Általános tájékoztató

A Tudományos Diákköri tevékenység eredményeit a biológiát érintő tudományterületeken (ez legtöbbször egyben a szaklaboratóriumi munka eredményei) az aktív hallgatói státusszal rendelkező hallgatók a helyi Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) biológia tagozatában mutathatják be minden páros év tavaszi vagy őszi félévében (helyi tavaszi, vagy helyi őszi TDK fordulókon).

Miért induljak a helyi TDK konferencián?

  • A helyi TDK szerepléssel jogot szerezhet a hallgató arra, hogy pályamunkáját a helyi TDK-t követő, minden páratlan évben megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK-n) bemutassa.

  • A helyi TDK konferencián pénzjutalomban részesülnek a helyezettek.

  • A helyi TDK konferencia szereplés és I.,II., III. és különdíj helyezés elérése olyan szakmai önéletrajzi elem, amely beszámít kiválósági pályázatok elbírálásakor és a PhD felvételi eljárás során.

Miért induljak az Országos TDK (OTDK) konferencián?

  • Az OTDK szereplés és I., II., III. és különdíj helyezés elérése olyan szakmai önéletrajzi elem, amely súlyozottan számít be kiválósági pályázatok elbírálásakor, és a PhD felvételi eljárás során.

  • Az OTDK szereplés során a hallgató az SZTE-t képviseli, így a hallgató fontos szerepet játszik abban, hogy részvételével és helyezések elnyerésével az egyetemünk megtarthassa az évtizedek alatt kivívott országos elismertségét.

  • Az OTDK rendezvényeket minden alkalommal egy másik felsőoktatási intézmény rendezi, ahova az ország minden felsőoktatási intézményéből sereglenek résztvevő diákok. Így egy adott évben az SZTE hallgatónak lehetősége van arra, hogy egy adott magyarországi felsőoktatási intézménybe ellátogasson, és ott diáktársaival találkozzon, megismerhesse a más intézményekben történő kutatóműhelyek tevékenységeit, szakmai tudományos előadásokon vegyen részt, és szakmai kapcsolatokat építsen más intézmények diákkörös hallgatóival.

  • Az OTDK-n helyezést elért hallgatók a rendező intézmény szervezőbizottságától és a lehetőségektől függően kisebb nagyobb anyagi jutalomban részesülhetnek, bár egy OTDK helyezés önmagában egy olyan önéletrajzi elem, amely az életpálya kezdeti szakaszában a siker kulcsaként tekinthető kiválósági és egyéb más szakmai pályázatok esetén.

  • Az OTDK részvételnek nincs hallgatóra irányuló anyagi vonzata. A regisztrációs díjat és a részvételi díjat hagyományosan az egyetem finanszírozza a hallgatónak, míg az utazási költségeket (busz, vonat) a HÖK vállalja magára.

Kik vehetnek részt a helyi TDK-n, és kik vehetnek részt az OTDK-n?

TDK pályamunkát bármely aktív hallgatói státusszal rendelkező SZTE hallgató beadhat a tavaszi vagy őszi helyi TDK fordulóra. A TDK pályamunka a jelen előírások értelmében kísérletes munkán kell hogy alapuljon. Ennek értelmében a szakirodalom feldolgozás jellegű tudományos művek nem felelnek meg a TDK pályamunka kritériumának.
OTDK-n csak azok a hallgatók vehetnek részt, akik a helyi TDK-n bemutatták a pályamunkájukat és a helyi TDK zsűrije javasolta a pályamunkájuk OTDK-ra történő továbbjutását.

Hogyan sorolják be a pályamunkámat az egyes szekciók valamelyikébe?

A beérkezett pályamunkákat témájuk alapján tematikus tagozatokba sorolják, melyekhez háromfős szakmai zsűrit állítanak fel a tagozat szakterületének megfelelően. Mivel az OTDT szabályzata szerint egy tagozatban minimum 5 pályamunkát kell bemutatni, ez a korlátozás néha lehetetlenné teszi, hogy „tiszta” tagozatokat (egy speciális szakterületet magába foglaló) hozzanak létre a helyi konferencián. Az elmúlt 20 évben minden évben előfordult, hogy kevert tagozatokat kellett felállítani, ahol párosították a szakterületeket. A párosítások szerencsés esetben könnyen elfogadhatóak (például a biokémia párosítása a molekuláris biológiával, a mikrobiológia párosítása az immunológiával, növénybiológia az ökológiával ...).

Friss Hírek

A tudás titkos kertje című kiállítás megnyitóján. Fotó: Kovács-Jerney Ádám

A Szegedi Tudományegyetem egyik legrégibb ősnyomtatványa, egy 1483-ban kiadott természetrajzi munka és több száz muzeális értékű könyv is része annak a kollekciónak, amely a Növénytani Intézet Gyűjtemény néven vált elérhetővé az SZTE Klebelsberg Könyvtárban. A régi könyvekből A tudás titkos kertje címmel kiállítást is válogattak a könyvtár és az SZTE Növénybiológiai Tanszék munkatársai.