helyi_tdk

Frissítve! Letölthető a programfüzet! A 2022-es Tavaszi helyi Biológia TDK jelentkezésének módja és menetrendje

Programfüzet a 2022-s tavaszi helyi fordulóhoz


Részvételi felhívás


Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2023 tavaszára meghirdeti a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (36. OTDK).

A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. A mesterek, témavezető tanárok, kutatók körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születik meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye.

Az OTDT a 36. OTDK meghirdetésével felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK- konferenciákra, ahol megszerezhetik a 36. OTDK-n való indulás jogát, és így az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt mutathatják be eredményeiket. Az OTDT egyidejűleg arra kéri a felsőoktatásban, a tudományban, illetve a gyakorlatban dolgozó oktatókat, kutatókat és fejlesztőket, hogy mesterként, bírálóként segítsék az új nemzedék szakmai kibontakozását.


Az OTDK célja


A 36. OTDK országos bemutatási és értékelési fórum a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások 2021–2023-ben elért, és intézményi konferenciákon már minősített tudományos és művészeti eredményei számára. Célja, hogy ösztönözze a hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat és mestereiket. Adjon segítséget a kutatómunkában való továbblépéshez és a pályakezdéshez, ösztönözze a doktori képzésre történő jelentkezést.Jelentkezési határidő:

2022. március 31 (csütörtök) 12:00

A jelentkezés módja:

1. absztrakt elküldése hamari@bio.u-szeged.hu címre (Dr. Hamari Zsuzsanna egyetemi docens, SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék). Az absztrakt elkészítéséhez a mintadokumentum az oldal alján található linkről tölthető le.

2. excell jelentkezési adatlap elküldése hamari@bio.u-szeged.hu címre. A mintadokumentum az oldal alján található linkről tölthető le.

TDK dolgozat leadási határidő:

2022. április 11 (hétfő) 12:00

A dolgozat leadás módja:

A dolgozatot .pdf file formában Vezetéknév_Keresztnév módon történő elnevezéssel (pl. Hamari_Zsuzsanna.pdf) kell majd feltölteni a Biológia Intézet honlapjának megfelelő részére (a jelentkezők tájékoztatása a feltöltés módjáról e-mailben történik a feltöltési határidőt megelőző 5 napban).

A formai követelmények a 2023-as biológia OTDK szabályzatában leírtakkal megegyeznek. A részletes követelményeket az OTDK-t rendező egyetem 2022 tavasza során teszi majd közzé. Informálódni a 36. OTDK hirdetése mentén lehet (https://otdk.hu/storage/36.OTDK/36.OTDK_kozponti_felhivas.pdf). Ha nincs időben kiírva a formai követelmény, akkor a 2021-es 35. biológia OTDK formai követelményeit kell követni (https://otdk.hu/media/uploads/35biologia1melleklet.pdf).

Biológia helyi (SZTE) TDK konferencia

2022. április 27 (szerda) 14:00-tól (a programfüzet a konferenciát megelőző 3 napban kerül kibocsájtásra)

A részvétel módja:

1. A ppt prezentációt az SZTE TTIK által előírt ppt sablonba kell elkészíteni (a minta az oldal alján található linkről letölthető).

2. A ppt prezentációt a konferenciát megelőző nap 12:00-ig fel kell tölteni a Biológia Intézet honlapjára (tájékoztatás a feltöltés módjáról e-mailben történik a feltöltési határidőt megelőző 5 napban)

3. Az előadás max. 15 perc lehet. Az előadást 5 perc vita követheti. A diasorban az OTDK előírásokat követve meg kell jeleníteni a „Tételes szerzői hozzájárulás” nyilatkozatot (https://otdk.hu/media/uploads/35biologia2melleklet.pdf)

Ünnepélyes eredmény-hírdetés

2022. április 29. (péntek) 12:00 kezdettel

Következő helyi forduló (őszi helyi TDK)

2022. november (az őszi forduló kihirdetése szeptember 2. felében várható)

 

Részletek:

Jelentkezés

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy hallgató ugyanazzal a pályamunkával csak egyetlen szekcióba jelentkezhet!

Egy dolgozathoz max. 2 témavezető tartozhat!

A jelentkezés egyoldalas Összefoglaló (Absztrakt) és a letölthető excel adatlap elektronikus elküldésével történik, melyet 2022. március 31 12:00-ig kell Dr. Hamari Zsuzsanna számára elküldeni a hamari@bio.u-szeged.hu e-mail címre.

Az Absztrakt formája:

Terjedelme egy oldal, táblázat vagy ábra nem lehet benne és szigorúan az alábbi sorrendben tartalmazza a következőket (lásd példa):

- Pályázó/k neve (max. 2), évfolyam, szak,

- A pályázó/k EHA/Neptun kódja,

- Aktív félévek száma (BSc vagy MSc),

- Képzés típusa (szak, nappali vagy levelező),

- A pályázó(k) e-mail címe,

- Dolgozat címe,

- Témavezető/k neve (max. 2), beosztása, munkahelye,

- Belső konzulens neve, beosztása, munkahelye (csak azoknál, akik kutatóintézetben vagy nem a TTIK-n készítették el a dolgozatukat)

- diákigazolvány száma

A dolgozat rövid ismertetése


A dolgozatok leadásának módja márciusban/áprilisban kerül kihirdetésre.

A dolgozatok elkészítésének módja és a formai követelmények megegyeznek a 2023. évben megrendezésre kerülő 36. OTDK biológia szekció felhívásában feltüntetettel (elérhető a www.otdt.hu oldalon)

Az OTDK követelmény a 35. OTDK-n, amitől a 36. OTDK nem, vagy nem jelentősen fog eltérni a következő:

A dolgozat terjedelme nem haladhatja meg a 40 oldalt (a Tételes szerzői hozzájárulással és az esetleges Függelékkel együtt).

A dolgozat javasolt felépítése: Fedőlap, Tartalomjegyzék, Bevezető, Célkitűzés, Anyag és módszer, Eredmények és értékelésük, Összefoglalás, Köszönetnyilvánítás, Irodalom, + Függelék (ha van), valamint a Tételes szerzői hozzájárulás.

A dolgozat fedőlapján szerepeljen: A fedőlapon szerepeljen: „Biológia TDK 2022, tavaszi forduló”, a dolgozat címe, készítők neve (max. 2 szerző), szakja, évfolyama, az intézmény neve (pl. Szegedi Tudományegyetem); illetve ha nem egyetemi kutatóhelyen készült, akkor ezen intézmény neve is a nevező egyetem neve mellett, végül a témavezető(k) (max. 2 témavezető) neve.

További elvárások: méret: A/4; sorköz: 1,5; betűtípus: Times New Roman; betűk nagysága: 12; margó: 2,5 cm.

A TDK-pályamunkának és a szakdolgozatnak minimálisan legalább a következőkben kell eltérnie: A TDK-pályamunka és a szakdolgozat/diplomamunka témája megegyezhet, de a címe nem. A TDK-pályamunka szövegének legalább 5 %-ban el kell térnie a szakdolgozat/diplomamunka szövegétől.

 

A dolgozatban szereplő ábrákat és táblázatokat számozni kell és a szövegben, ennek megfelelően kell hivatkozni rájuk. Az ábrák és a táblázatok megjelenítésekor az ábrák feliratozását és az ábraaláírást a tudományos folyóiratok által elfogadott formában kell végrehajtani. Az irodalmi hivatkozásokat a nemzetközi tudományos folyóiratokban alkalmazott bármely forma szerint, de egységesen kell a szövegbe beilleszteni és az Irodalomjegyzék részben felsorolni. A hivatkozások szövegközi számozása nem javasolt (de elfogadható, ha az adott tudományágban ez a szokásos forma).

 

A jelentkezések alapján készítjük el a Jegyzőkönyvet és Programfüzetet, amelyeket el kell küldenünk az OTDT-nek. Ezzel igazoljuk, hogy a dolgozat a helyi konferencián bemutatásra és elfogadásra került. Kérjük, hogy minden adat (Pályázó/k neve, stb.) pontos legyen. Ha a későbbiekben, az OTDK-ra való jelentkezés adatai nem egyeznek meg a helyi konferenciára beadott adatokkal, a pályázó hallgatót kizárják az OTDK szereplésből.

FONTOS, hogy a dolgozat címe ne egyezzen meg a szak- vagy diplomadolgozat címével!

Előadás:

1. A bemutatott munka utolsó diája nem a korábban szokásos köszönetnyilvánítás, hanem a "Tételes Szakmai Hozzájárulás" kell hogy legyen (ez megegyezik a 2023-as OTDK követelményével).

2. Kérem az előadókat, hogy a konferencia előtt 15 perccel legyenek a helyszínen, hogy legyen idő arra, hogy az előadásokat a számítógépre felvigyék.

3. Az előadás + vita időtartama 15 perc előadás + 5 perc vita. A megadott idők betartását rendkívül szigorúan vesszük, a rendelkezésre álló idő túllépése pontlevonással járhat!

4. Az előadások sorrendje nem feltétlenül a program szerinti sorrend.


A 2022. Tavaszi helyi biológia TDK programfüzete elektronikus formában lesz elérhető a Biológia Intézet honlapján, április 24-től.


Szeged, 2022. február 07.


Dr. Hamari Zsuzsanna

egyetemi docens

TTIK Mikrobiológiai TanszékFriss Hírek

A tudás titkos kertje című kiállítás megnyitóján. Fotó: Kovács-Jerney Ádám

A Szegedi Tudományegyetem egyik legrégibb ősnyomtatványa, egy 1483-ban kiadott természetrajzi munka és több száz muzeális értékű könyv is része annak a kollekciónak, amely a Növénytani Intézet Gyűjtemény néven vált elérhetővé az SZTE Klebelsberg Könyvtárban. A régi könyvekből A tudás titkos kertje címmel kiállítást is válogattak a könyvtár és az SZTE Növénybiológiai Tanszék munkatársai.