helyi_tdk

A 2024-es Tavaszi helyi Biológia TDK jelentkezésének módja és menetrendje


Részvételi felhívás az intézményi minősítő (helyi) TDK-konferenciára


Elérhető a 2024. Tavaszi Helyi TDK Menetrendje és Programfüzete (letöltéséhez kattintson IDE)


Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2025 tavaszára meghirdeti a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (37. OTDK).

A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. A mesterek, témavezető tanárok, kutatók körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születik meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye.

Az OTDT a 37. OTDK meghirdetésével felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK- konferenciákra, ahol megszerezhetik a 37. OTDK-n való indulás jogát, és így az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt mutathatják be eredményeiket. Az OTDT egyidejűleg arra kéri a felsőoktatásban, a tudományban, illetve a gyakorlatban dolgozó oktatókat, kutatókat és fejlesztőket, hogy mesterként, bírálóként segítsék az új nemzedék szakmai kibontakozását.


Az OTDK célja


A 37. OTDK országos bemutatási és értékelési fórum a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások 2023–2025-ben elért, és intézményi konferenciákon már minősített tudományos és művészeti eredményei számára. Célja, hogy ösztönözze a hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat és mestereiket. Adjon segítséget a kutatómunkában való továbblépéshez és a pályakezdéshez, ösztönözze a doktori képzésre történő jelentkezést.


A helyi TDK konferenciával kapcsolatos információk:


Jelentkezési határidő:

2024. március 28. (csütörtök) 12:00

A jelentkezés módja:

1. absztrakt elküldése hamari@bio.u-szeged.hu e-mail címre (Dr. Hamari Zsuzsanna egyetemi docens, SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék). Az absztrakt elkészítéséhez a mintadokumentum az oldal alján található linkről tölthető le.

2. excell jelentkezési adatlap elküldése hamari@bio.u-szeged.hu e-mail címre. A mintadokumentum az oldal alján található linkről tölthető le.

TDK dolgozat leadási határidő:

2024. április 16. (hétfő) 12:00

A dolgozat leadás módja:

A dolgozatot .pdf file formában Vezetéknév_Keresztnév módon történő elnevezéssel (pl. Hamari_Zsuzsanna.pdf) kell majd feltölteni a Biológia Intézet honlapjának megfelelő részére (a jelentkezők tájékoztatása a feltöltés módjáról e-mailben történik a feltöltési határidőt megelőző 5 napban).

A formai követelmények a 2025-ös biológia OTDK szabályzatában leírtakkal megegyeznek. A részletes követelményeket az OTDK-t rendező egyetem 2024 tavasza során teszi majd közzé. Informálódni a 37. OTDK hirdetése mentén lehet (https://otdk.hu/otdk). Ha nincs időben kiírva a formai követelmény, akkor a 2023-es 36. biológia OTDK formai követelményeit kell követni (https://otdk.hu/otdk/palyamunkak-kovetelmenyei).

Biológia helyi (SZTE) TDK konferencia

2024. május 7. (kedd) 14:00-tól (a programfüzet a konferenciát megelőző 3 napban kerül kibocsájtásra)

A részvétel módja:

1. A ppt prezentációt az SZTE TTIK által előírt ppt sablonba kell elkészíteni (a minta az oldal alján található linkről letölthető).

2. A ppt prezentációt a konferenciát megelőző nap 12:00-ig fel kell tölteni a Biológia Intézet honlapjára (tájékoztatás a feltöltés módjáról e-mailben történik a feltöltési határidőt megelőző 5 napban)

3. Az előadás max. 15 perc lehet. Az előadást 5 perc vita követheti. A diasorban az OTDK előírásokat követve meg kell jeleníteni a „Tételes szerzői hozzájárulás” nyilatkozatot (https://otdk.hu/otdk/palyamunkak-kovetelmenyei)

Következő helyi forduló (őszi helyi TDK)

Várható időpont: 2024. november (az őszi forduló hirdetése szeptember 2. felétől várható a Biológia Intézet honlapján)

 

Részletek:

Jelentkezés

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy hallgató ugyanazzal a pályamunkával csak egyetlen szekcióba jelentkezhet!

Egy dolgozathoz max. 2 témavezető tartozhat!

A jelentkezés egyoldalas Összefoglaló (Absztrakt) és a letölthető excel adatlap elektronikus elküldésével történik, melyet 2024. március 28. 12:00-ig kell Dr. Hamari Zsuzsanna számára elküldeni a hamari@bio.u-szeged.hu e-mail címre.

Az Absztrakt formája:

Terjedelme egy oldal, táblázat vagy ábra nem lehet benne és szigorúan az alábbi sorrendben tartalmazza a következőket (lásd példa):

- Pályázó/k neve (max. 2), évfolyam, szak,

- A pályázó/k EHA/Neptun kódja,

- Aktív félévek száma (BSc vagy MSc),

- Képzés típusa (szak, nappali vagy levelező),

- A pályázó(k) e-mail címe,

- Dolgozat címe,

- Témavezető/k neve (max. 2), beosztása, munkahelye,

- Belső konzulens neve, beosztása, munkahelye (csak azoknál, akik kutatóintézetben vagy nem a TTIK-n készítették el a dolgozatukat)

- diákigazolvány száma

A dolgozat rövid ismertetése


A dolgozatok leadásának módja márciusban/áprilisban kerül kihirdetésre.

A dolgozatok elkészítésének módja és a formai követelmények megegyeznek a 2025. évben megrendezésre kerülő 37. OTDK biológia szekció felhívásában feltüntetettel (elérhető a www.otdt.hu oldalon)

Az OTDK követelmény a 36. OTDK-n, amitől a 37. OTDK nem, vagy nem jelentősen fog eltérni a következő:


1. A pályamunka tartalmi követelményei:


A pályamunkából egyértelműen ki kell derülni, hogy mi a hallgató saját munkája, ezért minden egyes benevezett pályamunkához a nevezéskor az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni a szerző hallgató(k) és a témavezető (több témavezető esetében elegendő egy aláírása) által tett nyilatkozatot (Tételes szerzői hozzájárulás) a szerző(k) saját tudományos igényű eredményeiről/eredményeikről. A kitöltendő Tételes szerzői hozzájárulásra vonatkozó nyilatkozat kötelezően alkalmazandó mintáját a Biológia Szekció felhívásának 2. számú melléklete tartalmazza. A Tételes szerzői hozzájárulás előadásban történő megjelenítése is kötelező (az előadásban ez az információ az utolsó dián kerüljön megjelenítésre). A 36. OTDK-ra benevezett valamennyi pályamunka plágiumellenőrzésen megy keresztül, amelynek értékelésére a Biológia Szakmai Bizottság háromtagú különbizottságot hoz létre, amely egyenként áttekinti a plágiumvizsgálat eredményét. Külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét, hogy a plágium semmilyen formában nem megengedett. A nem új eredményeket közlő fejezetekben (pl. Bevezető, értékelés/diszkusszió) is követni kell az etikus idézés szabályait. Ha a pályamunka teljes mondatot vagy több mondatot szó szerint vesz át, akkor – a forrás feltüntetése mellett – az átvett rész kezdetét és végét idézőjelekkel kell jelölni, és az átvett szöveg nem módosítható. Ha korábbi eredményekre újonnan fogalmazott (illetve átfogalmazott) szöveggel utal a szerző (tartalmi idézés), akkor az eredményeket közlő tudományos publikáció hivatkozását kell beilleszteni a szövegbe, és a publikációt az irodalomjegyzékben is fel kell tüntetni. Saját korábbi alkotások – ide értve korábbi TDK-pályamunkát – is csak a fenti szabályok betartásával, az eredeti forrás, illetve szó szerinti idézet egyértelmű és pontos jelölésével idézhetők. Ábrák esetleges átvételénél szintén fel kell tüntetni az eredeti forrást. A szerzői jogokat bizonyítottan sértő pályaműveket az OTDT – a nevező intézmény egyidejű értesítésével – kizárja a 36. OTDK-ról.


2. A pályamunka formai követelményei:


Általános formai kritériumok:

Betűtípus: Times New Roman

Betűméret: 12 pt

Sortáv: 1,5

Margó: 2,5 cm

Kötelezően el kell készíteni kiegészítő dokumentumként a Tételes szerzői hozzájárulást, amelyet a helyi TDK-n a dolgozat irodalomjegyzék fejezete után be lehet illeszteni, de az OTDK-n majd egy külön dokumentumként kell feltölteni az OTDT online rendszerébe a nevezéskor.

 

A pályamunka maximum oldalszáma: 40 (az esetleges Függelékekkel együtt)

Szerzők száma: maximum 2

Témavezetők száma: maximum 2

Hivatkozások módja: A szakterületnek megfelelő módon.

További szekció specifikus szabályok a pályamunkára vonatkozóan: A pályamunka javasolt felépítése: Fedőlap, Tartalomjegyzék, Bevezető, Célkitűzés, Anyagok és módszerek, Eredmények és értékelésük, Összefoglalás, Köszönetnyilvánítás, Irodalom, + Függelék (ha van). A pályamunka fedőlapján szerepeljen: „37. OTDK Biológia Szekció”, cím, a készítő(k) neve, szakja, évfolyama, a küldő intézmény neve (pl. Szegedi Tudományegyetem); illetve ha nem egyetemi kutatóhelyen készült, akkor ezen intézmény neve is a küldő intézmény neve mellett, végül a (legfeljebb két) témavezető(k) neve.


A jelentkezések alapján készítjük el a Jegyzőkönyvet és Programfüzetet, amelyeket el kell küldenünk az OTDT-nek. Ezzel igazoljuk, hogy a dolgozat a helyi konferencián bemutatásra és elfogadásra került. Kérjük, hogy minden adat (Pályázó/k neve, stb.) pontos legyen. Ha a későbbiekben, az OTDK-ra való jelentkezés adatai nem egyeznek meg a helyi konferenciára beadott adatokkal, a pályázó hallgatót kizárják az OTDK szereplésből.


FONTOS, hogy a dolgozat címe ne egyezzen meg a szak- vagy diplomadolgozat címével!


Előadás:

1. A bemutatott munka utolsó diája nem a korábban szokásos köszönetnyilvánítás, hanem a "Tételes Szakmai Hozzájárulás" kell hogy legyen (ez megegyezik a 2025-ös OTDK követelményével).

2. Kérem az előadókat, hogy a konferencia előtt 15 perccel legyenek a helyszínen, hogy legyen idő arra, hogy az előadásokat a számítógépre felvigyék, vagy ha már elkuüldték a file-jaikat, akkor előkészítsék.

3. Az előadás + vita időtartama 15 perc előadás + 5 perc vita. A megadott idők betartását rendkívül szigorúan vesszük, a rendelkezésre álló idő túllépése pontlevonással járhat!

4. Az előadások sorrendje nem feltétlenül a program szerinti sorrend.


A 2024. Tavaszi helyi biológia TDK programfüzete elektronikus formában lesz elérhető a Biológia Intézet honlapján, május 2-től.


Szeged, 2024. február 19.


Dr. Hamari Zsuzsanna

egyetemi docens

TTIK Mikrobiológiai Tanszék