BSc képzések


2006-tól a biológusképzés az elfogadott európai gyakorlatnak megfelelően, kétszintűvé vált. A biológia alapszak 6 félévének sikeres teljesítésével az európai elvárásokat is teljes mértékben kielégítő, Európai Uniós szinten elfogadott alapfokozatú, úgynevezett BSc (bachelor of science) diploma szerezhető egyetemünkön.

A biomérnök alapszak képzési célja:

Olyan biomérnökök képzése, akik korszerű természettudományos elméleti és gyakorlati ismereteik révén képessé válnak arra, hogy a tudományos életben, a gazdaság különböző intézményeiben, valamint az iparban önálló szervezői és irányító feladatokat lássanak el, továbbá a képzés nyújtotta ismeretek birtokában alkalmassá válhatnak a képzés második ciklusban történő folytatására.

Az angol nyelvű biomérnök alapszak képzési célja:

Olyan biomérnökök képzése, akik a korszerű természettudományos elméleti és gyakorlati ismereteket angol nyelven sajátíthatják el, melynek révén képessé válnak arra, hogy a tudományos életben, a gazdaság különböző intézményeiben, valamint az iparban önálló szervezői és irányító feladatokat lássanak el, és a megszerzett magas színvonalú angol szaknyelvi kompetenciák által akár Magyarországon, akár külföldön nagyobb esélyekkel léphessenek be a munkaerőpiacra. A képzés nyújtotta szakmai és nyelvi ismeretek birtokában tanulmányaikat szakirányú mesterképzésben is folytatni tudják itthon vagy külföldön.

The training objectives of the English language bioengineering bachelor's program are:

 

Training of bioengineers in English language serves to acquire modern theoretical and practical scientific knowledge in the field of Biology, Biotechnology, Engineering in order to perform both research and development work, and also organization and management tasks in scientific jobs, in various institutions of economy and industry, and acquire high-quality professional English language competencies. All these competencies will provide better opportunities on the job market, or to continue the studies in specialized MSc programs in Hungary or abroad.

Friss Hírek

A tudás titkos kertje című kiállítás megnyitóján. Fotó: Kovács-Jerney Ádám

A Szegedi Tudományegyetem egyik legrégibb ősnyomtatványa, egy 1483-ban kiadott természetrajzi munka és több száz muzeális értékű könyv is része annak a kollekciónak, amely a Növénytani Intézet Gyűjtemény néven vált elérhetővé az SZTE Klebelsberg Könyvtárban. A régi könyvekből A tudás titkos kertje címmel kiállítást is válogattak a könyvtár és az SZTE Növénybiológiai Tanszék munkatársai.