tanevnyito_nyito

Országos Felsőoktatási Tanévnyitó a szegedi egyetemen - Dr. Karikó Katalin díszdoktori címet vett át

Dr. Karikó Katalint Doctor Honoris Causa címmel tüntette ki a Szegedi Tudományegyetem. A felsőoktatási intézmény 2021/22-es tanévnyitóját, amely egyben az Országos Felsőoktatási Tanévnyitó, valamint az SZTE Centenáriumi Rendezvénysorozatának nyitó eseményét 2021. szeptember 4-én tartották. Az ünnepség a gólyák esküjével zárult.

A 2021/2022-es tanév Tanévnyitó Ünnepi Szenátusülését, amely egyben az Országos Felsőoktatási Tanévnyitó, valamint a Centenáriumi Rendezvénysorozat nyitó eseménye volt, 2021. szeptember 4-én tartotta a Szegedi Tudományegyetem. A professzorok menete idén is az SZTE Dugonics tér 13. számú rektori épülete elől indult. A csoportkép, a talárba öltözött egyetemi oktatók zászlós menetének megérkezése után, az SZTE JATIK előtt készült.


044A2365

 

Az SZTE rektora az egyetem múltjáról, jelenéről és jövőjéről

 

A tanévnyitón Prof. Dr. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora köszöntötte a résztvevőket. „Habár több hazai egyetem büszkén mutathat vissza több száz éves múltjára, abban biztos vagyok, hogy talán nincs még egy hazai felsőoktatási intézmény, melynek sorsa, történelme ennyire a magyar identitásához, annak megtartásához és fejlesztéséhez köthető” – kezdte köszöntő beszédét a Szegedi Tudományegyetem rektora. Prof. Dr. Rovó László szólt a szegedi egyetem múltjáról, megemlítve a kolozsvári egyetemalapítást, Szent-Györgyi Albert Nobel-díját, az intézmény kiváló oktatóit, kutatóit, többek között Fejér Lipót földrajztudóst és Szőkefalvi-Nagy Béla matematikust. Idézett Juhász Gyulától, Radnóti Miklóstól és József Attilától. A jelenre hangolódva kiemelte az intézmény felsőoktatási rangsorokban elfoglalt előkelő helyét, a Klinikai Központ COVID-járvány alatt tanúsított kiválóságát a gyógyításban. A jelenleg is zajló fejlesztések közül bemutatta a megújult fül-orr-gége klinikát, a gyermekpszichiátriát, a gyermeksebészetet, a jogi kar újjászülető épületét, és az egészségtudományi képzési tömböt. Hangsúlyozta, hogy az egyetem történetében példa nélküli a most és a közeljövőben rendelkezésre álló fejlesztési forrás. Ez garantálja azt a sikert, amely megalapozza a szegedi egyetem idén megkezdett következő 100 évét.


044A2724

 

„Több tízmilliárd forintot kapunk oktatási és kutatási képességeink megújítására: új campust és tudományos létesítményeket tudunk majd kialakítani a Science Park területén, az érintett karokat az új céloknak megfelelően és arányosan fejlesztve” – hangsúlyozta Prof. Dr. Rovó László. A gólyákhoz szólva elmondta: „Az Egyetem, aminek a mai naptól polgárai lettek, biztosítani fogja Önök számára azt, hogy az itt szerzett diplomájukkal – szorgalommal, elkötelezettséggel és némi szerencsével – bármit elérjenek az életben. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint korábbi diákunk, Dr. Karikó Katalin Professzor Asszony példája, akinek a korszakalkotó, nyugodtan mondhatom, hogy a világ rendjét visszaállító, az orvostudományt már a közeljövőben alapvetően átalakító felfedezéseit, munkásságát már számos igen rangos díj ismer el.”


044A2770

 

A Szegedi Tudományegyetem az arra érdemes bel- és külföldi személyek kiemelkedő tudományos érdemeit a „tiszteletbeli doktor”, azaz Doctor Honoris Causa cím adományozásával ismeri el. Az SZTE Szenátusa 2021. január 25-i ülésén egyhangúlag támogatta Dr. Karikó Katalin Doctor Honoris Causa címmel való kitüntetését. A díszdoktori címről szóló oklevelet Prof. Dr. Rovó László rektor adta át a világhírű biokémikusnak, az SZTE alumnájának, aki magára öltötte az SZTE TTIK professzori talárját.

 

Dr. Karikó Katalin 3 tétele a hallgatókhoz

 

„Tudományos előadást már sokszor tartottam, de először mondok ünnepi beszédet” – szólt megilletődötten a Szegedi Tudományegyetem legújabb díszdoktora. Dr. Karikó Katalin a rendezvényen egyetemistaként gyűjtött emlékeit felidézve, a mai első éves hallgatókhoz, a fiatalokhoz intézte szavait.


044A2823 „Közel ötven éve, 1973 szeptemberében én is jelen voltam a szegedi egyetem – számomra máig JATE – tanévnyitóján. Izgalommal és ábrándozva vártam az előttem álló tanulóéveket. Nem gondoltam, hogy ennyire kacskaringós és göröngyös lesz a pályám” – fogalmazott a díszdoktori laudációban felsorolt munkahelyváltozásokra és fordulópontokra utalva. Hozzátette: „A jóból és a rosszból is tanultam. Hogy mit?” A választ – személyes emlékei színeit felvillantva – három tételben fejtette ki.

Dr. Karikó Katalin életének három legfontosabb tanulsága közül azt emelte ki elsőként a gólyák számára, hogy az iskolai és egyetemi időszakban kiépített személyes kapcsolatok egy életre szólnak, s átsegítenek sok szakmai nehézségen is. A második tanács, hogy „higgyetek magatokban!” – fogalmazott a világhírű tudós. Utolsó tételként azt fejtette ki, amit a stresszkutató Selye János könyvét olvasva már középiskolásként megtanult, s később megtapasztalt. „A negatív stressz úgy alakítható át pozitívvá, ha csak arra koncentrálunk, amin változtatni tudunk.” Azt tanácsolta az egyetemistáknak és a kezdő kutatóknak, hogy céljaik legyenek fontosak, s a kudarc ellenére is őrizzék meg hitüket, kitartásukat.


044A2829

 

Ünnepi beszéde végén Dr. Karikó Katalin elfogódott hangon mondta el: hálás azért, hogy a szegedi egyetemen tanulhatott, itt egy életre szóló muníciót kapott.

 

Hatalmas és ütemes tapssal fejezték ki a rendezvényen megjelentek afeletti örömüket, hogy Dr. Karikó Katalint a Doctor Honoris Causa cím elnyerésével ismét egyetemi közösségünk tagjaként köszönthetik.


Karikó Katalin ünnepi beszéde teljes terjedelmében elolvasható itt.


Palkovics László: „A felsőoktatás finanszírozása biztonságban lesz”

 

„A magyar felsőoktatás hagyományait is figyelembe véve rendszerváltást indítottunk. Kidolgoztunk egy olyan új működési modellt, amely képes a felsőoktatási intézményeinket felkészíteni napjaink kihívásaira. A teljes nevén „közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi modell” célja, hogy a magyar tudás és tehetség hasznosuljon” – fogalmazott Prof. Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért felelős miniszter. Kiemelte: Magyarországon eddig az államháztartás keretei között működtek az egyetemek. Ám ebben a modellben nem sikerült jelentős pozíciójavulást elérni, így tehát indokolt a változtatás.

044A2894

 

„Tekintettel vagyunk hagyományainkra és adottságainkra, de adaptálható külföldi elemeket integráltunk. A finanszírozás osztrák minta alapján történik majd, és a finn átalakításokhoz hasonló előrelépést várunk a nemzetközi rangsorokban. A magyar kormány garantálja, hogy a felsőoktatás finanszírozása biztonságban lesz. Sőt, mi több, soha nem költöttünk még ekkora összegeket egyetemeinkre. Támogatni fogjuk az év elején előterjesztett 2.700 milliárd forintos fejlesztési igényét is” – hangsúlyozta a miniszter. Aláhúzta: fontos, hogy a fáradozások ne csak szóban, de tettekben is meg legyenek becsülve.

 

„Négy évvel ezelőtt 14.000 oktatót, kutatót és tanárt érintett a kormány komplex, 27 százalékos felsőoktatási béremelési programja. Tovább szeretnénk fejleszteni, két lépcsőben. Mindez 2021 szeptemberében és 2022 januárjában ez 15-15 százalékos béremelést jelent majd, amely nemcsak a modellváltó egyetemekre terjed ki, hanem az állami és egyházi fenntartású intézményekre is. 2020-tól 166 600 forintra, azaz több mint 40 százalékkal emeltük a hallgatói normatívát” – hallottuk Prof. Dr. Palkovics Lászlótól, innovációért és technológiáért felelős minisztertől.

 

Prof. Dr. Szabó Gábor: „Az SZTE-ben megvan a potenciál”

 

A Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Prof. Dr. Szabó Gábor, a rendezvényen elmondta, hogy a Szegedi Tudományegyetem egy nagyon jó egyetem. Erre bizonyíték több rangsor és az a hálózat, ami a valamikori SZTE-hallgatókat nagyon sok szakmában és nagyon sok területen, a világon mindenhol összeköti.

 

„Az SZTE-ben megvan a potenciál, hogy még jobb egyetem legyen. Ebből következik, hogy a Kuratórium nem azért van, hogy egy válságban lévő egyetemet megmentsen, hanem, hogy egy nagyon jó egyetemet abban segítsen, hogy elérje azokat a célokat, amelyek felé halad folyamatosan. Ezek közül is kiemelhető az, hogy nemzetközileg is meghatározó kutató egyetemmé váljon. Ezt a pozíciót még erősebbé tegye, az összes többi cél megvalósulásával párhuzamosan. Ehhez adottak a feltételek. Az egyetem az idei évre a Szenátus által elfogadott költségvetés alapján működik és hamarosan aláírják azt a nagyobb ívű együttműködést is, ami a következő 5 évre, a kormány támogatásának köszönhetően, komoly forrásnövekedést biztosít” – hangsúlyozta a kuratórium elnöke.


044A2788

 

„Az egyetemünk azért jó és azért lehet és lesz is jobb, mert itt jó oktatók tanítanak jó hallgatókat. A kuratórium minden tagja nevében mondhatom, hogy tisztában vagyunk azzal a nagy felelősséggel, amit kaptunk és mindent meg fogunk tenni azért, megfeleljünk a kihívásnak” – zárta gondolatait Prof. Dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

 

Díjakat, elismeréseket adtak át

 

A Szegedi Tudományegyetem többféle módon ösztönzi az oktatói, kutatói, gyógyítói, tudományos és publikációs tevékenységet, az utánpótlás nevelésében nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Ennek elismeréseként a tanévnyitón díjakat adtak át.

 

Dr. Viski Sándor szülész-nőgyógyász főorvosnak a „Szegedi Tudományegyetem Vendégprofesszora” címet adományozott az SZTE. Az ünnepségen a kitüntetett emellett átvehette a 2019-ben neki ítélt a „Szegedi Tudományegyetemért Mecénás-díjat” is.

 

Dr. Molnár Béla fül-orr-gégész, orvosigazgatónak a Szegedi Tudományegyetem Dékáni Kollégiuma 2020-ban a „Szegedi Tudományegyetemért Mecénás-díjat” adományozott.

 

Dr. Smid Róbert a „Kanyó Zoltán Irodalomelméleti Díjat” vehette át Odorics Ferenc professzortól, az Alapítvány kuratóriumának elnökétől.

 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa az „Év Oktatója Elismerő Oklevelet” adományozott 2020-ban Dr. Benk Ákosnak, az SZTE Mezőgazdasági Kar Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet főiskolai docensének; Dr. Kecskés Györgynek, a Bartók Béla Művészeti Kar Rézfúvós Tanszék főiskolai docensének; Dr. habil. Párdutz Árpádnak, az Általános Orvostudományi Kar Neurológiai Klinika egyetemi docensének; Prof. Dr. Drahota-Szabó Erzsébetnek, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Általános és Tudományos Dékánhelyettesének, a Nemzetiségi Intézet Német és Német Nemzetiségi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának; Prof. Dr. Vágvölgyi Csabának, a Természettudományi és Informatikai Kar Mikrobiológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának.


044A3059

 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa az „Év Fiatal Oktatója Elismerő Oklevelet” adományozott 2020-ban Dr. Finta Reginának, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Fizioterápiás Tanszék főiskolai docensének; Ördögné Dr. Kolbert Zsuzsannának, a Természettudományi és Informatikai Kar Növénybiológiai Tanszék egyetemi docensének; Dr. Prónay Szabolcsnak, a Gazdaságtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet egyetemi docensének; Dr. habil. Mezei Péternek, az Állam- és Jogtudományi Kar Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet egyetemi docensének, Dr. Kiss Tivadarnak, a Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézet egyetemi adjunktusának; Juhászné Dr. Csapó Editnek, a Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék egyetemi adjunktusának.


044A3250

 

Az Egyetemi Tudományos Tanács „Az Év Élettudományi Publikációja Díjat” adományozta 2020-ban Dr. Manczinger Máténak, az Általános Orvostudományi Kar Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika egyetemi adjunktusának; Dr. Martinek Tamásnak, az Általános Orvostudományi Kar Orvosi Vegytani Intézet egyetemi tanárának.


044A3326

 

Az Egyetemi Tudományos Tanács „Az Év Műszaki-Természettudományi Publikációja Díjat” adományozta 2020-ban Dr. Endrődi Balázsnak, a Természettudományi- és Informatikai Kar Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék egyetemi adjunktusának; Dr. Kertész Attilának, a Természettudományi- és Informatikai Kar Szoftverfejlesztés Tanszék egyetemi docensének.

 

Az Egyetemi Tudományos Tanács „Az Év Bölcsészet- és Társadalomtudományi Publikációja Díjat” adományozta 2020-ban Dr. Almási Tibornak, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történeti Segédtudományok Tanszék egyetemi docensének; Dr. Tomka Bélának, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Jelenkortörténeti Tanszék egyetemi tanárának.

 

044A2654


A tanévnyitó ünnepségek hagyományainak megfelelően az első éves hallgatók a Szenátus és a professzori kar előtt esküt tettek. A hallgatói eskü szövegét Bárkányi Lili, a Fogorvostudományi Kar és Muhari Márton Manó, az Állam- és Jogtudományi Kar elsőéves hallgatói mondták el.


A kancellár is köszöntötte a kitüntetetteket

 

Dr. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja az ünnepség utáni állófogadáson, köszöntő beszédében elmondta: „Nagyon nagy öröm számunkra hogy ilyen illusztris vendégek, ilyen nagy számban vesznek részt a tanévnyitón. Itt álltunk 2017-ben, amikor Prof. Dr. Trócsányi László miniszter úr - aki jelenleg a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumának tagja - fejlesztéseket jelentett be. Ezek a megvalósuló fejlesztések a Szegedi Tudományegyetemen egyedülálló kormányzati támogatással valósulhatnak, valósulhattak meg” – emlékeztetett az SZTE kancellárja.


044A2586

 

„Létrehoztuk a radiológiai központot, felújítottuk a Fogorvostudományi Kar épületét és elindult a Bartók Béla Művészeti Kar otthonának rekonstrukciója. Megtörtént az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika fejlesztése” – sorolta Dr. Fendler Judit.


044A3461

 

Ezek a fejlesztések soha nem látott mértékű korszerűsítést és infrastruktúrát jelentenek. A kancellár elmondta: „Segítségükkel olyan hátteret teremtünk, amellyel inkubátorként funkcionálhat az egyetem meglévő és leendő kutatói és hallgatói számára” – mondta Dr. Fendler Judit. Az SZTE kancellárja a Centenáriumi évről szólva megjegyezte: méltó eseményekkel készül jubileumai megünneplésére a Szegedi Tudományegyetem.


SZTEinfo

Fotó: Sahin-Tóth István

Friss Hírek

A tudás titkos kertje című kiállítás megnyitóján. Fotó: Kovács-Jerney Ádám

A Szegedi Tudományegyetem egyik legrégibb ősnyomtatványa, egy 1483-ban kiadott természetrajzi munka és több száz muzeális értékű könyv is része annak a kollekciónak, amely a Növénytani Intézet Gyűjtemény néven vált elérhetővé az SZTE Klebelsberg Könyvtárban. A régi könyvekből A tudás titkos kertje címmel kiállítást is válogattak a könyvtár és az SZTE Növénybiológiai Tanszék munkatársai.