Köszöntő

A SZTE TTIK Biológia Doktori Iskola közel másfél évtizede a korábbi, sikeres doktori programok tevékenységét egységbe szervezve folytatja. A színvonalat a szegedi biológus képzés hagyományainak megőrzése, az SZTE és partnerei (MTA Szegedi Biológiai Központ, BayBio és a Gabonakutató Kft.) együttműködése, nemzetközileg elismert tanárok és kutatók részvétele, valamint az intézmények technikai háttere biztosítja.


A biológia felgyorsult fejlődése az elmúlt évtizedekben nagyszámú új, szemléletformáló eredményt hozott. Ez a fejlődés folytatódása várható a következő évtizedekben is, és a biológia egyes ágaiban ugrásszerű változásokra számíthatunk.


A szegedi Biológia Doktori Iskola lehetőséget nyújt hallgatói számára a korszerű biológia, elsősorban a molekuláris genetikára alapuló ismeretéinek befogadására, korszerű szemlélet kialakítására, és problémairányult hatékony, alkotó művelésére, alkalmazására. Az iskola törzstagjai, tanárai és témavezetői a modern biológia nemzetközileg elismert hazai vezető kutatói és egyetemi oktatói. A doktoranduszok szervezett képzése a nemzetközi színvonalnak megfelelő mélységű. Az eredményes kutatómunkához szükséges elmélyült, hatékony tevékenységet a hallgatók egyéni irányítása és a kutatóközösségekbe tartozása biztosítja. Fontos segítő tényező, hogy a hallgatók a képzésben résztvevő intézmények sokféle, korszerű infrastruktúráját használják. A több mint másfél évtizedes tapasztalatok azt mutatják, hogy a szegedi biológus PhD képzés hatékony, és hogy a kikerülő szakemberek sikerrel versenyeznek a nemzetközi mezőnyben.