A biológia szakmódszertani csoport története

A biológia tanár szakos hallgatók szakmódszertani oktatása szegeden a 60-as évek elején vált önálló területté. Dr. Körtvélyessy László visszaemlékezéseit „A biológia tanítása” című folyóirat 2000/5. számában (24-29.o.) olvashatják el az érdeklődők részletesen. Az ebben szereplő fontosabb momentumokat egészítettük ki:

Szegeden az első függetlenített előadót 1962 április 1.-én nevezték ki dr. Körtvélyessy László adjunktus személyében. Ettől az időponttól a következőképpen alakult biológia szakmódszertan oktatói gárdája:

  • 1962-77 dr. Körtvélyessy László
  • 1977-78 dr. Kovács László
  • 1978-89 dr. Németh Endre
  • 1989-90 dr. Kovács László
  • 1990-92 dr. Nagy Lászlóné dr. Antal Erzsébet
  • 1992-napjainkig dr. Nagy Lászlóné dr. Antal Erzsébet és dr. Hegyi Andrea

A heti óraszámok alakulása félévente:

  • 1979-90-ig: IV. évben: 1 óra elmélet + 4 óra gyakorlat, V. évben: 1 óra szeminárium
  • 1990-?-ig: IV. évben: 1 óra elmélet + 3 óra gyakorlat, V. évben: 1 óra szeminárium
  • ?-2004: IV. évben: 2 óra elmélet + 2 óra gyakorlat, V. évben: 1 óra szeminárium
  • 2004-napjainkig: IV. évben: 2 óra elmélet + 2 óra gyakorlat + 1 óra iskolai szakmai megfigyelési gyakorlat, V. évben: 1 óra szeminárium