gyasz_gyertya

Gyászhír

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy 2021. november 12-én elhunyt kollégánk, barátunk, Gausz János, az SZTE TTIK Genetikai Tanszékének elismert és nagyra becsült oktatója.

Munkatársunk a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Genetikai Intézetének alapító tagja, a hazai Drosophila kutatás hagyományát elindító „Rovargenetikai csoport” meghatározó személyisége volt. Prof. Dr.
Gausz János tudományos karrierjét a JATE Biofizikai Tanszék ösztöndíjas gyakornokaként 1967-ben kezdte. 1969-től rövid ideig a JATE Állattani tanszék tudományos segédmunkatársa volt, majd 1970-ben alapító tagként csatlakozott az MTA SZBK Genetikai Intézethez.
1982-ben a biológiai tudományok kandidátusa, majd 1995-ben az MTA biológiai tudományok doktora címet szerzett. Pályája során több híres kutatóhelyen dolgozott vendégkutatóként. Posztdoktori ösztöndíjjal a Biozentrum Basel Sejtbiológiai Intézetben, Prof. Walter Gehring laboratóriumában végzett kísérleteket. Szenior kutatóként a Genfi Egyetem Állatbiológiai Intézetben, Prof. Pierre Spierer laboratóriumában kutatott, később a Princeton University (U.S.A.) Molekuláris Biológiai Intézetének vendégprofesszora volt, Prof. Paul Schedl laboratóriumában. 1993-ban az MTA SZBK Genetikai Intézet Drosophila csoportja tagjaként Akadémiai Díjban részesült. A későbbiekben Straub-díj, Szentágothai-díj jelzi kutatótársai megbecsülését. 1989-töl a József Attila Tudományegyetem, majd az SZTE TTIK Genetika tanszékén rendszeresen részt vett a genetika főtárgy és több speciális kurzus oktatásában is. Oktatási tevékenységéért Széchenyi Professzori ösztöndíjban részesült. Az MTA SZBK-ból történő nyugdíjba vonulása után, 2010-től 2020-ig folyamatosan az SZTE TTIK Genetikai Tanszék oktatójaként részt vett a tanszék oktatói tevékenységében mind az alap-, mind a posztgraduális képzésben, 2015-ben egyetemi magántanár kitüntető címet adományozott részére az egyetem.

Prof. Dr. Gausz János kivételes műveltségű, rendkívüli tárgyi tudással rendelkező oktató-kutató tudós volt, akinek munkásságára, kedvességére és jóindulatára a munkatársak mellett diákok sora emlékezik vissza szeretettel.Gausz_Janos


Prof. Dr. Gausz János búcsúztatása 2021. november 26-án 13.00 órakor lesz a szegedi Dugonics temetőben.

Friss Hírek

Füveszkert

Különleges programnak ad otthont 2023. szeptember 17-én 10:00 és 16:00 óra között a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje – rovarfogó és egzotikus növények működését figyelhetik meg az érdeklődők egy mikroszkópon keresztül.