Megnyitottak_a_Szegedi_Tudomanyegyetem_20232024-es_tanevet_a_fejlodes_folytatodik

Megnyitották a Szegedi Tudományegyetem 2023/2024-es tanévét: a fejlődés folytatódik

Több mint tízezer új hallgatóval kezdődik a 2023/2024-es tanév a Szegedi Tudományegyetemen – emelte ki Prof. Dr. Rovó László rektor a Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülésen szombaton. Az esemény díszvendége, Lantos Csaba energiaügyi miniszter bejelentette, hogy az általa vezetett minisztérium csaknem 10 milliárd forinttal támogatja a szegedi Science Park fejlesztését. A TIK kongresszusi termében rendezett ünnepségen esküt tettek az elsőéves hallgatók, és számos elismerést adott át a rektor.

Dísztalárba öltözött professzorok, egyetemi vezetők zászlós menete indult 2023. szeptember 9-én, szombaton reggel a Szegedi Tudományegyetem Dugonics téri központi épületétől a tanévnyitó ünnepi szenátusi ülés helyszínére, az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központhoz. A kongresszusi teremben egyetemi és állami vezetők, díszvendégek és a hagyományoknak megfelelően az esküt tevő elsőéves hallgatók jelenlétében nyitották meg a 2023/2024-es tanévet.

Folyamatos fejlődés

Prof. Dr. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora beszédében felidézte, hogy az elmúlt négy év során mindannyiunknak szembesülni kellett a járvánnyal, a háborúval, az energiakrízissel, az átalakulás nehézségeivel. Az apokaliptikus állapotok ellenére nem adták fel céljaikat és sikerként könyvelhetik el az elmúlt évet is. Megköszönte Lantos Csaba egyetemért végzett több mint egy évtizedes munkáját, ő miniszterként szolgálja tovább az ország javát. Helyét Jászai Gellért vette át a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumában.

Fotó: Sahin-Tóth István, Kovács-Jerney Ádám

– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ismét 10 ezer fölött van új hallgatóink száma, és ezek közül több mint 1200 külföldi hallgató egyetemünket választotta a jövőjét meghatározó képzése színhelyéül – emelte ki a rektor. Rovó László hozzáfűzte, az, hogy ez egy minőségi válogatással párosult, mi sem mutatja jobban, mint az, hogy az orvoskaron évek óta nem volt ilyen magas a felvételi eredmény és az, hogy hosszú évek előkészítése után a német orvosképzés is elindult 80 új hallgatóval. – Ebben nagy segítségünkre volt a modellváltással járó szabadabb gondolkodás és nem elhanyagolhatóan a magasabb és kiszámíthatóbb finanszírozás – fogalmazott a rektor.

Az infrastruktúra fejlesztések közül kiemelte például az Állam- és Jogtudományi Kar épületének felújítását, a Purjesz Béla Infektológiai Klinikai és Oktatási Központot, a hamarosan átadandó új gyermekpszichiátriát és a Banga Ilonáról (Szent-Györgyi Albert munkatársáról) elnevezett Egészségügyi Képzési, Oktatási és Kutatási Központot. Hamarosan új épületbe költözhet a Fogorvostudományi Kar, emellett folyamatban van a Bartók Béla Művészeti Kar épületének teljeskörű felújítása is. Emellett fejlesztették a gyakorló iskolákat és a kollégiumi férőhelyeket is. A rektor megköszönte Dr. Fendler Judit kancellárnak és csapatának a hatékonyan menedzselt integrációs folyamatokat, az egyetem működtetését és az említett beruházásokat.

Prof.Dr. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora

Prof. Dr. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora Fotó: Kovács-Jerney Ádám

– A ma már megkezdett munkálatok a Science Park területén talán mindenki számára egyértelművé teszik, hogy hatalmas technológiai és ipari fejlődés várható régiónkban a közeljövőben. Ennek úgy gondolom, egyetemünk eddigi katalizátor hatása egyik meghatározó tényezője. Azonban az is nyilvánvaló, hogy számos területen ez szükségessé teszi az eddigi fókusz áthelyezését, hogy a továbbiakban is az oktatás, kutatás területein is a régió és az ország egyik meghatározó intézménye lehessünk és maradjunk – vázolt fel egy jövőbeli célt Prof. Dr. Rovó László.

Az új hallgatókhoz szólva azt kérte, hogy tegyék magukévá Szent-Györgyi céljait, váljanak részesévé ennek a nagy ívű folyamatnak, amely nemcsak egyetemünket, hanem régiónkat is tovább viszi. – Az elmúlt héten egyetemünk sikeresen vett részt a Nemzetközi Informatikai Diákolimpia megszervezésében, hadd vegyem át a rendezvény jelmondatát: „You are the future now”. Ez pontosan így van, egyetemi tanulmányaik során ezen trendnek megfelelően határozzák meg céljaikat. Az én személyes célom pedig az, hogy amikor majd átveszik diplomájukat, akkor egy kiválóságot a középpontba állító, hallgatóbarát, minőségi tudást adó egyetemként gondoljanak vissza ránk – hangsúlyozta a rektor, és megnyitotta a 2023/2024-es tanévet.

Újabb támogatás a Science Park fejlesztésére

Az ünnepi szenátusi ülés díszvendége, Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmondta, szívügyének tekinti a Szegedi Tudományegyetem előre jutását, az itt végzett, értékteremtő munka támogatását és elismerését. – Az egyetem jövőre vonatkozó céljai egy olyan világszínvonalú universitas képét rajzolják ki, amely a 21. században utat mutat a tudományos kutatásban, az oktatásban, hatással van az ország egészének fejlődésére is – hallottuk a minisztertől, a szegedi egyetemet működtető alapítvány korábbi kuratóriumi tagjától.

Lantos Csaba energiaügyi miniszterLantos Csaba energiaügyi miniszter Fotó: Kovács-Jerney Ádám

– Nagyon büszke vagyok arra, hogy egy ideig részt vehettem az egyetem életében. Feladatomnak azt tartottam, hogy segítsem közelebb hozni egymáshoz az akadémiai és az üzleti szférát. Mert gazdaságunk és felsőoktatásunk versenyképességét is csak akkor tudjuk magasabb szintre emelni, ha minél szorosabban összekapcsolódik a termelés a kutatás-fejlesztéssel és az oktatással. A kormány célja, hogy a gazdaság, a gazdaság növekedése, a hazai kutatásfejlődés erősödése érdekében segítse ennek a folyamatnak a kibontakozását. Ezért örömmel ragadom meg a mai alkalmat arra, hogy bejelentsem: az Energiaügyi Minisztérium mintegy 10 milliárd forinttal támogatja a szegedi Science Park fejlesztését – mondta el Lantos Csaba, akinek bejelentését nagy tapssal fogadta a közönség.

"Nem szabad elfelejteni gondolkodni"

Prof. Dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke személyes gondolattal kezdte köszöntőjét: pontosan 50 évvel ezelőtt ült a tanévnyitón elsős hallgatóként. Akkor még a TIK helyén sportpálya volt, és a Dugonics téri főépület aulája elég volt ahhoz, hogy az évnyitót megtartsák. Úgy véli, az akkori JATE-hoz képest a mostani egyetem hatszor-hétszer nagyobb. A másik véletlen, hogy az évnyitó előtti napon vett részt a 45 éves végzési találkozóján.

Prof.Dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke

Prof. Dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke Fotó: Kovács-Jerney Ádám

– Azt is felidéztem a barátommal, akivel együtt írtunk annak idején diákköri dolgozatot, hogy a lézerek modellezésére szolgáló numerikus módszer úgy működött, hogy volt egy száz lépésig programozható számológép. Nem mindenkinek a zsebében lapult egy, az akkori számítóközpontnál sokkal nagyobb számítóközpont. Úgy lehetett dolgozni, hogy lefutott egy ciklus, ki kellett írni egy spirálfüzetbe az adatokat és tovább indítani. Akkor ezt lehetett csinálni, de talán ennek van valami köze ahhoz, hogy most itt áll a lézerközpont, ami úgy gondolom, hogy valóban a világszínvonalat hozza ide, Szegedre. Nem szeretném azt mondani, hogy az a jó, ha nehezen indul az ember, de ebből egy következtetést le lehet vonni. Ha az ember nagyon akar, akkor elég sok mindent meg tud oldani, és fordítva is igaz: ha valakit elöntenek az eszközök, elfelejt gondolkodni. Ezért hadd tanácsoljam önöknek, kedves elsőéves hallgatók, hogy persze használni kell a mai eszközöket, de nem szabad elfelejteni gondolkodni – mutatott rá Prof. Dr. Szabó Gábor. Felidézte, amit két évvel ezelőtt a tanévnyitón Karikó Katalin mondott az akkori elsősöknek: ő a későbbi amerikai pályafutása során is felhasználható tőkét halmozott fel abból az időből, amikor egyetemi hallgató volt. – Most olyan hálózatok tudnak kialakulni, amik az embernek egész életében erőforrást jelenthetnek. Figyeljenek oda, hogy ezek a hálózatok alakuljanak ki, mert sajnos a mai világ nem errefelé vezet. Ne engedjenek annak a csábításnak, hogy az ember egy mobiltelefonnal a kezében azt hiszi, hogy nincs egyedül – tanácsolta.

Az elnök megemlítette, hogy nemrégiben a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián a TIK kongresszusi termében 90 országból több mint 300 versenyző ült. Úgy látja – és ezt a szervezőbizottság is visszaigazolta –, a diákolimpia nagyon jól sikerült, minden dicséretet megérdemelnek a szervezők és a munkatársak. Az itt járt több száz fiatal jó hírét vitte az egyetemnek.

Egyetemi polgárok elismerése

A tanévnyitón fellépett Szecsődi Ferenc vezetésével az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar hegedűegyüttese, majd Rovó László rektor átadta a professor emeritus elismerő címeket, amelyet az idén Prof. Dr. Gyimóthy Tibor, az MTA doktora, az SZTE Informatikai Intézet Szoftverfejlesztés Tanszék egykori tanszékvezetője, az MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport vezetője (2017-2022) vehetett át elsőként. Szintén professor emeritus elismerő címet érdemelt ki a szenátus döntése értelmében Prof. Dr. Leprán István, az MTA doktora, az SZTE SZAOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet munkatársa.

A Kanyó Zoltán Irodalomelméleti Alapítvány Kuratóriuma 2023-ban Dr. Balogh Gergőt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi adjunktusát részesítette a Kanyó Zoltán Irodalomelméleti Díjban.

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa az Év Oktatója Elismerő Oklevelet adományozott Dr. Vasas Andreának, az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézet egyetemi docensének, Dr. Sipos Pál Miklósnak, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Szervetlen, Szerves és Analitikai Kémiai Tanszék egyetemi tanárának és Dr. Deák Istvánnak, az SZTE Gazdaságtudományi Kar Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete, Számviteli Szakcsoport egyetemi docensének.

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa az Év Fiatal Oktatója Elismerő Oklevelet adományozott Dr. Kuthi Leventének, az SZTE SZAOK Pathológiai Intézet adjunktusának, Dr. Huliák Ildikónak, az SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék adjunktusának és Mucsi Gergőnek, az SZTE BBMK Rézfúvós Tanszék tanársegédjének.

Az Egyetemi Tudományos Tanács az Év Élettudományi Publikációja Díjat Dr. Sárközy Mártának, az SZTE SZAOK Kórélettani Intézet egyetemi docensének adományozta.

Az Egyetemi Tudományos Tanács az Év Műszaki-Természettudományi Publikációja Díjat adományozta Dr. Janáky Csabának, az SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék egyetemi docensének.

Az Egyetemi Tudományos Tanács az Év Bölcsészet- és Társadalomtudományi Publikációja Díjat adományozta Dr. Máté-Tóth Andrásnak, az SZTE BTK Vallástudományi Tanszék egyetemi tanárának.

Az első éves hallgatók eskü szövegét Matijevic Kata és Viczián Dániel mondta előre

Az elsőéves hallgatók eskü szövegét Matijevic Kata és Viczián Dániel mondta előre Fotó: Kovács-Jerney Ádám

A tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésen a hagyományoknak megfelelően esküt tettek az elsőéves hallgatók a szenátus és a professzori kar előtt. Az eskü szövegét Matijevic Kata és Viczián Dániel mondta előre. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke, Ábrahám Tamás is üdvözölte az elsős hallgatókat, és arra buzdította őket, hogy higgyenek önmagukban és a képességeikben.

V.-Sz. I.

Borítókép: Megnyitották a Szegedi Tudományegyetem 2023/2024-es tanévét: a fejlődés folytatódik Fotó: Sahin-Tóth István

Friss Hírek

Nobel-dij_reggel-7_borito

A Covid19 modern vakcinákban használt módosított hírvivő RNS feltalálójaként, az orvostudományban új utat nyitó mRNS-terápia kidolgozójaként kapta meg Karikó Katalin – amerikai kutatótársával, Drew Weissmannal együtt – az élettani-orvosi Nobel-díjat. Karikó Katalin, jelenünk egyik legbefolyásosabb természettudósa Nobel-díjának 2023. október 2-i bejelentése büszkeséggel tölti el alma matere, a Szegedi Tudományegyetem közösségét.