Oktató-kutató munkatársaink


NÉV
BEOSZTÁS
FOKOZAT
TANSZÉK
A
Allaga Henrietta tudományos segédmunkatárs
Mikrobiológiai Tanszék
Averkin Róbert tudományos segédmunkatárs
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
B
Dr. Bagi István
egyetemi docens
tud. kand.
Növénybiológiai Tanszék
Dr. Bagi Zoltán
egyetemi adjunktus habil, PhD Biotechnológiai Tanszék
Dr. Baka Judith tudományos munkatárs
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Bakacsy László egyetemi tanársegéd
MSc
Növénybiológiai Tanszék
Dr. Balázs János egyetemi adjunktus
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Bartuczné Dr. Szalai Zita egyetemi tanársegéd
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Bátori Zoltán
tanszékvezető egyetemi docens habil, PhD

Ökológiai Tanszék

Dr. Bela Krisztina tudományos munkatárs
PhD
Növénybiológiai Tanszék
Dr. Bencsik-Kerekes Erika Beáta tudományos munkatárs
Mikrobiológiai Tanszék
Bende Gábor
tudományos segédmunkatárs
Biotechnológiai Tanszék
Benkő Péter
tudományos segédmunkatárs
Növénybiológiai Tanszék
Bérczi Orsolya tanszéki mérnök

Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Bereczki Zsolt egyetemi adjunktus PhD

Embertani Tanszék

Dr. Bernula Dóra tudományos segédmunkatárs (GYES)
PhD
Növénybiológiai Tanszék
Dr. Bodai László tanszékvezető egyetemi docens
habil, PhD

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

Dr. Bódi Nikolett egyetemi adjunktus
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Bodor Attila tudományos segédmunkatárs MSc
Biotechnológiai Tanszék
Dr. Bokor Eszter tudományos munkatárs
Mikrobiológiai Tanszék
Boldog Eszter tudományos segédmunkatárs
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Bordé Sándor tudományos segédmunkatárs
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Boros Imre Miklós egyetemi tanár
DSc
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék
Büchner Rita tudományos segédmunkatárs
Mikrobiológiai Tanszék
C, Cs
Dr. Chetna Tyagi tudományos munkatárs
Mikrobiológiai Tanszék
Czékus Zalán
tudományos segédmunkatárs
Növénybiológiai Tanszék
Dr. Csajbók Éva tudományos munkatárs
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Csernetics-Nyilasi Ildikó tudományos munkatárs
Mikrobiológiai Tanszék
Dr. Csontné Dr. Kiricsi Mónika egyetemi adjunktus PhD
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék
Dr. Czibula Ágnes tudományos munkatárs

Immunológiai Tanszék

D
Dr. Deák Péter egyetemi docens habil, PhD

Genetikai Tanszék

Dr. Deim Zoltán állatorvos

Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Dinnyés András egyetemi tanár DSc
Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék
E, É
Dr. Erdei László professor emeritus DSc Növénybiológiai Tanszék
F
Dr. Fajka-Boja Roberta egyetemi adjunktus
Immunológiai Tanszék
Fábián-Dulka Karolina tudományos segédmunkatárs MSc
Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék
Dr. Faragó Nóra tudományos munkatárs
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Farkas Elek Attila ÚNKP ösztöndíjas

Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Farkas Eszter tanszékvezető egyetemi docens DSc Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék
Dr. Farkas Tamás egyetemi docens
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Fehér Attila tanszékvezető egyetemi tanár
DSc
Növénybiológiai Tanszék
Dr. Feigl Gábor tudományos munkatárs PhD
Növénybiológiai Tanszék
Dr. Fekete Éva professor emerita
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Ferencz Ágnes egyetemi adjunktus PhD Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék
Dr. Filkor Kata tudományos munkatárs PhD
Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék
Frank Rita predoktor kutató MSc
Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék
G, Gy
Dr. Galgóczi László egyetemi docens habil, PhD Biotechnológiai Tanszék
Dr. Gallé Ágnes egyetemi adjunktus
PhD
Növénybiológiai Tanszék
Dr. Gallé László professor emeritus DSc
Ökológiai Tanszék
Dr. Gácser Attila intézetvezető egyetemi tanár
DSc
Mikrobiológiai Tanszék
Dr. Gulya Károly egyetemi tanár DSc Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék
H
Hajnal Ádám Barnabás tudományos segédmunkatárs MSc
Növénybiológiai Tanszék
Dr. Hamari Zsuzsanna egyetemi docens
Mikrobiológiai Tanszék
Dr. Hatvani Lóránt tudományos munkatárs
Mikrobiológiai Tanszék
Hebőkné Dr. Lukács Anita tudományos munkatárs
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Hegyköziné Dr. Veszelka Médea tudományos munkatárs
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Hermesz Edit egyetemi docens habil, PhD Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék
Hoffman Alexandra HR-Pharma kutató
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Horváth Edit tudományos munkatárs PhD
Növénybiológiai Tanszék
Horváth János tudományos segédmunkatárs
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Horváth-Furdan Szabina tudományos segédmunkatárs
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Huliák Ildikó egyetemi adjunktus PhD
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék
I, Í
Igaz Nóra tudományos segédmunkatárs MSc Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék
J
Jáger Olivér tudományos segédmunkatárs
Mikrobiológiai Tanszék
K
Dr. Kanizsai Iván tudományos munkatárs
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Karri Lamsa tudományos főmunkatárs
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Kartali Tünde tudományos segédmunkatárs
Mikrobiológiai Tanszék
Kedves Orsolya tudományos segédmunkatárs
Mikrobiológiai Tanszék
Kedvesné Dr. Kupai Krisztina tudományos főmunkatárs
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Kincses Zoltán tudományos munkatárs
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Kis Zsolt egyetemi adjunktus
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Kiss Noémi tudományos segédmunkatárs
Mikrobiológiai Tanszék
Kiss Szilvia tanszéki mérnök

Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Kocsis Ágnes Katalin tudományos munkatárs
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Kocsubé Sándor tudományos munkatárs
Mikrobiológiai Tanszék
Dr. Körmöndiné Dr. Buzás Krisztina tanszékvezető egyetemi docens habil, PhD Immunológiai Tanszék
Dr. Kós Péter tudományos munkatárs PhD Biotechnológiai Tanszék
Dr. Kotormán Márta egyetemi adjunktus PhD Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék
Dr. Kovács Etelka tudományos munkatárs PhD Biotechnológiai Tanszék
Dr. Kovács Kornél professor emeritus DSc
Biotechnológiai Tanszék
Dr. Kovács-Kotogán Alexandra tudományos munkatárs
Mikrobiológiai Tanszék
Dr. Kozma-Bognár László egyetemi docens habil, PhD Genetikai Tanszék
Dr. Kredics László egyetemi docens
Mikrobiológiai Tanszék
L
Dr. Laczi Krisztián tudományos munkatárs PhD
Biotechnológiai Tanszék
Dr. Légrádi Ádám egyetemi adjunktus PhD Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék
Dr. Lőrincz Magor egyetemi docens
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Lőrinczi Gábor egyetemi adjunktus PhD Ökológiai Tanszék
M
Dr. Maák István
tudományos munkatárs PhD Ökológiai Tanszék
Madarász Ildikó tudományos segédmunkatárs
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Magyariné Dr. Berkó Anikó tudományos munkatárs
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Mainé Dr. Csiszár Jolán egyetemi docens habil, PhD Növénybiológiai Tanszék
Dr. Marik Tamás tudományos munkatárs
Mikrobiológiai Tanszék
Dr. Menyhárt Ákos egyetemi adjunktus PhD Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék
Dr. Molnár Árpád egyetemi tanársegéd PhD
Növénybiológiai Tanszék
Dr. Molnár Erika egyetemi adjunktus PhD Embertani Tanszék
Dr. Molnár Gábor tudományos főmunkatárs
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Molnár Nóra egyetemi adjunktus PhD Ökológiai Tanszék
N, Ny
Dr. Nagy Gábor tudományos munkatárs
Mikrobiológiai Tanszék
Dr. Nagy Lászlóné Dr. Antal Erzsébet egyetemi adjunktus
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Nagy Viktor Dávid tudományos segédmunkatárs
Mikrobiológiai Tanszék
Dr. Németh Tibor Mihály tudományos munkatárs
Mikrobiológiai Tanszék
Dr. Neparáczki Endre tudományos munkatárs PhD Genetikai Tanszék
O, Ó, Ö, Ő
Dr. Ördög Attila egyetemi adjunktus PhD
Növénybiológiai Tanszék
Ördögné Dr. Kolbert Zsuzsanna egyetemi docens habil, PhD Növénybiológiai Tanszék
P
Dr. Paizs Melinda tudományos munkatárs
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Pálfi György tanszékvezető egyetemi docens habil, PhD Embertani Tanszék
Dr. Papp Csaba Gergő tudományos munkatárs
Mikrobiológiai Tanszék
Dr. Papp Tamás egyetemi tanár
DSc
Mikrobiológiai Tanszék
Dr. Pécsváradi Attila egyetemi docens PhD
Növénybiológiai Tanszék
Dr. Pénzes Zsolt egyetemi docens habil, PhD Ökológiai Tanszék
Dr. Perei Katalin egyetemi adjunktus PhD
Biotechnológiai Tanszék
Dr. Péterfi Zoltán Attila tudományos munkatárs
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Pfeiffer Ilona egyetemi docens
Mikrobiológiai Tanszék
Pichererné Dr. Gémes Katalin egyetemi adjunktus PhD
Növénybiológiai Tanszék
Dr. Poór Péter
egyetemi docens habil, PhD Növénybiológiai Tanszék
Dr. Pósa Anikó egyetemi docens
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
R
Dr. Radák Zsolt orvos

Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Rafai Tímea tudományos segédmunkatárs
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Rakesh Varghese tudományos segédmunkatárs
Mikrobiológiai Tanszék
Dr. Rózsa Márton tudományos munkatárs
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
S, Sz
Schaffer László tudományos segédmunkatárs
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Sinka Rita tanszékvezető egyetemi docens habil, PhD Genetikai Tanszék
Sótiné Dr. Bagyánszki Mária egyetemi docens
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Spekker Olga tudományos munkatárs PhD Embertani Tanszék
Strang Orsolya tudományos segédmunkatárs MSc Biotechnológiai Tanszék
Dr. Szabó Melinda egyetemi tanársegéd (GYES)
PhD
Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék
Dr. Szabó Renáta tudományos munkatárs
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Szebeni Gábor tudományos munkatárs
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Szebenyi Csilla tudományos segédmunkatárs
Mikrobiológiai Tanszék
Dr. Szegedi Viktor egyetemi adjunktus
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Szekeres András tudományos főmunkatárs

Mikrobiológiai Tanszék
Dr. Szente Magdolna professor emerita
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Szepesi Ágnes egyetemi adjunktus PhD
Növénybiológiai Tanszék
Dr. Szűcs Attila tudományos munkatárs
Mikrobiológiai Tanszék
Dr. Szűts Viktória
vendég oktató, kutató
habil, PhD
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Szuhaj Márk tudományos segédmunkatárs MSc Biotechnológiai Tanszék
T
Dr. Takó Miklós egyetemi adjunktus
Mikrobiológiai Tanszék
Dr. Tamás Gábor egyetemi tanár, akadémikus

Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Tihanyi Balázs tudományos segédmunkatárs PhD
Embertani Tanszék
Dr. Toldi József egyetemi tanár
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Torma Attila egyetemi adjunktus PhD Ökológiai Tanszék
Dr. Tölgyesi Csaba egyetemi adjunktus PhD Ökológiai Tanszék
Dr. Török Tibor egyetemi docens PhD Genetikai Tanszék
Dr. Tóth András tudományos munkatárs PhD Biotechnológiai Tanszék
Dr. Tóth Liliána tudományos munkatárs PhD Biotechnológiai Tanszék
Dr. Tóth Renáta tudományos munkatárs
Mikrobiológiai Tanszék
V
Dr. V. Kecskés Szilvia posztdoktor kutató PhD
Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék
Dr. Vágvölgyi Csaba tanszékvezető egyetemi tanár
DSc
Mikrobiológiai Tanszék
Vámosiné Dr. Hegyi Andrea egyetemi adjunktus
Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Váradi Orsolya Anna tudományos segédmunkatárs PhD
Embertani Tanszék
Dr. Varga Csaba tanszékvezető egyetemi docens

Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Varga Mónika tudományos munkatárs
Mikrobiológiai Tanszék
Dr. Vedelek Balázs tudományos munkatárs PhD
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék
Dr. Vedelek Viktor tudományos munkatárs PhD Genetikai Tanszék
Dr. Veres Csilla tudományos segédmunkatárs
Mikrobiológiai Tanszék
Véseiné Dr. Szőllősi Réka egyetemi adjunktus PhD
Növénybiológiai Tanszék
Dr. Villányi Zoltán egyetemi adjunktus PhD Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék
Dr. Virágh-Homa Mónika tudományos munkatárs
Mikrobiológiai Tanszék
Vörös Mónika tudományos segédmunkatárs
Mikrobiológiai Tanszék
W
Dr. Wilhelm Imola ÚNKP ösztöndíjas

Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
Dr. Wirth Roland tudományos munkatárs PhD
Biotechnológiai Tanszék