044A7469

Kinevezéseket és elismeréseket adtak át a Szegedi Tudományegyetemen

Ünnepélyes keretek között köszöntötték 2022. június 30-án a Szegedi Tudományegyetem karainak, tanszékeinek, intézeteinek, klinikáinak és intézményeinek új vezetőit és kitüntetettjeit. Az elismeréseket Prof. Dr. Rovó László, az SZTE rektora és Dr. Fendler Judit, az SZTE kancellárja adta át.

A 2021/22-es tanévben a Szegedi Tudományegyetemen 148 egyetemi dolgozó korábbi időszakban nyújtott teljesítményét ismerték el vezetői kinevezéssel, új munkakörrel vagy kitüntető címmel, díszoklevéllel. A Humánpolitikai Átadót idén a Rektori Hivatal dísztermében rendezték meg 2022. június 30-án.


Humanpolitikai_atado_galeria_01
Képgaléria az eseményről. Fotó: Bobkó Anna

 

- Több szempontból is fontos ez a nap a számomra. Egyrészt azért, mert egykori tanáraimnak adományozhatok magas szintű elismeréseket és kitüntetéseket a Szegedi Tudományegyetem rektoraként, másrészt azért, mert ezek az elismerések és kitüntetések azt bizonyítják, hogy az elmúlt években az egyetem Szegeden és a dél-alföldi régióban egyaránt letett valamit az asztalra. Az elmúlt 100 évben a Szegedi Tudományegyetem meghatározó szereplője és egyben alakítója volt a Kárpát-medencének és a magyarságnak egyaránt. Olyan értékeket teremtett, amelyek a mai napig nagyon fontosak egész Európában. Nagyon büszke vagyok arra, hogy Önök, akik megkapják ma ezeket a kitüntetéseket és elismeréseket részt tudnak venni az előttünk álló 100 év alakításában - úgy, ahogyan egykoron Pázmány Péter, Bolyai János, Szent-Györgyi Albert, Radnóti Miklós, vagy József Attila alakította, nem beszélve Karikó Katalinról. Ezekkel a nevekkel azt hiszem, kijelenthetem: bármely egyetem örömmel azonosulna. Továbbra is ezen az úton szeretnék járni és azt is szeretném, ha Önök továbbra is ugyanilyen magas szintű munkát végeznének, mint eddig – fogalmazott Prof. Dr. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora.


044A7092

 

Dr. Fendler Judit megemlékezett az elmúlt, vészterhes időszakról, majd a kitüntetések és elismerések kapcsán az SZTE munkatársait méltatta.

 

- Mindig büszkeséggel tölt el, ha olyan rendezvényen vehetek részt, ahol intézményünk legkiválóbb tagjai gyűlnek össze, hiszen elsősorban nekik köszönhetjük, hogy a Szegedi Tudományegyetemet a legelőkelőbb egyetemek között tartják számon szerte a világban. Az elmúlt időszakban a legtöbb területen bebizonyítottuk: képesek vagyunk a fejlődésre. Ehhez azonban elengedhetetlen a humán erőforrás, ami nálunk szerencsére adva van. Elmondhatom, hogy évek óta nincs olyan munkanap, hogy valamely szervezeti egységünknél ne forogna a betonkeverő, ne érkezne újabb teherautó, illetve továbbra is láthatjuk a toronydarukat, amelyek az egyetem beruházásaihoz köthetők. A koronavírus-járvány ideje alatt pedig az is bebizonyosodott, hogy az SZTE dolgozói a lehető legnehezebb helyzetekben is megállják a helyüket. Ezt igazolja az online és hibrid oktatásra való, gördülékeny átállás is, sőt, nemcsak orvosaink, ápolóink, kutatóink, hanem oktatóink is elképesztő fizikai és lelki kvalitásokról tettek bizonyságot az elmúlt két évben. Az összefogás ereje segített át bennünket a bajon. Ez a közösség több száz éves hagyományokra támaszkodik és ez az, ami erőt ad. Önök pedig kétségkívül ennek a közösségnek a legkiválóbb tagjai. Méltók a kitüntetett figyelemre, az erkölcsi felismerésre és a szakmai előrelépésre. Ehhez a Szegedi Tudományegyetem vezetősége a jövőben is minden feltételt megpróbál biztosítani – összegezte gondolatait Dr. Fendler Judit, az SZTE kancellárja.


044A7127

 

Ezt követően az egyetem vezetői átadták a kinevezéseket és az elismeréseket.


2022. július 1-től a Bartók Béla Művészeti Karra szóló dékáni (magasabb vezetői) megbízást kap: Dr. Nátyi Róbert, a Kar jelenlegi dékánja, a Zeneelmélet Tanszék egyetemi docense.

2022. július 1-től a Mezőgazdasági Karra szóló dékáni (magasabb vezetői) megbízást kap: Dr. Mikó Edit, a Kar jelenlegi dékánja, az Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet egyetemi docense.

Dr. Törőcsikné Prof. Dr. Görög Márta egyetemi tanár az Állam –és Jogtudományi Karra szóló dékáni (magasabb vezetői) megbízását egy későbbi időpontban veszi át.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karra szóló dékáni (magasabb vezetői) megbízást kap Dr. Lázár György egyetemi tanár. Professzor Úr a megbízását a hétfői Szenátus ülésen átvette.

2022. augusztus 1-től Szegedi Tudományegyetem gazdálkodásirányítási és igazgatási egységeibe szóló vezetői megbízást kap:

 • a Gazdasági Főigazgatóságra szóló gazdasági főigazgatói (magasabb vezetői) megbízást kap Tácsi Ildikó jelenlegi főigazgató,
 • a Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóságra szóló jogi, igazgatási és humánpolitikai főigazgatói (magasabb vezetői) megbízást kap Dr. Dömötör Máté jelenlegi főigazgató,
 • a Stratégiai Főigazgatóságra szóló stratégiai főigazgatói (magasabb vezetői) megbízást kap Pannonhalminé Dr. Csóka Ildikó jelenlegi főigazgató,
 • az Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóságra szóló informatikai és szolgáltatási igazgatói megbízást kap Fekete Csaba jelenlegi igazgató,
 • a Műszaki Igazgatóságra szóló műszaki igazgatói megbízást kap Csóti Ferenc jelenlegi igazgató,
 • a Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóságra szóló nemzetközi és közkapcsolati igazgatói megbízást kap Dr. Bene Tamás jelenlegi igazgató,
 • az Oktatási Igazgatóságra szóló oktatási igazgatói megbízást kap Szakál Péter jelenlegi igazgató,
 • a Stratégiai Főigazgatóság Innovációs Igazgatóságára szóló innovációs igazgatói megbízást kap Gáspár Krisztián Barna jelenlegi igazgató,
 • a Stratégiai Főigazgatóság Projektmenedzsment Igazgatóságára szóló projektmenedzsment igazgatói megbízást kap Csincsák Krisztián jelenlegi igazgató,
 • a Beszerzési Igazgatóságra szóló beszerzési igazgatói megbízást kap Dr. Nagy Paulina jelenlegi igazgató, aki megbízását egy későbbi időpontban veszi át.

2022. július 1-től a Szegedi Tudományegyetem Doktori Intézetébe szóló igazgatói megbízást kap Dr. Mezei Péter egyetemi docens.

A Teleki Blanka Kollégium, a Jancsó Miklós Kollégium, az Apáthy István Kollégium és a Semmelweis Ignác Kollégium vezetésre szóló megbízást kap Révész Gábor kollégiumi nevelőtanár, a kollégiumok jelenlegi igazgatója.

A Bartók Béla Művészeti Karra szóló tanszékvezetői megbízást kap:

 • Dr. Tóth Péter egyetemi tanár a Zeneelmélet Tanszékre.

 

Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Kosztándi István egyetemi docens a Vonós Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását egy későbbi időpontban veszi át.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karra szóló intézetvezetői megbízást kap:

 • Dr. Racsmány Mihály egyetemi tanár a Pszichológiai Intézetbe, aki egyúttal a Kognitív- és Neuropszichológiai Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását is átveszi.

 

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karra szóló tanszékvezetői megbízást kap:

 • Dr. Csíkos Csaba Antal egyetemi tanár a Pedagógiai Értékelés és Tervezés Tanszékre,
 • Dr. Sándor Klára egyetemi tanár az Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékre,
 • Dr. Kasik László egyetemi docens a Neveléselmélet Tanszékre,
 • Dr. Bibok Károly egyetemi tanár az Orosz Filológiai Tanszékre,
 • Dr. Varga Beáta egyetemi docens az Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszékre,
 • Dr. Zakar Péter egyetemi tanár a Modernkori Magyar Történeti Tanszékre.

 

Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Pusztai Bertalan egyetemi docens a Társadalomtudományi Intézetbe szóló intézetvezetői megbízását, Dr. Martos Tamás egyetemi tanár a Személyiség-, Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását, Dr. Sarnyai Csaba egyetemi docens a Szláv Filológiai Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását, Szeverényi Sándor egyetemi docens a Finnugor Nyelvtudományi Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását valamint Dr. Szilárdi Réka egyetemi docens a Vallástudományi Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását egy későbbi időpontban veszi át.

044A7311

Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karra szóló tanszékvezetői megbízást kap:

 • Dr. Finta Regina főiskolai docens az Fizioterápiás Tanszékre.

 

A Gazdaságtudományi Karra szóló intézetvezetői megbízást kap:

 • Dr. Révész Balázs egyetemi docens az Üzleti Tudományok Intézetébe,
 • Dr. Vas Zsófia Boglárka egyetemi docens a Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézetébe.

 

A Gyógyszerésztudományi Karra szóló intézetvezetői megbízást kap:

 • Dr. Csupor Dezső egyetemi docens a Klinikai Gyógyszerészeti Intézetbe,
 • Dr. Ilisz István egyetemi tanár a Gyógyszeranalitikai Intézetbe,
 • Dr. Zupkó István egyetemi tanár Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézetbe.

 

Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Hunyadi Attila egyetemi docens a Farmakognóziai Intézetbe szóló intézetvezetői megbízását egy későbbi időpontban veszi át.


Web
Képgaléria az eseményről. Fotó: Sahin-Tóth István

 

A Juhász Gyula Pedagógusképző Karra szóló intézetvezetői megbízást kap:

 • Dr. Döbör András főiskolai docens a Szakképzési, Felnőttképzési és Tudásmenedzsment Intézetébe, aki egyúttal az egyetemi docens munkakörre szóló kinevezését is átveszi,
 • Bakti Mária főiskolai docens az Alkalmazott Humántudományi Intézetbe,
 • Dr. Drahota-Szabó Erzsébet egyetemi tanár a Nemzetiségi Intézetbe,
 • Dr. Tarkó Klára főiskolai tanár az Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézetbe, aki egyúttal az Egészségszociológia és Életmód Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását is átveszi.

 

A Juhász Gyula Pedagógusképző Karra szóló tanszékvezetői megbízást kap:

 • Dr. Csallner András Erik főiskolai tanár az Informatika Alkalmazásai Tanszékre,
 • Dr. Forró Lajos főiskolai docens a Mozgóképkultúra Tanszékre, aki egyúttal az egyetemi docens munkakörre szóló kinevezését is átvette,
 • Gerencsérné Dr. Ujvári Edit Ildikó egyetemi docens a Műveléstudományi Tanszékre,
 • Dr. Juhász Valéria Ágnes főiskolai docens a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékre,
 • Lippai László Lajos főiskolai docens az Egészségpszichológia és Mentálhigiéné Tanszékre.

 

Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Benkő Zsolt főiskolai tanár a Technika Tanszékre, Dr. Sárvári Erzsébet Tünde főiskolai docens a Német és Német Nemzetiségi Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását későbbi időpontban veszi át.

A Mérnöki Kar Biológiai Rendszerek Műszaki Intézetébe szóló intézetvezetői megbízását Dr. László Zsuzsanna egyetemi tanár egy későbbi időpontban veszi át.

A Mezőgazdasági Karra szóló intézetvezetői megbízást kapott:

 • Dr. Majzinger István egyetemi docens az Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézetbe,
 • Dr. Monostori Tamás főiskolai tanár a Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézetbe.

 

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karra szóló tanszékvezetői megbízást kap:

Magyariné Dr. Burián Katalin egyetemi tanár Orvosi Mikrobiológiai Intézetbe,

 • Szabóné Dr. Paulik Edit egyetemi tanár a Népegészségtani Intézetbe,
 • Dr. Széll Márta egyetemi tanár az Orvosi Genetikai Intézetbe,
 • Dr. Lengyel Csaba egyetemi tanár a Belgyógyászati Klinikára,
 • Dr. Bereczki Csaba egyetemi docens a Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központba,
 • Dr. Földesi Imre egyetemi docens a Laboratóriumi Medicina Intézetbe.

 

Az Onkoterápiás Klinika vezetésére szóló tanszékvezetői megbízását Dr. Lázárné Dr. Oláh Judit egyetemi tanár, az Egészség-gazdaságtani Intézetbe szóló tanszékvezetői megbízását Dr. Buzás Norbert egyetemi docens valamint a Repülő- és Űrorvosi Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását Dr. Szabó Sándor András egyetemi docens egy későbbi időpontban veszi át.

 


 • A Természettudományi és Informatikai Karra szóló intézetvezetői megbízást kap:
 • Dr. Pál-Molnár Elemér egyetemi docens a Földrajzi és Földtudományi Intézetbe.
 • A Természettudományi és Informatikai Karra szóló tanszékvezetői megbízást kap:
 • Dr. Enyedi Éva egyetemi docens a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékre,
 • Dr. Sinka Rita egyetemi docens a Genetikai Tanszékre,
 • Dr. Földi Péter egyetemi docens az Elméleti Fizikai Tanszékre,
 • Dr. Gál Tamás Mátyás egyetemi docens az Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékre.

Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Vágvölgyi Csaba egyetemi tanár a Mikrobiológiai Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását valamint Dr. M. Tóth Tivadar egyetemi tanár az Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékre szóló tanszékvezetői egy későbbi időpontban veszi át.

IMG_7975

Egyetemi tanár munkakörre szóló kinevezést kap:

 • Dr. Racsmány Mihály, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Kognitív- és Neuropszichológiai Tanszékre.

 

Egyetemi tanár munkakörre szóló kinevezést kap:

 • Dr. Czóbel Szilárd Endre, a Mezőgazdasági Kar Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézetébe.

 

Magyarország Köztársasági elnöke egyetemi tanár munkaköri címet adományozott: Magyariné Dr. Burián Katalinnak, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Orvosi Mikrobiológiai Intézetébe.

Magyarország Miniszterelnöke főiskolai tanár munkaköri címet adományozott: Dr. Nagy Edit, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Fizioterápiás Tanszék oktatójának és Dr. Radács Mariannának, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszék oktatójának, aki a kinevezését Kari Ünnepség keretében veszi át.

Más irányú elfoglaltsága miatt a Bartók Béla Művészeti Kar Fafúvós Tanszékére, főiskolai docens munkakörre szóló kinevezését Szepesi János kari ünnepség keretében veszi át.

IMG_7968

Egyetemi docens munkakörre szóló kinevezést kap a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon:

 • Bárányné Dr. Jámbori Szilvia adjunktus a Szociál- és Fejlődéspszichológiai Tanszékre,
 • Farkas-Kérchy Vera Szonja adjunktus az Összehasonlító Irodalomtudomány Tanszékre,
 • Dr. Lénárt András adjunktus a Hispanisztika Tanszékre,
 • Dr. Papp-Zipernovszky Orsolya adjunktus a Személyiség-, Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszékre,
 • Dr. Schirm Anita adjunktus a Magyar Nyelvészeti Tanszékre,
 • Dr. Tamás Ágnes adjunktus a Jelenkortörténeti Tanszékre,

Egyetemi docens munkakörre szóló kinevezést kap a Gyógyszerésztudományi Karon:

 • Dr. Benkő Ria adjunktus a Klinikai Gyógyszerészti Intézetbe,
 • Gáspárné Dr. Kovács Anita adjunktus a Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetbe,
 • Dr. Matuz Mária adjunktus a Klinika Gyógyszerészeti Intézetbe.

 

Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Berkecz Róbert adjunktus a Gyógyszeranalitikai Intézetbe szóló egyetemi docens kinevezését egy későbbi időpontban veszi át.

Tudományos tanácsadó munkakörre kinevezés kap a Gyógyszerésztudományi Karon:

 • Dr. Balogh György Tibor tudományos főmunkatárs a Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézetbe.

 

Egyetemi docens munkakörre szóló kinevezést kap a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon:

 • Dr. Jancsák Csaba főiskolai docens az Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszékre.

 

Főiskolai docens munkakörre szóló kinevezést kap a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon:

 • Asztalos Andrea adjunktus az Ének-Zene Tanszékre,
 • Bene Zoltánné Dr. Pusztai Virág adjunktus a Mozgóképkultúra Tanszékre,
 • Dr. Hosszú Tímea főiskolai docens a Gyógypedagógusképző Intézetbe.

 

Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Bóka Ferenc adjunktus a Testnevelési és Sportmenedzsment Tanszékre szóló főiskolai docens kinevezését egy későbbi időpontban veszi át.

Főiskolai docens munkakörre szóló kinevezést kap a Mérnöki Karon:

 • Dr. Tóth László főiskolai docens a Gépészeti Intézetbe,
 • Odry Ákos főiskolai docens a Mechatronikai és Automatizálási Intézetbe.

 

Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Veréb Gábor tudományos munkatárs a Biológiai Rendszerek Műszaki Intézetébe szóló főiskolai docens kinevezését egy későbbi időpontban veszi át.

Főiskolai docens munkakörre szóló kinevezést kap a Mezőgazdasági Karon:

 • Dr. Hupuczi Júlia tudományos munkatárs a Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézetbe,
 • Süli Ágnes Anita adjunktus az Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézetbe.

 IMG_7997

Tudományos főmunkatárs munkakörre szóló kinevezést kap a Mezőgazdasági Karon:

 • Dr. Csiszér Tamás a Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézetbe.

 

Egyetemi docens munkakörre szóló kinevezést kap a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karon:

 • Dr. Gáspár-Surányi Andrea klinikai szakorvos a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára,
 • Dr. Gyurkovits Zita adjunktus a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára,
 • Dr. Pásztor Norbert adjunktus a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára,
 • Dr. Pap Róbert adjunktus a Belgyógyászati Klinikára,
 • Dr. Ruzsa Zoltán adjunktus a Belgyógyászati Klinikára,
 • Dr. Vámos Máté adjunktus a Belgyógyászati Klinikára,
 • Dr. Sárközy Márta Julianna adjunktus a Biokémiai Intézetbe,
 • Dr. Szolnoky Győző adjunktus a Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikára,
 • Dr. Varga János adjunktus a Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikára.

 

Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Berényi Antal adjunktus az Élettani Intézetbe szóló egyetemi docens kinevezését egy későbbi időpontban veszi át.

Tudományos főmunkatárs munkakörre szóló kinevezést kap a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karon:

 • Dr. Ignáthné Dr. Pallagi Petra tudományos munkatárs a Belgyógyászati Klinikára,
 • Fenteany Gabriel tudományos főmunkatárs az Orvosi Vegytani Intézetbe.

 

Egyetemi docens munkakörre szóló kinevezést kap a Természettudományi és Informatikai Karon:

 • Dr. Ambrus Gergely adjunktus a Geometria Tanszékre,
 • Dr. Fülöp Vanda adjunktus az Analízis Tanszékre,
 • Dr. Balogh János főiskolai docens a Számítógépes Optimalizálás Tanszékre,
 • Dr. Bagi Zoltán János adjunktus a Biotechnológiai Tanszékre,
 • Dr. Poór Péter adjunktus a Növénybiológiai Tanszékre,
 • Dr. Sápi András adjunktus az Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszékre,
 • Dr. Szilágyi István adjunktus a Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékre.

Más irányú elfoglaltsága miatt Dr. Barczy Mátyás tudományos főmunkatárs a Sztochasztika Tanszékre szóló egyetemi docens kinevezését valamint Dr. Garab Ábel az Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszékre szóló egyetemi docens kinevezését egy későbbi időpontban veszi át.

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa Professor Emerita és Professor Emeritus kitüntető címet adományozott az oktatásban és kutatásban odaadó felelősségérzettel tevékenykedő oktatóinak, akik maradandó eredményeikkel, valamint a fiatal oktatók-kutatók támogatásával és a tehetséggondozásban végzett tevékenységükkel nemzedékek számára szolgálnak példaként.

Professor Emerita oklevél:

 • Dr. Bálintné Dr. Szendrei Mária a Természettudományi és Informatikai Kar Algebra és Számelmélet Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára,
 • Dr. Jancsó Gáborné Dr. Katona Márta a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központjának nyugalmazott egyetemi tanára,
 • Dr. Pogány Magdolna az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Preventív Egészségügyi Gondozás Tanszékének nyugalmazott főiskolai tanára.

 

Professor Emeritus oklevél:

 • Dr. Boros Imre Miklós az Természettudományi és Informatikai Kar Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék nyugalmazott egyetemi tanára,
 • Dr. Janáky Tamás a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Orvosi Vegytani Intézetének nyugalmazott egyetemi tanára,
 • Dr. Kérchy László a Természettudományi és Informatikai Kar Analízis Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára,
 • Dr. Kocsis Mihály István a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Szláv Filológiai Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára,
 • Dr. Makra László a Mezőgazdasági Kar Vadgazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézete nyugalmazott egyetemi tanára,
 • Dr. Mihály András, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének nyugalmazott egyetemi tanára,
 • Dr. Pajor László, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Urológiai Klinikájának nyugalmazott egyetemi tanára,
 • Dr. Szatmáry Károly, Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizikai Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára,
 • Dr. Toldi József a Természettudományi és Informatikai Kar Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára.
IMG_8434

  A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Magántanár kitüntető címet adományozott Dr. Beniczky Sándornak, az Aarhusi Egyetem professzorának. Professzor Úr más irányú elfoglaltsága miatt kitüntető oklevelét egy későbbi időpontban veszi át.

  Címzetes egyetemi tanár kitüntető címet kap az Egyetem Szenátusától:

  a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon Dr. Balázs L. Gábor a Szláv Filológiai Tanszék nyugalmazott egyetemi docense,

  a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karon

  • Dr. Oberna Ferenc Kálmán az Országos Onkológiai Intézet Fej-Nyaki Daganatok Multidiszciplináris Központjának központvezető főorvosa.

   

  Címzetes egyetemi docens kitüntető címet kap az Egyetem Szenátusától:

  az Állam- és Jogtudományi Karon

  • Dr. Harka Ödön Zoltán ügyvéd, a Nemzetközi és Magánjogi Tanszék óraadó oktatója,

   

  a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karon

  • Dr. Párducz László a Békés Megyei Központi Pándy Kálmán Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosa.

   

  Az Egyetem Rektorának döntése alapján a Szegedi Tudományegyetem köznevelési intézményeiben több évtizedes pályafutásuk alatt, hosszútávon tanúsított kiemelkedő minőségű oktatási tevékenységük elismeréseként Közoktatási Életműdíj kitüntetésben részesülnek: Pignitzky Beáta, az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola gimnáziumi tanára és Lódiné Szabó Katalin, az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája tanítója.

  Eredményes szakmai munkájuk, illetve egyetemi közéleti, tevékenységük elismeréséül Rektori Elismerő Oklevél kitüntetésben részesülnek:

  Dr. Peták Ferenc

  -a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézetében tanszékvezető egyetemi tanáraként a kiemelkedő tudományos utánpótlás nevelő tevékenysége, valamint a EUGLOH Európai Egyetemek Szövetség hallgatói kutatási és innovációs munkacsomagja megvalósításában vállalt közreműködése elismeréseként.

  Sziebig Orsolya Johanna adjunktus

  • az Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszékén végzett kiemelkedő tehetséggondozó, tudományszervező tevékenysége valamint a tananyagfejlesztésben való aktív részvételének elismeréseként.

   

  Ferenczi Ildikó Mihaela nyugalmazott ügyintéző

  • a Gazdaságtudományi Kar Tanulmányi Irodája munkatársaként közel két évtizeden keresztül az oktatás háttérfeladatainak ellátása és fejlesztése területén végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából.

   

  Dr. Fülöp Vanda adjunktus

  • a Természettudományi és Informatikai Kar Analízis Tanszékén végzett igényes és tartósan kiemelkedő színvonalú kutatási és oktatói munkájának elismeréseként.

   

  Ignácz Ferenc mesteroktató

  • a Természettudományi és Informatikai Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékén több mint harminc éven keresztül végzett maga színvonalú oktatói és kutatási tevékenysége, valamint a fizika népszerűsítésében vállalt fáradhatatlan munkássága elismeréseként.

   

  Kovács Mónika nyelvtanár

  • az Idegennyelvi és Kommunikációs Intézetben huszonöt éven át nagy elhivatottsággal és igényességgel végzett oktatási és oktatásszervezési tevékenységének elismeréséül.

   IMG_7998

  Pásztor Mihályné, Gazdaságtudományi Kar Tanulmányi Iroda tanulmányi rendszer szakértőjeként több mint huszonöt éven keresztül nagy elhivatottsággal és körültekintő empátiával végzett munkájának elismerésérül valamint nyugdíjba vonulása alkalmából kapott Elismerő Oklevelét egy későbbi időpontban veszi át.

   

  Az Egyetem érdekében vállalt feladatuk kiemelkedően eredményes teljesítésének elismeréseként – hozzájárulva ezzel az Egyetem sikeres működéséhez – Kancellári Elismerő Oklevél kitüntetést kap:

  Bányai Emese Adrienn

  • a Beszerzési Igazgatóság Klinikai Beszerzési Iroda irodavezetőjeként az egészségügyi beszerzések területén példamutató precizitással és elkötelezettséggel, valamint kiemelkedő teherbírással, magas színvonalon végzett munkájának elismeréseként.

   

  Baloghné Hajdú Edit

  • a Gazdasági Főigazgatóság Számviteli Iroda irodavezetőjeként az Egyetem kötelekében több mint tíz éven át végzett együttműködő és magas színvonalú munkájának, valamint a modellválltással összefüggésben a számviteli folyamatok működtetésében és fejlesztésében vállalt kiemelkedő tevékenysége elismeréséül.

   

  Hoffman Péter

  • az Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság Szolgáltatás-menedzsment Iroda kiemelt IT szakértőjeként több mint egy évtizedes, az egyetemi elektronikus ügyintézési és webes rendszerek fejlesztése érdekében végzett, kitartó és szignifikánsan kreatív, lelkiismeretes munkájának elismeréséül.

   

  Széllné Dimovics Teréz

  • a Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság Munkaügyi és Személyi Juttatások Irodája humánügyviteli szakértőjeként közel huszonöt éven keresztül magas színvonalon és nagy alázattal végzett, proaktív támogató munkájának elismeréséül.

   

  Dr. Kothencz Mihály

  • a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Tanulmányi Osztályának vezetőjeként közel negyven éven keresztül példátlan elkötelezettséggel végzett professzionális munkájának elismeréséül.

   

  Horváthné Dr. Dobos Éva

  • a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Egészségbiztosítási Igazgatóságának egészségügyi menedzsereként több évtizeden keresztül végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül.

   

  Dr. Palkovics László miniszter úr a Magyar Felsőoktatás Napja alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott:

  • Dr. Szalai Anikó Klárának, az Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet intézetvezető egyetemi docensének m10agas színvonalú oktatói, kutatói és egyéb szakmai tevékenysége, a hallgatók tehetséggondozásában példamutató szerepvállalásának elismeréseként.

   

  Az ünnepséget pezsgős koccintás és fogadás zárta.


  SZTEinfo - Pósa Tamara


  Fotó: Bobkó Anna/Sahin-Tóth István