Eredmények 35. OTDK Biológia szekció

otdk2021


A Biológia Intézet gratulál a 35. OTDK Biológia szekciójában sikeresen szereplő hallgatóinak!


1. helyezést értek el:
Hajnal Ádám Barnabás Növényi stresszválaszok redox folyamatai és regulációjának vizsgálata két paradicsom fajtában
Hábenczyus Alida Anna

Új inváziós faj hódít hazánkban: a Sporobolus cryptandrus hatása az őshonos homoki növényzetre

Rozsnyói Ákos

Korábban nem vizsgált Trichoderma fajok által termelt peptaibolok mennyiségi és minőségi vizsgálata HPLC-HRMS technikával

Sági Stella Márta A PRINS hosszú nem-kódoló RNS szerepe az IL-23A mRNS kifejeződésének szabályozásában keratinocitákban

2. Helyezést értek el:
Barta Bence Pál A tumor nekrózis faktor receptor 2 bélszakasz-specifikus expressziós változása streptozotocin-indukált diabéteszes patkányban
Madár Valentina

A fitokrómok poszttranszlációs módosulásainak funkcionális vizsgálata Arabidopsis-ban

Martics Atina Az etilén szerepének vizsgálata a flagellin által indukált szisztemikus védelmi válaszokban
Nagy Babett Edit Aspergillus fajok aflatoxin termelésének átfogó tanulmányozása különböző tenyésztési paraméterek alapján
Nagy Ferenc István Candida albicans-eredetű extracelluláris vezikulák hatása orális laphámsejtes karcinóma sejtek migrációjára és áttétképzésére
Porkoláb Gergő Alzheimer-kór ellenes szolid lipid nanopartikulumok vizsgálata a vér-agy gát sejttenyészetes modelljén
Sávai Gergő Norbert Opportunista humánpatogén gombák mikovírusainak azonosítása
Szücs Balázs

Az orális candidiasis szájüregi laphámsejtes karcinóma progressziójára gyakorolt hatásának vizsgálata in vivo egér modellben


3. Helyezést értek el:
Gönczi Noémi Nikolett Probiotikus és szájüregi patogén törzsek közti kölcsönhatások
Kiss Aletta Kata Az ORAI1 csatornán keresztüli raktár-független Ca2+ beáramlás meghatározó szerepe a poláris epitél sejtek CFTR aktivációjában
Kiss Sándor

A PDR transzporterek szerepe a Mucor circinelloides azol-rezisztenciájában

Lákovics Rajmund Emberi és patkány agykérgi piramissejtek dendritikus vezetési sebességének vizsgálata és összehasonlítása
Lőrincz Ádám Eszközökkel vagy eszközök nélkül? A táplálékszállító eszközhasználat összehasonlítása mindenevő és maggyűjtő hangyáknál
Szecskó Anikó Alanin és glutation ligandok kombinációjával célzott nanorészecskék sejtfelvételének vizsgálata a neurovaszkuláris egység sejttípusain


Különdíjban részesültek:
Bozsó Boglárka Az agykérgi szabályosan-tüzelő interneuronok (SZTI) szerepe az alvási orsókban
Dán Kinga A PP4 fehérje foszfatáz szubsztrátum-felismerő mechanizmusának molekuláris vizsgálata
Furka Zsófia Terézia Bioaktív lipidek enzimatikus előállítása növényi és állati olajokból
Gara Barbara Erika Kiskunhalas-Zöldhalom temető embertani anyagának fejlődési rendellenességei
Hercegfalvi Dániel

Ergometrin tisztítása Claviceps purpurea izolátumokból centrifugális megoszlási kromatográfiával

Horváth Márton

Fajspecifikus elemek felderítése a Candida fajokkal szemben kialakuló természetes immunválaszban humán szájüregi epitélsejtek esetén

Mihut Norbert

Automatizált patch clamp rendszer emberi és rágcsáló in vitro agyszelet elektrofiziológiához

Milodanovic Dávid AtGPXL3 szerepének vizsgálata tunikamicin indukált ER stresszválasz folyamán
Pelsőczi Alina Beatrix Éjszakai vörösfény glutation S-transzferázra gyakorolt hatásának vizsgálata búzában
Pollák Boglárka Dóra Az etilén és a fény szerepe a kitozán indukálta védelmi válaszok kialakulásában paradicsomban
Schütz Oszkár Bence A qpAdm módszer optimalizálása népvándorlás kori populációk genomtörténetének rekonstruálásához
Spisák Krisztina A Schwann sejtek kalcium homeosztázisának vizsgálata ülőideg axotómiát követő Waller-féle degenerációban
Tóth Zsófia Edit

A FET3 gén szerepének vizsgálata a Candida parapsilosis-ban
A Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának Reménység Kitűzője díjat kapta
Hábenczyus Alida Anna Új inváziós faj hódít hazánkban: a Sporobolus cryptandrus hatása az őshonos homoki növényzetre
A The American Society for Microbiology jutalomdíját kapta
Furka Zsófia Terézia Bioaktív lipidek enzimatikus előállítása növényi és állati olajokból
Kós Károly Akadémia Alapítvány jutalomdíját kapta
Kopasz Anna Georgina A Gpr155 G-protein kapcsolt receptor fehérje tumorigenezisben betöltött szerepének in vivo vizsgálata szomatikusan transzgenikus egér modellben


Friss Hírek

A tudás titkos kertje című kiállítás megnyitóján. Fotó: Kovács-Jerney Ádám

A Szegedi Tudományegyetem egyik legrégibb ősnyomtatványa, egy 1483-ban kiadott természetrajzi munka és több száz muzeális értékű könyv is része annak a kollekciónak, amely a Növénytani Intézet Gyűjtemény néven vált elérhetővé az SZTE Klebelsberg Könyvtárban. A régi könyvekből A tudás titkos kertje címmel kiállítást is válogattak a könyvtár és az SZTE Növénybiológiai Tanszék munkatársai.