatási tevékenysége kiterjed a klasszikus és molekuláris genetikai ismeretanyag alap és mesterfokú, valamint PhD doktori iskolai szintű ismertetésére. Különös figyelmet fordítunk szakdolgozó, mester és PhD hallgatóink emberi és szakmai fejlődésére.

Remélem, hogy internetes oldalunkon hasznos tájékoztatást talál oktató és kutatómunkánkról.

Deák Péter
tanszékvezető

A tanszék története

A Genetikai Tanszék kialakulása 1967 őszére vezethető vissza, amikor Dr. Alföldi Lajos „Öröklés és származástan” címmel genetikát, mint két féléves tárgyat kezdett tanítani a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán, biológus és biológia tanár szakos hallgatók számára. Az Állatélettani Tanszéken belül 1968-ban jött létre Dr. Alföldi Lajos vezetésével egy Genetikai Csoport, és mint szervezeti egység, ez tekinthető tanszékünk elődjének. Önálló oktatási egységként a Genetikai Tanszék 1974-ben, Dr. Orosz László vezetésével alakult meg az egyetem újszegedi új épületében. Dr. Orosz László 1974 és 1989 között vezette a tanszéken folyó oktató és kutató munkát. A tanszék által oktatott szigorlati tárgy a genetika volt. 1989-től Dr. Maróy Péter vette át a tanszék vezetését, és folytatta a genetika, mint szigorlati tárgy oktatását. 1990-ben a tanszékhez csatlakozott a Biológiai Izotóp Laboratórium is. 2000-ben a Genetikai Tanszék a Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék nevet vette fel. Ettől kezdve a tanszéken két szigorlati tárgy, genetika és molekuláris biológia oktatása folyt biológia tanár és biológus hallgatóknak. 2002-ben a tanszék munkatársa, Dr. Boros Imre Miklós kapott tanszékvezetői kinevezést. Ekkor szűnt meg a Biológiai Izotóp Laboratórium, és helyette egy Molekuláris Biológiai Egység jött létre a genetikai munkacsoportok mellett. 2006-ban ismét Dr. Maróy Pétert nevezték ki tanszékvezetőnek. Kezdeményezésére a tanszék ismét a Genetikai Tanszék nevet vette fel. A tanszéken oktatott szigorlati tárgy a genetika, a molekuláris biológia oktatása átkerül a Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszékre. 2011. július 1-től Dr. Deák Péter kapott tanszékvezetői kinevezést.

Hasznos linkek

Hírek…

Közlemények

Vedelek V, Bodai L, Grézal G, Kovács B, Boros IM, Laurinyecz B, Sinka R.
Analysis of Drosophila melanogaster testis transcriptome. BMC Genomics. 2018 Sep
24;19(1):697. doi: 10.1186/s12864-018-5085-z.

Vedelek V, Laurinyecz B, Kovács AL, Juhász G, Sinka R.
Testis-Specific Bb8 Is Essential in the Development of Spermatid Mitochondria. PLoS One. 2016 Aug 16;11(8):e0161289

Fári K, Takács S, Ungár D, Sinka R.
The role of acroblast formation during Drosophila spermatogenesis. Biol Open. 2016 Aug 15;5(8):1102-10.

Laurinyecz B, Péter M, Vedelek V, Kovács AL, Juhász G, Maróy P, Vígh L, Balogh G, Sinka R.
Reduced expression of CDP-DAG synthase changes lipid composition and leads to male sterility in Drosophila. Open Biol. 2016 Jan;6(1):50169.

Munkatársak

Kozma Bognár László

kozma_bognar.laszlo@brc.mta.hu

+36 62 544 269

Deák Péter

deakp@bio.u-szeged.hu

+36 62 544 025

Sinka Rita

rsinka@bio.u-szeged.hu

+36 62 544 268

Török Tibor

torokt@bio.u-szeged.hu

+36 62 544 104

Apjok Ibolya

aibolya7@freemail.hu

+36 62 544 267

Laurinyecz Barbara

barbara@bio.u-szeged.hu

+36 62 544 268

Balogné D. Monika

dosztig@bio.u-szeged.hu

+36 62 544 270

Gausz János

gausz@bio.u-szeged.hu

+36 62 544 270

Maróy Péter

p.maroy@bio.u-szeged.hu

+36 62 544 270

Nagy Ágota

nagyagota_na@yahoo.com

+36 62 544 000

Neparáczki Endre

endre.neparaczki@gmail.com

+36 62 544 104

Pál Margit

palm@brc.hu

+36 62 544 267

Hajduné T. Melinda

toma64@vipmail.hu

+36 62 544 267

Bodroginé Török Anikó

aniko.1969@freemail.hu

+36 62 544 270

Vedelek Viktor

ugu@veta.hu

+36 62 544 268

Elérhetőség

Szegedi Tudományegyetem (SZTE)

Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK)
Genetikai Tanszék
6726 Szeged
Középfasor 52.

Telefon: +36 62 544 267

Fax: +36 62 544 651

E-mail: genetika[at]bio[dot]u-szeged[dot]hu