nkfih_logo

Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint támogató által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint kezelő szerv útján meghirdetett pályázati felhívás elsődleges célja hazai tudományos kutatói közösség nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódásának ösztönzése és a nyílt tudomány hazai térnyerésének támogatása.

A pályázati kiírás négy alprogramot foglal magában:

Alprogram

Megnevezése

Kódszáma

1.

Részvétel külföldi konferencián

MEC_R_21

2.

Nemzetközi konferencia hazai szervezése

MEC_SZ_21

3.

A tudomány eredményeinek népszerűsítése

MEC_N_21

4.

Tudományos kiadványok megjelentetése

MEC_K_21


Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A pályázat minden tudományterület számára nyitott az alábbi támogatási lehetőségekkel:

  1. részvétel külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi tudományos és innovációs rendezvényeken, konferenciákon;
  2. Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi tudományos és innovációs rendezvények, konferenciák szervezése (különös tekintettel a nemzetközi kutatási infrastruktúra tagságainkkal összefüggő rendezvényekre);
  3. a tudomány és innováció eredményeinek társadalmi népszerűsítése, és a közösségi tudomány (Citizen Science) támogatása; valamint
  4. tudományos kiadványok, szakkönyvek papíralapú és egyidejűleg nyílt hozzáférésű elektronikus formátumban történő megjelenésének támogatása.

A pályázat keretösszege, a támogatás összege, mértéke

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a négy meghirdetett alprogramra összesen 1 milliárd forint keretösszeget biztosít az NKFI Alapból. A maximálisan igényelhető támogatás: az első alprogramban 1,5 millió Ft, a második alprogramban 10 millió Ft, a harmadik alprogramban 25 millió Ft, a negyedik alprogramban pedig 8 millió Ft.

A projekt futamideje

A projekt futamideje az 1-3. alprogramokban legfeljebb 12 hónap, a 4. alprogramban legfeljebb 24 hónap. A projekteknek 2021. december 1. és 2022. június 1. között kell megkezdődniük.

A pályázat benyújtása

A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatok elkészítésének lehetősége az elektronikus pályázati rendszer (EPR) felületén 2021. szeptember 7-én nyílik meg, ezt követően tölthetők le a pályázati projekttervek formanyomtatványai, valamint a Pályázati Nyilatkozat.

A Pályázati Nyilatkozat postai beküldése esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig – 2021. október 7-én (közép-európai idő szerint) 16:00 óráig – a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint amelynek a Pályázati Nyilatkozatát határidőben – azaz 2021. október 8-áig – megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére.

Az NKFI Hivatal a törvény szerint lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a Pályázati Nyilatkozatot az elektronikus beadási határidőig – azaz 2021. október 7-én (közép-európai idő szerinti) 16:00 óráig – kell az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

A pályázók köre

Jelen pályázati felhívásra a Befogadó intézmény és a Kutató együttesen pályázhatnak, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek.

Befogadó intézményként pályázhat magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
  • kettős könyvvitelt vezető és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság – amely nem tartozik a KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
  • non-profit szervezet, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül.

A pályázatot benyújtó Kutatónak a pályázat beadásának időpontjában – EU tagállamokon kívüli országok esetében honosított – PhD/DLA fokozattal, vagy MTA/tudomány doktora címmel, vagy Magyarországon akkreditált doktori képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie és a Befogadó intézményhez kell kötődnie.

A támogatás elnyerését követően a projekt megvalósítási időszakában a Kutatónak a Befogadó intézménynél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy – PhD képzés keretében – hallgatói jogviszonyban kell állnia.

Ugyanazon pályázó kutató által alprogramonként csak egy projektjavaslat nyújtható be.

További részletek és letölthető dokumentumok elérhetőek az NKFIH honlapján.

Friss Hírek

A tudás titkos kertje című kiállítás megnyitóján. Fotó: Kovács-Jerney Ádám

A Szegedi Tudományegyetem egyik legrégibb ősnyomtatványa, egy 1483-ban kiadott természetrajzi munka és több száz muzeális értékű könyv is része annak a kollekciónak, amely a Növénytani Intézet Gyűjtemény néven vált elérhetővé az SZTE Klebelsberg Könyvtárban. A régi könyvekből A tudás titkos kertje címmel kiállítást is válogattak a könyvtár és az SZTE Növénybiológiai Tanszék munkatársai.