Alapozó/részismereti képzések

A Szegedi Tudományegyetemen 2023 őszétől a hagyományos képzéseken túl, alapozó képzéseken is lehet tanulni. Az alapozó (más néven részismereti) képzések célja, hogy mindenkinek elérhetővé tegyék az érdeklődési köréhez vagy karriercéljaihoz illeszkedő tudást.


Ezek a képzések a hagyományos egyetemi szakok tananyagának egy részét kínálják fel a jelentkezőknek, így kisebb tanulmányi megterhelést jelentenek a résztvevőknek, mintha egy adott szak minden tárgyát teljesíteni kellene. Ugyanakkor betekintést nyújtanak a tárgy tananyagába, ismeretköreibe, segítségükkel felmérheti a résztvevő, hogy milyen ismereti/tudásszinten áll, és tudását fejlesztheti az egyetemi oktatás keretein belül.

Ezeket a tárgyakat esetenként online, esetenként személyes jelenlét mellett lehet látogatni.

A képzés egyetemi felvételi eljárás nélkül elérhető mindenki számára.

Fontos, hogy egy tárgy teljesítését tanúsítvány igazolja, mely a munkaerőpiacon segíthet adott kompetenciák igazolására, illetve ha a részismereti képzésben résztvevő jelentkezik az adott egyetemi szakra, akkor a részismeret során teljesített tárgyakat a felvételi során, illetve a konkrét tanulmányok során be tudja számítani / el tudja ismertetni, így azt a tárgyat nem kell már a későbbiekben elvégeznie.


Kinek ajánljuk ezt a képzési formát?

 

- Akinek ugyan nem sikerült a felvételije az adott szakra, de szeretné megkezdeni a tanulmányait, megismerkedni egyes tárgyak anyagával

-Aki később az SZTE-n tanulna, és szeretne már most haladni a tananyaggal

-Aki felfrissítené a tudását, modern elméleti, metodikai ismereteket szerezne

-Akinek a munkája olyan ismereteket, kompetenciákat igényel, amelyeket az egyetemi képzés során részismereti formában megszerezhetSzegedi Tudományegyetem | Alapozó képzések (u-szeged.hu)

Friss Hírek

A tudás titkos kertje című kiállítás megnyitóján. Fotó: Kovács-Jerney Ádám

A Szegedi Tudományegyetem egyik legrégibb ősnyomtatványa, egy 1483-ban kiadott természetrajzi munka és több száz muzeális értékű könyv is része annak a kollekciónak, amely a Növénytani Intézet Gyűjtemény néven vált elérhetővé az SZTE Klebelsberg Könyvtárban. A régi könyvekből A tudás titkos kertje címmel kiállítást is válogattak a könyvtár és az SZTE Növénybiológiai Tanszék munkatársai.