Bezár

Hírarchívum

Doktoravató SZTE

Doktoravató ünnepség a Szegedi Tudományegyetemen

Doktoravató ünnepség a Szegedi Tudományegyetemen

2023. január 27.
3 perc

A Szegedi Tudományegyetemen a 2022/2023-as tanév őszi félévének végén 10 habilitált és 112 PhD doktori címet szerzett hallgatót avattak. Az eseménynek az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ adott otthont, 2023. január 27-én, ahol összesen 122-en vehették át oklevelüket.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Prof. Dr. Kónya Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese köszöntötte a résztvevőket, majd bejelentette: az Egyetem Habilitációs Bizottsága az orvos- és gyógyszertudományok területén 6, a bölcsészet- és társadalomtudományok területén 2, valamint a természet- és műszaki tudományok területén ugyancsak 2 habilitált doktor címet ítélt oda. Az Egyetem Doktori Tanácsa az Állam- és Jogtudományi Karon 3, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karon 26, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon 13, a Gazdaságtudományi Karon 2, a Gyógyszerésztudományi Karon 13, a Természettudományi és Informatikai Karon 55 doktori fokozatot adományozott.


Prof. Dr. Kónya Zoltán

 Prof. Dr. Kónya Zoltán


Az eseményt a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar hegedűegyüttese, Szecsődi Ferenc, Liptai Enikő és Benedekfi Zoltán tette ünnepélyesebbé.


SZTE BBMK

Az SZTE BBMK hegedűegyüttese.


Ezt követően Prof. Dr. Ábrahám György, az Egyetem Habilitációs Bizottságának elnöke habilitált doktorrá nyilvánította a jelölteket, akik egyesével átvették oklevelüket.


Prof. Dr. Ábrahám György

 Prof. Dr. Ábrahám György


Majd a PhD-hallgatók nevében Dr. Árpádffy-Lovas Tamás előterjesztette kérelmüket, és a doktorok esküt tettek:

 

„Esküszöm, hogy a Szegedi Tudományegyetemen megszerzett tudás birtokában hivatásomat a tudományetikai elveket követve gyakorlom embertársaim javára. A Veritas, Virtus és Libertas szellemében minden igyekezetemmel arra törekszem, hogy a tudományos igazságot a legnagyobb lelkiismeretességgel, szabadon, elfogulatlanul és minél hitelesebben megismerjem, szaktudományom fejlődését további munkámmal elősegítsem, ismereteimet továbbadjam és a Szegedi Tudományegyetem, valamint a magyar tudományosság hírnevét öregbítsem, megbecsülését növeljem.”


Eskütétel SZTE PHD

 Dr. Árpádffy-Lovas Tamás


Prof. Dr. Kónya Zoltán az eskütétel után Dr. Vécsei László, az Egyetem Doktori Tanácsának elnöke, Dr. Juhász Zsuzsanna, az Állam- és Jogtudományi Kar avató dékánja; Dr. Molnár Tamás, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar avató dékánja; Dr. Gyenge Zoltán, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánja; Dr. Udvari Beáta, a Gazdaságtudományi Kar avató dékánja; Prof. Dr. Zupkó István, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja és Prof. Dr. Horváth Dezső, a Természettudományi és Informatikai Kar dékánja nevében doktori tudományos fokozatot adományozott, és felruházta a végzős hallgatókat mindazokkal a jogokkal és kiváltságokkal, amelyek a jogszabály erejénél fogva a doktori fokozat viselőit megilletik.Galéria az eseményről
Az ünnepségen készült fotók a galériára kattintva tekinthetők meg.

 

– Önöknek most már kötelességük lesz, hogy szaktudományuk tovább művelésével a Szegedi Tudományegyetem tisztességére szolgálják embertársaik javát – mondta az avató rektor.

 

Az ünnepség végén Prof. Dr. Kónya Zoltán az Egyetemi Doktori Tanács elnöke, az Egyetemi Habilitációs Bizottság elnöke, az Állam- és Jogtudományi Kar avató dékánja, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar avató dékánja, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánja, a Gazdaságtudományi Kar avató dékánja, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja és a Természettudományi és Informatikai Kar dékánja doktorrá fogadta a tudósokat, akik mindezért köszönetet mondtak.


Doktoravató SZTE

Dékánok, avató dékánok.


– Mint Egyetemünk új habilitált és PhD-doktorait szeretettel üdvözlöm Önöket. Bízom benne, hogy a habilitált doktori cím birtokában tovább folytatják magas szintű, önálló oktatói, tudományos, alkotó tevékenységüket, és a hazai, valamint a nemzetközi tudományos életben további új eredményekkel járulnak hozzá tudományáguk fejlődéséhez. Az új PhD-doktoroknak kívánom, hogy mindaz, amire itt ünnepélyesen fogadalmat tettek, beteljesült valósággá váljék. Legyenek a haza alkotó polgárai a közösség javára és saját örömükre. Munkájukhoz, pályafutásukhoz sok sikert, jó egészséget és személyes boldogságot kívánok – zárta gondolatait a tudományos és innovációs rektorhelyettes.


Pósa Tamara

Borítókép: Doktoravató a Szegedi Tudományetemen. Fotó: Kovács-Jerney Ádám.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek