Doktori_atado_nyito

Új doktorokat avattak a Szegedi Tudományegyetemen

A Szegedi Tudományegyetem 2021/2022-es tanév őszi félévének végén 18 habilitált és 119 PhD doktori címet szerzett hallgatót avattak az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban. 2022. január 28-án összesen 137 doktor vehette át oklevelét.

Prof. Dr. Kónya Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese mint „avató rektor” köszöntötte a jelenlévőket, majd bejelentette: az Egyetem Doktori Tanácsa az SZTE Állam- és Jogtudományi Karon 2, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karon 31, a Bölcsészet-és Társadalomtudományi Karon 27, a Gazdaságtudományi Karon 4, a Gyógyszerésztudományi Karon 13, a Természettudományi és Informatikai Karon 42 doktori fokozatot osztott ki.


Avatas

Az egyetemi előadás joga

Az SZTE Habilitációs Bizottsága az orvos- és gyógyszertudományok területén 9, a bölcsészettudományok területén 4, valamint a természet- és műszaki tudományok területén 5 habilitált doktori címet ítélt oda. Ezzel a címmel azokat ruházzák fel az önálló egyetemi előadások megtartásának jogával, akik oktatói és előadói képességüket, valamint tudományos teljesítményüket már bizonyították. Az ünnepségen az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar Vonós Tanszékének hegedű együttesét hallgathatták meg a résztvevők: Prof. Dr. Szecsődi Ferenc, Liptai Enikő, Somogyi Kinga, Benedekfi Zoltán előadásában.


Vonos_Tanszekenek_hegedu_egyutteset

Az eseményen Dr. Pál József, az SZTE Habilitációs Bizottságának elnöke habilitált doktorrá nyilvánította a doktorokat, akik ezt követően egyesével átvették oklevelüket.

 

Kérelem és eskü

A PhD hallgatók nevében Dr. Sáry Tekla előterjesztette kérelmüket, majd a doktorok esküt tettek: „Esküszöm, hogy a Szegedi Tudományegyetemen megszerzett tudás birtokában hivatásomat a tudományetikai elveket követve gyakorlom embertársaim javára. A Veritas, Virtus és Libertas szellemében minden igyekezetemmel arra törekszem, hogy a tudományos igazságot a legnagyobb lelkiismeretességgel, szabadon, elfogulatlanul és minél hitelesebben megismerjem, szaktudományom fejlődését további munkámmal elősegítsem, ismereteimet továbbadjam és a Szegedi Tudományegyetem, valamint a magyar tudományosság hírnevét öregbítsem, megbecsülését növeljem.”

 

Jogok és kiváltságok

Az eskütétel után Dr. Vécsei László, az SZTE Doktori Tanácsának elnöke – Dr. Antal Tamás, az SZTE Állam és Jogtudományi Kar képviseletében „avató dékánként”; Prof. Dr. Lázár György, az SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar dékánja; Dr. habil. Forgács Tamás, az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar „avató dékánjaként”; Prof. Dr. Kovács Péter, az SZTE Gazdaságtudományi Kar dékánja; Prof. Dr. Zupkó István, az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja; továbbá Dr. Papp Tamás, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar „avató dékánja” nevében – doktori tudományos fokozatot adományozott és felruházta a végzős hallgatókat mindazokkal a jogokkal és kiváltságokkal, amelyek a jogszabály erejénél fogva a doktori fokozat viselőit megilletik.


Avato_dekanok

„Önöknek most már kötelességük lesz, hogy szaktudományuk tovább művelésével a Szegedi Tudományegyetem tisztességére szolgálják embertársaik javát ” – emelte ki Prof. Dr. Vécsei László.

 

Az ünnepség végén Prof. Dr. Kónya Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem „avató rektora”, az Egyetemi Doktori Tanács elnöke és az Egyetemi Habilitációs Bizottság elnöke doktorrá fogadta a tudósokat, akik köszönetet mondtak.„Mint egyetemünk új habilitált és PhD doktorait szeretettel üdvözlöm önöket. Bízom benne, hogy a habilitált doktori cím birtokában tovább folytatják magas szintű, önálló oktatói, tudományos, alkotó tevékenységüket, és a hazai, valamint a nemzetközi tudományos életben további új eredményekkel járulnak hozzá tudományáguk fejlődéséhez. Az új PhD doktoroknak kívánom, hogy mindaz, amire itt ünnepélyesen fogadalmat tettek beteljesült valósággá váljék. Legyenek a haza alkotó polgárai a közösség javára és saját örömükre. Munkájukhoz, pályafutásukhoz sok sikert, jó egészséget és személyes boldogságot kívánok” – zárta gondolataival az oklevélátadót Prof. Dr. Kónya Zoltán.


Az SZTE habilitált és PhD doktori címet szerző tudósairól készült képek letölthetőek lesznek az SZTE Alma Mater weboldaláról a regisztrációt követően.

 SZTEinfo – Pósa Tamara

Fotó: Kósa Boglárka

Friss Hírek

Egy_huron_pendultek_a_Szegedi_Tudomanyegyetem_Biologia_Intezeteben

Különleges helyszínen adtak koncertet a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karának gitár tanszakos hallgatói. Az SZTE Biológia Intézet adott otthont a rendhagyó gitárkoncertnek, amit Egy húron pendülünk címmel rendeztek. A koncert a XXIV. Szegedi Nemzetközi Gitárfesztivál előeseménye, amit június 8. és 10. között tartanak.