nkfih_logo

Sikeres Intézeti szereplés a 2021-s NKFIH OTKA pályázatokon

A Biológia Intézet 5 munkatársa nyert kutatási támogatást a a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett alapkutatási ("OTKA") pályázatokon, mely a következő 36 vagy 48 hónapban használható fel.

A kutatói kíváncsiság által vezérelt, bármely tudományterületről kezdeményezett projekteket támogató kutatási témapályázatok keretében idén több mint 330 új kutatási projekt indulhat, összesen mintegy 12 milliárd forint támogatásból, három pályázati kategóriában:

  • "OTKA" posztdoktori kiválósági program (PD_21)
  • "OTKA" fiatal kutatói kiválósági program (FK_21)
  • "OTKA" kutatási témapályázatok (K_21)

A Biológia Intézet munkatársai által írt nyertes pályázatok:

Posztdoktori kiválósági program (PD):
Kategória Azonosító Vezető kutató / Kutatási téma / Kutatás helyszíne Időtartam (hónap) Támogatási összeg (M Ft)
Immun-, Tumor- és Mikrobiológia 138450 Tóth Renáta: Opportunista patogén gombafajok és a szájüregi laphámsejtes karcinoma közötti interakciók: élesztők általi tumoros szignáltranszdukció szabályozása miRNS-eken keresztül? (Szegedi Tudományegyetem) 36
27 000
Sejt- és Fejlődésbiológia 137914 Vedelek Viktor: RNS regulációs elemek és a mitokondriális differenciáció vizsgálata a spermatidokban (Szegedi Tudományegyetem) 36
26 982

Fiatal kutatói kiválósági program (FK):
Kategória Azonosító Vezető kutató / Kutatási téma / Kutatás helyszíne Időtartam (hónap) Támogatási összeg (M Ft)
Komplex agrártudomány 138867 Poór Péter: A védekezésben szerepet játszó főbb hormonok szerepének vizsgálata paradicsomnövények vörös fény-indukálta mikrobiális kórokozókkal szembeni rezisztenciájának kialakításában (Szegedi Tudományegyetem) 48
39 985

Kutatási témapályázatok (K):
Kategória
Azonosító
Vezető kutató / Kutatási téma / Kutatás helyszíne Időtartam (hónap) Támogatási összeg (M Ft)
Komplex agrártudomány 138589 Mainé dr. Csiszár Jolán: Glutation-függő antioxidánsok és redox folyamatok kapcsolata, szabályozásuk vizsgálata gyökérben (Szegedi Tudományegyetem) 48 47 986
Komplex agrártudomány 139312 Varga Mónika: Antagonista gomba-baktérium kölcsönhatások metabolomikai hátterének vizsgálata (Szegedi Tudományegyetem) 48 44 180

Gratulálunk a sikeres pályázatokhoz, munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Friss Hírek

Füveszkert

Különleges programnak ad otthont 2023. szeptember 17-én 10:00 és 16:00 óra között a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje – rovarfogó és egzotikus növények működését figyelhetik meg az érdeklődők egy mikroszkópon keresztül.