helyi_tdk

A 2022-es Őszi helyi Biológia TDK menetrendje

A Tudományos Diákköri tevékenység eredményeit a biológiát érintő tudományterületeken (ez legtöbbször egyben a szaklaboratóriumi munka eredményei) az aktív hallgatói státusszal rendelkező hallgatók a helyi Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) biológia tagozatában mutathatják be, melyet sikeres szereplést követően az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) követhet.


Jelentkezési határidő:

2022. november 2. (szerda) 12:00

A jelentkezés módja:

1. absztrakt elküldése hamari@bio.u-szeged.hu címre (Dr. Hamari Zsuzsanna egyetemi docens, SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék). Az absztrakt elkészítéséhez a mintadokumentum a lap aljáról tölthető le.

2. excell jelentkezési adatlap elküldése hamari@bio.u-szeged.hu címre. A mintadokumentum a lap aljáról tölthető le.

TDK dolgozat leadási határidő:

2022. november 14 (hétfő) 12:00

A dolgozat leadás módja:

A dolgozatot pdf file formában Vezetéknév_Keresztnév módon történő elnevezéssel (pl. Hamari_Zsuzsanna.pdf) kell feltölteni a Coospace-en, a névsor alapján létrehozott TDK_2022_oszi_fordulo színtérbe.

A formai követelmények a 2023-as biológia OTDK szabályzatában leírtakkal megegyezik. A részletes követelményt a 36. OTDK-t rendező egyetem az alábbi linken tette közzé: https://otdk.hu/storage/36.OTDK/36OTDK_biologiaszekciofelhivas_1melleklet.pdf.

biológia TDK konferencia

2022. november 24 (csütörtök) 14:00-tól (TDK programfüzet a konferenciát megelőző 3 napban kerül kibocsájtásra)

A részvétel módja:

1. A ppt prezentációt a konferenciát megelőző nap 12:00-ig lehetőség szerint fel kell tölteni a Coospace TDK_2022_oszi_fordulo színtérbe.

2. Az előadás max. 15 perc lehet. Az előadást 5 perc vita követheti. A diasorban az OTDK előírásokat követve meg kell jeleníteni a „Tételes szerzői hozzájárulás” nyilatkozatot (https://otdk.hu/media/uploads/35biologia2melleklet.pdf)

Következő helyi forduló a 2024-es tavaszi helyi TDK lesz

2024. márciusában várható a tavaszi forduló hirdetése.


Részletek:


Jelentkezés

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy hallgató ugyanazzal a pályamunkával csak egyetlen OTDK szekcióba nyerhet továbbjutást!

Egy dolgozathoz max. 2 témavezető tartozhat!

A jelentkezés egyoldalas Összefoglaló (Absztrakt) és a letölthető excel adatlap elektronikus elküldésével történik, melyet 2022. november 2-án 12:00-ig kell Dr. Hamari Zsuzsanna számára elküldeni a hamari@bio.u-szeged.hu e-mail címre.


Az Absztrakt formája:

Terjedelme egy oldal, táblázat vagy ábra nem lehet benne és tartalmazza (szigorúan az alábbi sorrendben) a következőket (lásd példa):

- Pályázó/k neve (max. 2), évfolyam, szak,

- A pályázó/k EHA/Neptun kódja,

- Aktív félévek száma (BSc vagy MSc),

- Képzés típusa (szak, nappali vagy levelező),

- A pályázó(k) e-mail címe,

- Dolgozat címe,

- Témavezető/k neve (max. 2), beosztása, munkahelye,

- Belső konzulens neve, beosztása, munkahelye (csak azoknál, akik kutatóintézetben vagy nem a TTIK-n készítették el a dolgozatukat)

- diákigazolvány száma

A dolgozat rövid ismertetése

 

A dolgozatok elkészítésének módja és a formai követelmények megegyeznek a 2023. évben megrendezésre kerülő 36. OTDK biológia szekció felhívásában feltüntetettel (https://otdk.hu/storage/36.OTDK/36OTDK_biologiaszekciofelhivas_1melleklet.pdf)

 

A pályamunka formai követelményei:

 

Betűtípus: Times New Roman Betűméret: 12 pt

Sortáv: 1,5 Margó: 2,5 cm.

 

Kötelező a Tételes szerzői hozzájárulás beépítése a dolgozatba. Az Országos konferencián ezt külön dokumentumként kell feltölteni, de a helyi fordulón a dolgozat végére kell beilleszteni. Elkészítését a 36. biológia OTDK felhívás (https://otdk.hu/szekcio-felhivasok/biologiai-szekcio) 2. számú melléklete alapján kell elkészíteni.

 

A pályamunka maximum oldalszáma: 40 (az esetleges Függelékekkel együtt)

Szerzők száma: maximum 2

Témavezetők száma: maximum 2

Hivatkozások módja: A szakterületnek megfelelő módon.

A pályamunka javasolt felépítése:

  • Fedőlap,
  • Tartalomjegyzék,
  • Bevezető,
  • Célkitűzés,
  • Anyagok és módszerek,
  • Eredmények és értékelésük,
  • Összefoglalás,
  • Köszönetnyilvánítás,
  • Irodalomjegyzék,
  • Függelék (ha van).

A pályamunka fedőlapján szerepeljen: „36. OTDK Biológia Szekció”, cím, a készítő(k) neve, szakja, évfolyama, a küldő intézmény neve (pl. Szegedi Tudományegyetem); illetve ha nem egyetemi kutatóhelyen készült, akkor ezen intézmény neve is a küldő intézmény neve mellett, végül a (legfeljebb két) témavezető(k) neve.


A dolgozatban szereplő ábrákat és táblázatokat számozni kell és a szövegben, ennek megfelelően kell hivatkozni rájuk. Az ábrák és a táblázatok megjelenítésekor az ábrák feliratozását és az ábraaláírást a tudományos folyóiratok által elfogadott formában kell végrehajtani. Az irodalmi hivatkozásokat a nemzetközi tudományos folyóiratokban alkalmazott bármely forma szerint, de egységesen kell a szövegbe beilleszteni és az Irodalomjegyzék részben felsorolni. A hivatkozások szövegközi számozása nem javasolt (de elfogadható, ha az adott tudományágban ez a szokásos forma).

 

Az OTDK pályamunkák értékelése a 36. biológia OTDK felhívás (https://otdk.hu/szekcio-felhivasok/biologiai-szekcio) 3. és 4. számú mellékletében van részletezve. Érdemes tájékozódni, hogy mik a pontozási szempontok.

 

A jelentkezések alapján készítjük el a Jegyzőkönyvet és Programfüzetet, amelyeket el kell küldenünk az OTDT-nek. Ezzel igazoljuk, hogy a dolgozat a helyi konferencián bemutatásra és elfogadásra került. Kérjük, hogy minden adat (Pályázó/k neve, stb.) pontos legyen. Ha a későbbiekben, az OTDK-ra való jelentkezés adatai nem egyeznek meg a helyi konferenciára beadott adatokkal, a pályázó hallgatót kizárják az OTDK szereplésből.


FONTOS, hogy a dolgozat címe ne egyezzen meg a szak- vagy diplomadolgozat címével!Előadás:


1. A bemutatott munka utolsó diája nem a korábban szokásos köszönetnyilvánítás, hanem a "Tételes Szakmai Hozzájárulás" kell hogy legyen (ez megegyezik a 2023-as OTDK követelményével).

2. Kérem az előadókat, hogy a konferencia előtt 15 perccel legyenek a helyszínen, hogy legyen idő arra, hogy az előadásokat a számítógépre felvigyék.

3. Az előadás + vita időtartama 15 perc előadás + 5 perc vita. A megadott idők betartását rendkívül szigorúan vesszük, a rendelkezésre álló idő túllépése pontlevonással járhat!

4. Az előadások sorrendje nem feltétlenül a program szerinti sorrend.


Szeged, 2022. szeptember 1.

Dr. Hamari Zsuzsanna

egyetemi docens

TTIK Mikrobiológiai TanszékMellékletek:

Jelentkezési adatlap

Absztrakt minta

Tételes szakmai hozzájárulási nyilatkozat

Értékelési szempontok (dolgozat)

Értékelési szempontok (előadás)

Friss Hírek

Füveszkert

Különleges programnak ad otthont 2023. szeptember 17-én 10:00 és 16:00 óra között a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje – rovarfogó és egzotikus növények működését figyelhetik meg az érdeklődők egy mikroszkópon keresztül.