mta_bolyai

Intézeti sikerek az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj pályázatán

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére az MTA elnöke által felkért és az MTA köztestületi keretei között működő Kuratórium nyilvános pályázati rendszerben ítéli oda. Az ösztöndíjra 45. életévüket még be nem töltött, tudományos fokozattal rendelkező, de MTA doktora címet még nem szerzett személyek pályázhatnak.

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj


A Kormány – a Magyar Tudományos Akadémia elnökének kezdeményezése nyomán – 1997-ben rendeletet hozott a posztdoktori foglalkoztatás rendszerének kialakítására és ennek keretében a Bolyai János Kutatói Ösztöndíj létesítésére.

A Bolyai-ösztöndíj kifejezetten a fiatal (kezdetben 40, 2002-től 45 év alatti), tehetséges kutatók anyagi támogatására, mint a rendelet szövegez: „a kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére” létesült. Ugyanezen rendelet intézkedett arról, hogy „az ösztöndíjat független, szakmailag és tudományos szempontból autonóm, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által az MTA köztestületi keretei között létrehozott Kuratórium ítélje oda nyilvános pályázati rendszerben.” A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma a 1998. évi megalakulása óta évente hirdette meg, bírálta el és ítélte oda a Bolyai ösztöndíjat. A Kuratórium a pályázatokat tizenegy szakértői kollégium közreműködésével bírálja el, melyekben minden szaktudomány képviseletét egy-két tudós látja el. (Amennyiben olyan kevéssé művelt, vagy kifejezetten hiányszakot jelentő területről érkezik a pályázat, amelynek nincsen eredetileg képviselője a grémiumban, a kollégium megfelelő szakértővel egészíti ki sorait.) A szakértői kollégium munkája során minden pályázatot két egymástól független szaktudós bírál el, majd e bírálatok ismeretében a kollégium az egyes pályázatokat összehasonlító-elemző vizsgálatnak veti alá és rangsorolja. A Kuratórium a kollégiumok által összeállított rangsorok és az elnyerhető ösztöndíjak számának figyelembevételével hozza meg döntését a pályázatokról. Az ösztöndíj egy, két, vagy három éves időtartamra nyerhető el, melyet az ösztöndíj zárójelentésének értékelése alapján kiemelkedő teljesítményt nyújtó kutató ismételten megpályázhat és elnyerhet.

A Kuratórium az ösztöndíjban részesülők tudományos tevékenységét folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli. Az ösztöndíjasok éves és záró kutatói jelentésekben adnak számot munkájukról, melyek fő szempontjait a Kuratórium határozta meg. A beérkezett kutatói jelentéseket általában az ösztöndíjas pályázatának elbírálásában résztvevő egyik szakértő értékeli és terjeszti a szakértői kollégium elé, melynek javaslata alapján a végső értékelést a Kuratórium végzi el. A Kuratórium a kiemelkedő szakmai minősítést elérő végzett ösztöndíjasoknak Bolyai Emléklapot adományoz. Közülük évente legfeljebb 15 főnek a szakértői kollégiumok javaslata alapján MTA Bolyai Plakettet ítél oda.

Az ösztöndíj odaítélését az MTA és a Kuratórium elnöke által aláírt oklevél igazolja. A Kuratórium által kezdeményezett – évente megrendezésre kerülő – "Bolyai-nap" keretében kerül sor az MTA Bolyai Plakettek és a Bolyai Emléklapok, valamint az ösztöndíj odaítélését tanúsító oklevelek átadására. A "Bolyai-nap" színvonalát növelik a kiemelkedő eredményt elért ösztöndíjasok szakmai előadásai.

Az Akadémia Alapszabálya 10. § (5) bekezdése szerint a Kuratórium Szervezeti és működési szabályzatát az Akadémia Elnöksége hagyja jóvá, a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdése szerint pedig az ösztöndíj pályázatának részletes szabályait az oktatásért felelős miniszter egyetértésével az Akadémia elnöke állapítja meg.

/forrás: mta.hu/A Bolyai Kuratórium 2021-ben Intézetünk 6 munkatársa számára ítélte meg az öszöndíj páláyzatának támogatását. Munkájukhoz sok sikert kívánunk!


A Biológia Intézet nyertes pályázó munkatársai:


  • Bátori Zoltán
  • Feigl Gábor
  • Kedvesné Kupai Krisztina
  • Németh Tibor Mihály
  • Ördög Attila
  • Tölgyesi Csaba

Friss Hírek

A tudás titkos kertje című kiállítás megnyitóján. Fotó: Kovács-Jerney Ádám

A Szegedi Tudományegyetem egyik legrégibb ősnyomtatványa, egy 1483-ban kiadott természetrajzi munka és több száz muzeális értékű könyv is része annak a kollekciónak, amely a Növénytani Intézet Gyűjtemény néven vált elérhetővé az SZTE Klebelsberg Könyvtárban. A régi könyvekből A tudás titkos kertje címmel kiállítást is válogattak a könyvtár és az SZTE Növénybiológiai Tanszék munkatársai.