nkfih_logo

Felhívás Tudományos Mecenatúra pályázathoz

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint támogató által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint kezelő szerv útján meghirdetett pályázati felhívás elsődleges célja hazai tudományos kutatói közösség nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódásának ösztönzése és a nyílt tudomány hazai térnyerésének támogatása.

A pályázati kiírás négy alprogramot foglal magában:

Alprogram

Megnevezése

Kódszáma

1.

Részvétel külföldi konferencián

MEC_R_21

2.

Nemzetközi konferencia hazai szervezése

MEC_SZ_21

3.

A tudomány eredményeinek népszerűsítése

MEC_N_21

4.

Tudományos kiadványok megjelentetése

MEC_K_21


Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A pályázat minden tudományterület számára nyitott az alábbi támogatási lehetőségekkel:

  1. részvétel külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi tudományos és innovációs rendezvényeken, konferenciákon;
  2. Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi tudományos és innovációs rendezvények, konferenciák szervezése (különös tekintettel a nemzetközi kutatási infrastruktúra tagságainkkal összefüggő rendezvényekre);
  3. a tudomány és innováció eredményeinek társadalmi népszerűsítése, és a közösségi tudomány (Citizen Science) támogatása; valamint
  4. tudományos kiadványok, szakkönyvek papíralapú és egyidejűleg nyílt hozzáférésű elektronikus formátumban történő megjelenésének támogatása.

A pályázat keretösszege, a támogatás összege, mértéke

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a négy meghirdetett alprogramra összesen 1 milliárd forint keretösszeget biztosít az NKFI Alapból. A maximálisan igényelhető támogatás: az első alprogramban 1,5 millió Ft, a második alprogramban 10 millió Ft, a harmadik alprogramban 25 millió Ft, a negyedik alprogramban pedig 8 millió Ft.

A projekt futamideje

A projekt futamideje az 1-3. alprogramokban legfeljebb 12 hónap, a 4. alprogramban legfeljebb 24 hónap. A projekteknek 2021. december 1. és 2022. június 1. között kell megkezdődniük.

A pályázat benyújtása

A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatok elkészítésének lehetősége az elektronikus pályázati rendszer (EPR) felületén 2021. szeptember 7-én nyílik meg, ezt követően tölthetők le a pályázati projekttervek formanyomtatványai, valamint a Pályázati Nyilatkozat.

A Pályázati Nyilatkozat postai beküldése esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus beadási határidőig – 2021. október 7-én (közép-európai idő szerint) 16:00 óráig – a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint amelynek a Pályázati Nyilatkozatát határidőben – azaz 2021. október 8-áig – megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére.

Az NKFI Hivatal a törvény szerint lehetőséget biztosít a pályázatok kizárólag elektronikus úton történő benyújtására. Ebben az esetben a Pályázati Nyilatkozatot az elektronikus beadási határidőig – azaz 2021. október 7-én (közép-európai idő szerinti) 16:00 óráig – kell az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a pályázathoz csatolni.

A pályázók köre

Jelen pályázati felhívásra a Befogadó intézmény és a Kutató együttesen pályázhatnak, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek.

Befogadó intézményként pályázhat magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező

  • felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
  • kettős könyvvitelt vezető és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság – amely nem tartozik a KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
  • non-profit szervezet, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül.

A pályázatot benyújtó Kutatónak a pályázat beadásának időpontjában – EU tagállamokon kívüli országok esetében honosított – PhD/DLA fokozattal, vagy MTA/tudomány doktora címmel, vagy Magyarországon akkreditált doktori képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie és a Befogadó intézményhez kell kötődnie.

A támogatás elnyerését követően a projekt megvalósítási időszakában a Kutatónak a Befogadó intézménynél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy – PhD képzés keretében – hallgatói jogviszonyban kell állnia.

Ugyanazon pályázó kutató által alprogramonként csak egy projektjavaslat nyújtható be.

További részletek és letölthető dokumentumok elérhetőek az NKFIH honlapján.

Friss Hírek

Füveszkert

Különleges programnak ad otthont 2023. szeptember 17-én 10:00 és 16:00 óra között a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje – rovarfogó és egzotikus növények működését figyelhetik meg az érdeklődők egy mikroszkópon keresztül.