Biológia szaktanári képzés

A képzés célja, hogy a már tanító tanárokat (legalább PED1 besorolással rendelkező tanár) szaktanárrá képezze, mely szükséges ahhoz, hogy az adott tanár a középiskolai diákokat emelt szintű biológia érettségire felkészítse, emelt szintű érettségin vizsgáztassa. A képzés ezért elsősorban a tudományterületek újabb, modernebb ismereteinek a bemutatására épül és az emelt szintű érettségi témaköreit és követelményeit veszi alapul. A képzés alatt blokkokba szervezve, a biokémia, sejttan, genetika, molekuláris biológia, mikrobiológia, biotechnológia, filogenetika, bioinformatika, evolúcióbiológia, ökológia, természetvédelmi biológia, növénybiológia, állatszervezettan és élettan, az emberi szervezet (törzs- és egyedfejlődése, felépítése és működése, szabályozási folyamatai, egészségtana) témaköreinek a legmodernebb szemléletű áttekintése történik.


A képzés levelező tagozaton végezhető, összesen 2 féléves, 60 kredites.

Friss Hírek

A tudás titkos kertje című kiállítás megnyitóján. Fotó: Kovács-Jerney Ádám

A Szegedi Tudományegyetem egyik legrégibb ősnyomtatványa, egy 1483-ban kiadott természetrajzi munka és több száz muzeális értékű könyv is része annak a kollekciónak, amely a Növénytani Intézet Gyűjtemény néven vált elérhetővé az SZTE Klebelsberg Könyvtárban. A régi könyvekből A tudás titkos kertje címmel kiállítást is válogattak a könyvtár és az SZTE Növénybiológiai Tanszék munkatársai.